Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μουσική Παιδαγωγική: Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μουσική Παιδαγωγική: To εν λόγω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών περιλαμβάνει δύο ειδικεύσεις: «Μουσική Παιδαγωγική στο σχολείο και στην κοινότητα» και «Διεύθυνση παιδικής χορωδίας στο σχολείο και στην κοινότητα».

Μουσική Παιδαγωγική

Ακολουθεί η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου στην «Μουσική Παιδαγωγική».

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών καλεί όσους ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, να αποστείλουν μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου 2020 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη Γραμματεία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών (Παλαιό Φρούριο, 49100 Κέρκυρα), με την ένδειξη «για το Π.Μ.Σ. στη Μουσική Παιδαγωγική», τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Ειδικεύσεις

  • Μουσική Παιδαγωγική στο σχολείο και στην κοινότητα
  • Διεύθυνση παιδικής χορωδίας στο σχολείο και στη κοινότητα

Προϋπόθεση εισαγωγής

Προϋπόθεση για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. αποτελεί η κατοχή πτυχίου Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι., συναφούς γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής με αναγνώριση από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Διάρκεια φοίτησης

Η φοίτηση διαρκεί 4 εξάμηνα: εαρινό 2019-20, χειμερινό και εαρινό 2020-21, και χειμερινό 2021-2022. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε 4 ισόποσες δόσεις, την πρώτη εβδομάδα κάθε εξαμήνου. Η διάρθρωση και ο τρόπος διδασκαλίας των μαθημάτων δεν απαιτεί τη συνεχή παραμονή των φοιτητών στην Κέρκυρα.

Διεξαγωγή μαθημάτων

Η διάρθρωση και ο τρόπος διδασκαλίας των μαθημάτων δεν απαιτεί τη συνεχή παραμονή των φοιτητών στην Κέρκυρα. Τα μαθήματα γίνονται σε πέντε περιόδους των 2 ή 3 ημερών για τα πρώτα δύο εξάμηνα δια ζώσης, ενώ κάποια από τα σεμινάρια διεξάγονται με τηλεδιάσκεψη. Τα επόμενα δύο εξάμηνα η διδασκαλία γίνεται κυρίως με τηλεδιάσκεψη και 2 διήμερα μαθήματα δια ζώσης.

Εξετάσεις

Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στις δύο ειδικεύσεις στο Π.Μ.Σ. θα διεξαχθούν στις 22 Φεβρουαρίου 2020, και συγκεκριμένα:

1) Ειδίκευση: Διεύθυνση Παιδικής χορωδίας στο σχολείο και στην κοινότητα:

22 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 12.00, στο κτίριο του Τμήματος (Παλαιό Φρούριο).

2) Ειδίκευση: Μουσική Παιδαγωγική στο σχολείο και στην κοινότητα:

22 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 10.00, στο κτίριο του Τμήματος (Παλαιό Φρούριο).

Μπορείτε να βρείτε εδώ την ύλη των εξετάσεων (Στο αρχείο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για όλες τις κατευθύνσεις

α) Αίτηση υποψηφιότητας στο Π.Μ.Σ. (ακολουθείται το πρότυπο της αίτησης) με δήλωση της επιθυμητής ειδίκευσης.

β) Τίτλοι σπουδών (οι τίτλοι που έχουν απονεμηθεί από Πανεπιστήμια του εξωτερικού να συνοδεύονται από βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). Να κατατεθεί επίσης η αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών σπουδών.

γ) Τίτλος πιστοποίησης τουλάχιστον πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β2). Τυχόν γνώση άλλης ξένης γλώσσας θα συνυπολογιστεί. Σε περίπτωση που δεν παρέχεται πιστοποίηση της ξένης γλώσσας ο υποψήφιος υποβάλλεται σε συνέντευξη από διδάσκοντα του μεταπτυχιακού.

δ) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

στ) Λοιπά στοιχεία (εφόσον υπάρχουν) που να τεκμηριώνουν την υποψηφιότητα όπως, εργασιακή εμπειρία, φάκελος μουσικών ή μουσικοπαιδαγωγικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων (συναυλίες, εκδηλώσεις, μαθήματα, κτλ.), επιστημονικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια, συμμετοχή σε ερευνητικά projects, κ.ά. (τα αρχεία κατατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή).

Συμπληρωματικά, για την κατεύθυνση «Μουσική Παιδαγωγική στο σχολείο και στην κοινότητα» απαιτείται η κατάθεση γραπτής εργασίας σε ένα από τα θέματα που πρατίθενται στο αρχείο με την ύλη των εξετάσεων. Για την κατεύθυνση «Διεύθυνση παιδικής χορωδίας στο σχολείο και στην κοινότητα» αποστέλλεται Οπτικοακουστικό υλικό από συναυλία/ίες, ή πρόβες, ή άλλο σχετικό ψηφιακό υλικό (σε DVD).

Αποστολή δικαιολογητικών και περαιτέρω πληροφορίες

Παράλληλα με την ταχυδρομική αποστολή των δικαιολογητικών, παρακαλείστε να γνωστοποιήσετε την πρόθεσή σας για συμμετοχή στο μεταπτυχιακό ως τις 6 Φεβρουαρίου 2020 στις παρακάτω διευθύνσεις:

Για την κατεύθυνση της «Μουσική Παιδαγωγική στο σχολείο και στην κοινότητα» στο e-mail: dionyssiou@gmail.com

Για την κατεύθυνση «Διεύθυνση παιδικής χορωδίας στο σχολείο και στην κοινότητα» στο e-mail: miranda@ionio.gr

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ την ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

Η Διευθύντρια του Π.Μ.Σ. «Μουσική Παιδαγωγική»

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ζωή Διονυσίου

Δείτε ακόμη

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ): 2 Προπτυχιακά και 13 Μεταπτυχιακά
Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια: Ειδικό Πρόγραμμα στο ΕΑΠ 
Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική & Εκπαίδευση: Μεταπτυχιακό στο ΕΚΠΑ 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Παιδαγωγική, νέες Τεχνολογίες και Βιοϊατρική σε ένα μεταπτυχιακό

Δείτε επίσης

Πανεπιστήμιο Κύπρου: Μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος
Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική: Μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Δύο μεταπτυχιακά προγράμματα στη Πολυτεχνική σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση