Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Νέα ενημέρωση για την πρόσκληση δήλωσης περιοχών-Το ΑΣΕΠ παρήγγειλε κληρωτίδες

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Νέα ενημέρωση για την πρόσκληση δήλωσης περιοχών για μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή – Το ΑΣΕΠ παρήγγειλε κληρωτίδες.

Νέα ενημέρωση για την πρόσκληση δήλωσης περιοχών

Αναφορικά με την Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), σε εφαρμογή του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄), των εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών κλάδων με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή, μέχρι στιγμής έχουμε τα εξής:

Δεν υπεγράφη η Πρόσκληση – Κλήρωση από το ΑΣΕΠ

Η Πρόσκληση τελικώς δεν υπεγράφη από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως, καθότι όπως φαίνεται οι εκκρεμότητες, κυρίως αναφορικά με την κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμησάντων, η οποία διενεργείται από το ΑΣΕΠ, δεν επέτρεψαν την τελική υπογραφή.

Επικαιροποίηση κενών Braille ή Νοηματικής

Εδώ πρέπει να υπενθυμίσουμε πως θέμα υπήρξε και με την επικαιροποίηση από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας, των οργανικών κενών θέσεων, οι οποίες απαιτούν γνώση Braille ή Νοηματικής.

Περί τα μέσα Ιουλίου 2020 η Πρόσκληση

Μετά από αυτά, όπως όλα δείχνουν οδηγούμαστε στην κοινοποίηση της Πρόσκλησης με πιθανή επταήμερη (7) προθεσμία για δήλωση περιοχών, στο χρονικό διάστημα περί τα μέσα Ιουλίου 2020.

Εγκαιρη περάτωση της διαδικασίας μόνιμων διορισμών

Οπως και να έχει όμως, πάντα σύμφωνα με το ΥΠΑΙΘ, έως την 1η Σεπτεμβρίου 2020 θεωρείται πως θα έχει τελεσφορήσει η διαδικασία μόνιμων διορισμών των εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης με εξειδίκευση στην ΕΑΕ.

Παραγγελία κληρωτίδων από το ΑΣΕΠ

Σχετικά με την κλήρωση – πληροφορίες αναφέρουν περί των 500 ισοβαθμιών στο σύνολο των Πινάκων της Προκήρυξης 3ΕΑ – το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) στο πλαίσιο της κάλυψης των αναγκών λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του, προέβη σε πρόσκληση ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια δύο (2) κληρωτίδων plexiglass διαστάσεων 50x35x38 για τις διαδικασίες των κληρώσεων σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων.

Μάλιστα οι ενδιαφερόμενοι σύμφωνα με την πρόσκληση θα αποστείλουν οικονομική προσφορά για την προμήθεια των προαναφερθέντων ειδών και σύμφωνα με τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί, κατά το χρονικό διάστημα από 03/07/2020 έως και 06/07/2020.

Δείτε την Πρόσκληση για την προμήθεια δύο (2) κληρωτίδων plexiglass του ΑΣΕΠ

______________________

Οι προβλέψεις του νόμου 4589/2019 για την κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμησάντων, η οποία διενεργείται από το ΑΣΕΠ

Νόμος 4589/2019, Αρθρο 61, Παράγραφος 4, Περίπτωση η.

η) Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων στον συνολικό βαθμό, προηγείται κατά σειρά ο υποψήφιος ο οποίος έχει περισσότερες μονάδες:

αα) στα κοινωνικά κριτήρια και αν και αυτές συμπίπτουν, ο υποψήφιος που έχει περισσότερες μονάδες στο κριτήριο της υποπερίπτωσης ββ ́ της περίπτωσης γ ́ του άρθρου 57,
ββ) στα ακαδημαϊκά κριτήρια και αν και αυτές συμπίπτουν, ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου,
γγ) στο κριτήριο της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας.
Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η επιλογή με βάση τα ανωτέρω κριτήρια, διενεργείται από το Α.Σ.Ε.Π. κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμησάντων.

______________________

Επίσης υπενθυμίζουμε την παράγραφο 3 του άρθρου 62 του νόμου 4589/2019
“Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ο αριθμός, κατά κλάδο και ειδικότητα ή ειδίκευση, καθώς και περιοχή διορισμού, των θέσεων που πρόκειται να καλυφθούν και καλούνται οι υποψήφιοι που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες να υποβάλουν δήλωση προτίμησης για μόνιμο διορισμό σε συγκεκριμένες περιοχές διορισμού, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που ορίζεται στην ίδια απόφαση. Η ανωτέρω δήλωση προτίμησης υποβάλλεται άπαξ και είναι αμετάκλητη”.
Επισήμανση
Ο αριθμός των κενών θέσεων εκπαιδευτικών που πρόκειται να καλυφθούν, κατά κλάδο και ειδικότητα ή ειδίκευση, έχει καθορισθεί ήδη  με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Απομένει η Πρόσκληση με την κοινοποίηση των διαθέσιμων περιοχών διορισμού.
Δείτε την κατανομή εδώ

Δείτε επίσης

Νόμος Διορισμών: 4589/2019 – ΦΕΚ A 13 – 29.01.2019 – με το Σύστημα Μόνιμων Διορισμών
Κατανομή 4500 θέσεων Ειδικής Αγωγής: 1.817 Α/θμια – 1.642 Β/θμια – 1.041 ΕΕΠ-ΕΒΠ
Σειρά μόνιμων διορισμών ανά κλάδο και ειδικότητα: Ποια είναι | Διάταξη

Πίνακες και ΦΕΚ 3ΕΑ και 4ΕΑ

ΦΕΚ Πινάκων ΑΣΕΠ 3ΕΑ/2019 | Ονόματα διοριστέων
Οριστικοί ειδικής 3ΕΑ: Εκδοση τελικών Πινάκων κατάταξης
ΦΕΚ Πινάκων ΑΣΕΠ 4ΕΑ/2019 κλάδων ΤΕ01, ΤΕ02, ΤΕ16 Ειδικής Αγωγής
Οριστικοί 4ΕΑ Ειδικής Αγωγής: Κατηγορίας ΤΕ κλάδων ΤΕ01, ΤΕ02, ΤΕ16

Δείτε ακόμη

Προσωρινοί Πίνακες 1ΓΕ/2019: Εκπαιδευτικών Α/θμιας ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ73 και Β/θμιας ΠΕ79
Εναρξη μαθημάτων σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 2020-21 | ΦΕΚ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση