Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Νέα απολυτήρια Γενικών Λυκείων (Ιδιωτικών): Ως προς την προσθήκη του μαθήματος Β’ Ξένης Γλώσσας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Νέα απολυτήρια Γενικών Λυκείων (Ιδιωτικών): Ως προς την προσθήκη του μαθήματος της Β’ Ξένης Γλώσσας – Ο βαθμός του μαθήματος αυτού δεν υπολογίζεται κατά την εξαγωγή του Γενικού Μέσου Όρου (Γ.Μ.Ο.) – Απόφαση του Υπουργού ΠΑΙΘ κου Χ. Κίττα.

Νέα απολυτήρια Γενικών Λυκείων (Ιδιωτικών)

Με την Απόφαση υπ. αριθμ. πρωτ. 62300/N1 του υπηρεσιακού Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κου Χρήστου Κίττα, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3742/8-6-2023, τροποποιείται η υπό στοιχεία 66230/Δ2/ 8-6-2021 Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Γενικού Λυκείου» (Β’ 2497).

Η τροποποίηση της Απόφασης έχει να κάνει με νέο τύπο τίτλων Ιδιωτικού Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου, ως προς την προσθήκη του μαθήματος της Β’ Ξένης Γλώσσας, και με υποσημείωση ότι ο βαθμός του μαθήματος αυτού δεν υπολογίζεται κατά την εξαγωγή του Γενικού Μέσου Όρου (Γ.Μ.Ο.):

Ακολουθεί η υπ. αριθμ. πρωτ. 62300/N1 Απόφαση στο ΦΕΚ Β 3742/8-6-2023

Αριθμ. 62300/N1

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 66230/Δ2/ 8-6-2021 απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Γενικού Λυκείου» (Β’ 2497).

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:……………………………….

…………………..αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 66230/Δ2/8-6-2021 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Γενικού Λυκείου», ως προς την προσθήκη του μαθήματος της Β’ Ξένης Γλώσσας, στα υπ’ αρ. «13. Απολυτήριο Ιδιωτικού Ημερησίου Γενικού Λυκείου», «14. Αποδεικτικό Απόλυσης Ιδιωτικού Ημερησίου Γενικού Λυκείου», «15. Αποδεικτικό Σπουδών Γ’ τάξης Ιδιωτικού Ημερησίου Γενικού Λυκείου», «19. Απολυτήριο Ιδιωτικού Εσπερινού Γενικού Λυκείου», «20. Αποδεικτικό Απόλυσης Ιδιωτικού Εσπερινού Γενικού Λυκείου» και «21. Αποδεικτικό Σπουδών Γ’ τάξης Ιδιωτικού Εσπερινού Γενικού Λυκείου» συνημμένα υποδείγματα, και με υποσημείωση ότι ο βαθμός του μαθήματος αυτού δεν υπολογίζεται κατά την εξαγωγή του Γενικού Μέσου Όρου (Γ.Μ.Ο.) στα υπ’ αρ. 13,14,19 και 20 εκ των ανωτέρω συνημμένων υποδειγμάτων, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής:

Δείτε σε μορφή pdf τα νέα απολυτήρια Ιδιωτικού Γενικού Λυκείου στο ΦΕΚ Β 3742/8-6-2023

Κατά τα λοιπά, εξακολουθεί να ισχύει η υπό στοιχεία 66230/Δ2/8-6-2021 (Β’ 2497) υπουργική απόφαση. H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 2 Ιουνίου 2023

Ο Υπουργός ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ

Δείτε σχετικά

Τίτλοι Γενικού Λυκείου: Καθορισμός του τύπου και Υποδείγματα | ΦΕΚ 

Δείτε επίσης

Τίτλοι Γυμνασίων: Καθορισμός του τύπου και Υποδείγματα 

Τίτλοι Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και ΓΕΛ: Καθορισμός του τύπου και Υποδείγματα 

Τίτλοι Επαγγελματικών Λυκείων: Καθορισμός του τύπου και Υποδείγματα | ΦΕΚ 

Πριν φύγετε

12θέσιο Λύκειο στα Τροχιοδρομικά Θεσσαλονίκης: Υπεγράφη η σύμβαση για το νέο υπερσύγχρονο σχολικό συγκρότημα

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση