Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Νέα απόφαση-μετακινήσεις πολιτών: Επιτρέπεται προς ιδιωτική κλινική η υπερτοπική μετακίνηση

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Νέα απόφαση-μετακινήσεις πολιτών: Επιτρέπεται προς ιδιωτική κλινική η υπερτοπική μετακίνηση αποκλειστικά σε περιπτώσεις έκτακτης και επείγουσας ανάγκης.

Νέα απόφαση-μετακινήσεις πολιτών

Με την υπ. αρίθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 26393 ΚΥΑ τροποποιείται η Δ1α/ΓΠ.οικ.26044/22.4.2021 ΚΥΑ “Έκτακτα μέτρα περιορισμού της υπερτοπικής κυκλοφορίας για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00″ (Β’ 1678).

Η τροποποίηση έχει να κάνει

με την πρόσθεση της δυνατότητας μετακίνησης πολίτη εκτός των ορίων των Περιφερειακών Ενοτήτων προς ιδιωτική κλινική, αποκλειστικά σε περιπτώσεις έκτακτης και επείγουσας ανάγκης.

Η τροποποίηση της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.26044/22.4.2021,

προήλθε μετά από διαμαρτυρίες Ιατρικών Συλλόγων Έλληνες καθότι πολλοί Ελληνες πολίτες εξυπηρετούνται από ιατρούς στον ιδιωτικό τομέα.

Συγκεκριμένα ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών

εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία ανέφερε τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργεί στην παρακολούθηση και θεραπεία των ασθενών η ΚΥΑ υπ. αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 26044, που αφορά τα έκτακτα μέτρα περιορισμού της υπερτοπικής κυκλοφορίας, σύμφωνα με την οποία, η μετακίνηση για λόγους υγείας περιορίζεται μόνον προς τις δημόσιες δομές υγείας ως τη Δευτέρα 10 Μαΐου.

Δείτε την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 26393 η οποία τροποποιεί την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.26044
Άρθρο μόνο

1. Στην περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.26044/22.4.2021 (Β’ 1678) κοινής υπουργικής απόφασης προστίθεται η δυνατότητα μετακίνησης προς ιδιωτική κλινική, αποκλειστικά σε περιπτώσεις έκτακτης και επείγουσας ανάγκης και η περ. β) διαμορφώνεται ως εξής:

“β) Για λόγους υγείας, στην περίπτωση μετακίνησης

βα) προς δημόσια δομή υγείας,

ββ) αποκλειστικά σε περιπτώσεις έκτακτης και επείγουσας ανάγκης, προς ιδιωτική κλινική.

Για την πιστοποίηση των λόγων υγείας απαιτείται, πέραν της βεβαίωσης κίνησης της παρ. 5 του άρθρου 3 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης, και έγγραφο της δομής υγείας, εκτός περιπτώσεων όπου αυτό δεν μπορεί να προσκομισθεί λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της μετακίνησης.”.

2. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της έως και τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00.

Δείτε σε μορφή pdf το ΦΕΚ B 1687 – 24.04.2021 με την τροποποίηση της ΚΥΑ 26044/22.4.2021 (Β’ 1678)

Δείτε σχετικά

Μετακινήσεις το Πάσχα: ΦΕΚ με μέτρα περιορισμού της υπερτοπικής κυκλοφορίας έως και τη Δευτέρα 10.05.2021

Δείτε επίσης

ΦΕΚ-Μέτρα κορονοϊού από 26.04 έως 03.05.2021: Ανά πεδίο δραστηριότητας και επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσης
Κεραμέως: Εναρξη νέας χρονιάς-εξετάσεις εξαμήνου ΑΕΙ-ποσοστά εμβολιασμού εκπ/κών-ΙΕΚ-Φροντιστήρια
Οδικός χάρτης Υπουργείου Παιδείας: Συνολικός προγραμματισμός για τη συνέχιση και λήξη της σχολικής χρονιάς
Προγραμματισμός διάθεσης self test: Ημερομηνίες για Δημόσιο-εκπαιδευτικούς-μαθητές-κληρικούς
Δημόσιο-Εφαρμογή υποχρεωτικού self test σε υπαλλήλους-Περικοπή αποδοχών όταν δεν γίνεται | ΦΕΚ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση