Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Νέα Απουσιολόγια/Παρουσιολόγια για τους αναπληρωτές ΕΕΠ-ΕΒΠ από 01/02/2020

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Νέα Απουσιολόγια/Παρουσιολόγια για τους αναπληρωτές ΕΕΠ-ΕΒΠ από 01/02/2020: Εγγραφο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων – Η στήλη «Ωρολόγιο Πρόγραμμα» αντικαθίσταται με τη στήλη «Ωρες Υποστήριξης».

Νέα Απουσιολόγια/Παρουσιολόγια

Νέα Απουσιολόγια/Παρουσιολόγια από 01/02/2020 για το σχολικό έτος 2019-2020 για τους αναπληρωτές ΕΕΠ/ΕΒΠ, προβλέπει Εγκύκλιος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠΑΙΘ, η οποία απεστάλη στις ΠΔΕ, ΔΠΕ και ΔΔΕ της χώρας.

Σύμφωνα με το έγγραφο στα νέα Απουσιολόγια/Παρουσιολόγια από 01/02/2020 η στήλη «Ωρολόγιο Πρόγραμμα» αντικαθίσταται με τη στήλη «Ωρες Υποστήριξης», λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναπληρωτές ΕΕΠ και ΕΒΠ παρέχουν υποστηρικτικό έργο και όχι διδακτικό έργο.

Συγκεκριμένα το έγγραφο αναφέρει:

ΘΕΜΑ: «ΝΕΑ Απουσιολόγια/Παρουσιολόγια από 01/02/2020 για το σχολικό έτος 2019-2020 για τους αναπληρωτές ΕΕΠ/ΕΒΠ των Πράξεων του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020», του ΠΔΕ και της Δράσης «Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα» του Εθνικού Προγράμματος Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020.»

Στο πλαίσιο των ακόλουθων Πράξεων μισθοδοσίας αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)

  • του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020,
  • του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και της Δράσης «Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα»
  • του Εθνικού Προγράμματος Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020,

που υλοποιεί η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του ΥΠΑΙΘ, σας αποστέλλουμε νέα Υποδείγματα Απουσιολογίων/Παρουσιολογίων για τους αναπληρωτές ΕΕΠ/ΕΒΠ.

Τα νέα απουσιολόγια/παρουσιολόγια θα ισχύσουν από 01/02/2020.

 Α. Στα νέα απουσιολόγια των αναπληρωτών ΕΕΠ/ΕΒΠ η στήλη «Ωρολόγιο Πρόγραμμα» αντικαθίσταται με τη στήλη «Ώρες Υποστήριξης», λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναπληρωτές ΕΕΠ και ΕΒΠ παρέχουν υποστηρικτικό έργο και όχι διδακτικό έργο {27922/Γ6/2007 ΥΑ (ΦΕΚ: 449Β), 66079/Δ3/26.04.2018 ΥΑ (ΦΕΚ: 1585Β) και 88348/Δ3/2018 ΥΑ (ΦΕΚ: 2038Β)}.

Β. Στα νέα παρουσιολόγια των αναπληρωτών ΕΕΠ/ΕΒΠ η στήλη «Ωρολόγιο Πρόγραμμα» αντικαθίσταται με τη στήλη «Ώρες Υποστήριξης», λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναπληρωτές ΕΕΠ και ΕΒΠ παρέχουν υποστηρικτικό έργο και όχι διδακτικό έργο {27922/Γ6/2007 ΥΑ (ΦΕΚ: 449Β), 66079/Δ3/26.04.2018 ΥΑ (ΦΕΚ: 1585Β) και 88348/Δ3/2018 ΥΑ (ΦΕΚ: 2038Β)}.

Τα Απουσιολόγια της Πράξης «Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης 2019-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5047058 στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020» δεν αλλάζουν καθώς στην Πράξη δεν απασχολούνται αναπληρωτές ΕΕΠ/ΕΒΠ.

Τα απουσιολόγια και παρουσιολόγια εκπαιδευτικών δεν αλλάζουν

Τα απουσιολόγια και παρουσιολόγια των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που απασχολούνται στις προαναφερθείσες Πράξεις συμπεριλαμβάνουν τη στήλη «Ωρολόγιο Πρόγραμμα» και ως εκ τούτου παραμένουν όπως έχουν.

Δείτε ολόκληρο το έγγραφο όπως αναρτήθηκε στη Διαύγεια
Δείτε και δεύτερο έγγραφο με τα νέα ΝΕΑ Απουσιολόγια/Παρουσιολόγια από 01/02/2020 για το σχολικό έτος 2019-2020 για τους αναπληρωτές ΕΕΠ/ΕΒΠ των Πράξεων των ΠΕΠ.

Δείτε επίσης

Ολες οι προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΕΠ -ΕΒΠ έως σήμερα
Ολα τα νέα για τους διορισμούς εκπαιδευτικών -ΕΕΠ -ΕΒΠ

Πριν φύγετε

Υπερψήφιση νομοσχεδίου Παιδείας: Από ΝΔ και ΚΙΝΑΛ – Ονομαστική ψηφοφορία για 3 άρθρα την Πέμπτη
Τροπολογία τοποθετήσεων νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ: Κατατέθηκε στη Βουλή

 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση