Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Να ενσωματωθεί ο έλεγχος του ορίου ηλικίας στη διαδικασία πρόσληψης αναπληρωτών | Επισημάνσεις

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Να ενσωματωθεί ο έλεγχος του ορίου ηλικίας στα προκαθορισμένα στάδια της διαδικασίας πρόσληψης αναπληρωτών – Επισημάνσεις του εκπαιδευτικού και διαχειριστή της εκπαιδευτικής ομάδας στο f.b “Εκπαιδευτικοί Βθμιας (ΓΕΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ Εκπαίδευσης), Μάριου Μαγιολαδίτη.

Να ενσωματωθεί ο έλεγχος του ορίου ηλικίας στη διαδικασία πρόσληψης αναπληρωτών

Με αφορμή τις ανακλήσεις πρόσληψης αναπληρωτών, καθότι συνέτρεξε στην περίπτωσή τους παρέκκλιση από το ανώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης, των διατάξεων των παρ. 2 και 4 του άρθρου 6 του ν.3528/2007 (Α΄ 26) σε συνδυασμό με την παρ. 3 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία 104627/ΓΔ5/07-08-2020 (Β΄ 3344) Υπουργικής Απόφασης, όπου το ανώτατο όριο ηλικίας των υποψηφίων ορίζεται το εξηκοστό έβδομο έτος (67ο), ο εκπαιδευτικός και διαχειριστής της εκπαιδευτικής ομάδας στο f.b “Εκπαιδευτικοί Βθμιας (ΓΕΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ Εκπαίδευσης), Μάριος Μαγιολαδίτης, επισημαίνει ότι το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού θα ήταν σκόπιμο να επανεξετάσει τη διαδικασία πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και να ενσωματωθεί ο έλεγχος του ορίου ηλικίας στα προκαθορισμένα στάδια της, καθότι αυτό θα εξασφάλιζε ότι η διαδικασία πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών θα εκτελείτο με ακρίβεια, ώστε να αποφεύγονται πιθανά λάθη που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ροή προσλήψεων.

Ακολουθεί η επισήμανση του εκπαιδευτικού

Το προηγούμενο διάστημα το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε σε δύο ανακλήσεις προσλήψεων προσωρινών αναπληρωτών λόγω ορίου ηλικίας.

Ο λόγος είναι ότι η Υπουργική Απόφαση 104627/ΓΔ5/07-08-2020 (Β΄ 3344) με την παρ. 3 του άρθρου 1 ορίζει ότι:

Ανώτατο όριο ηλικίας των υποψηφίων ορίζεται το εξηκοστό έβδομο έτος (67ο). Για τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου ηλικίας ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης [παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3528/2007 (Α’ 26)].

Οι προσλήψεις αναπληρωτών διενεργούνται από πίνακες που καταρτά το ΑΣΕΠ και έχουν ισχύ τουλάχιστον δύο χρόνια με δεδομένο ότι προσλήψεις διενεργούνται και από προσωρινούς πίνακες. Από τους τελικούς πίνακες διενεργούνται και μόνιμοι διορισμοί. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλοί εκπαιδευτικοί να μην έχουν πλέον δικαίωμα να εργαστούν ως αναπληρωτές.

Ταυτόχρονα, όσοι εκπαιδευτικοί δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ως προσωρινοί αναπληρωτές ή παραιτούνται έχουν ποινή αποκλεισμού για 2 ή 3 χρόνια από τη διαδικασία πρόσληψης αναπληρωτών. Τον συγκεκριμένο έλεγχο διενεργεί το Υπουργείο Παιδείας κατά τη ροή των προσλήψεων.

Είναι συνετό να υπάρχει ένας προκαθορισμένος έλεγχος του ορίου ηλικίας πριν από την πρόσληψη. Αυτό θα εξασφάλιζε ότι η διαδικασία πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών θα εκτελείτο με ακρίβεια και αποφεύγονται πιθανά λάθη που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ροή προσλήψεων..

Είναι ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας να διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος και να μην αφήνει κενά που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ανεπιθύμητες καταστάσεις στα σχολεία. Η σωστή διαχείριση των διαδικασιών πρόσληψης είναι ζωτικής σημασίας για την εξασφάλιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και την αποφυγή δυσλειτουργιών στα σχολεία.

Συνεπώς, θα ήταν σκόπιμο να επανεξεταστεί η διαδικασία πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και να ενσωματωθεί ο έλεγχος του ορίου ηλικίας στα προκαθορισμένα στάδια της. Αυτό θα συνέβαλε τόσο στην εξασφάλιση της διαφάνειας και της δικαιοσύνης στις προσλήψεις όσο και στην αποτελεσματική λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος.

Δείτε σχετικά

Ανάκληση πρόσληψης λόγω ορίου ηλικίας: Ανώτατο όριο πρόσληψης αναπληρωτών το 67ο 

Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)

Δείτε επίσης

Οι προσλήψεις αναπληρωτών έως σήμερα

Σχετικά με τους εκκαθαρισμένους πίνακες εκπαιδευτικών | Επισημάνσεις

Καταγγελία σύμβασης εργασίας αναπληρωτή εκπαιδευτικού για κατά σύστημα ανάρμοστη συμπεριφορά κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του 

Στη Βουλή για ψήφιση η διάταξη για το ακαταδίωκτο ΕΕΠ-ΕΒΠ-εκπ/κών-Κ.Λ-Ψυχολόγων για καταγγελίες ενδοοικ/κής βίας σε βάρος ανηλίκων

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση