Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Νέα Οργανικά Κενά ΕΕΠ και ΕΒΠ για τις Μεταθέσεις 2019

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Νέα Οργανικά Κενά ΕΕΠ και ΕΒΠ για τις Μεταθέσεις 2019: Ο Ανακοινοποιημένος Πίνακας με τα Οργανικά Κενά ΕΕΠ και ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΣΥ για τις Μεταθέσεις 2019.

Νέα Οργανικά Κενά ΕΕΠ και ΕΒΠ για τις Μεταθέσεις 2019

Κοινοποιούμε ακολούθως την Ανακοινοποίηση του Πίνακα με τα Οργανικά Κενά Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).

Ο Πίνακας excel με τα Οργανικά Κενά αποτελείται από δυο (2) φύλλα.

Υποβολή Αιτήσεων

Αιτήσεις υποβάλλονται από την Τετάρτη 10 Ιουλίου έως και την Τρίτη 16 Ιουλίου 2019 και ώρα 15.00 ́, μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr).

Γ. Μπουλμέτη και Β. Βούγιας

Αιρετοί ΚΥΣΕΕΠ

Το mail του Αυτοτελούς Τμήματος ΕΕΠ – ΕΒΠ προς τις ΠΔΕ

Σας διαβιβάζουμε το έγγραφο της υπηρεσίας μας σχετικά με τη συνέχιση της διαδικασίας των ηλεκτρονικών αιτήσεων των ΕΕΠ-ΕΒΠ καθώς και τον ανακοινοποιημένο πίνακα με τα οργανικά κενά των ΣΜΕΑΕ και ΚΕΣΥ και παρακαλούμε για την ενημέρωση των μόνιμων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ (ανάρτηση σε ιστοσελίδα, αποστολή σε Δ/νσεις Εκπ/σης και ΚΕΣΥ) καθώς και για όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας (ενημέρωση ηλεκτρονικού φακέλου μελών κτλ).

Για την καλύτερη ενημέρωσή σας ο πίνακας είναι χρωματισμένος με πράσινο στις σειρές που έγιναν οι αλλαγές, οι οποίες αφορούν μόνο ΣΜΕΑΕ.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ-ΕΒΠ

ΥΓ: σε νεότερο μήνυμα θα ενημερωθείτε για τις υπόλοιπες καταληκτικές ημερομηνίες που αναφέρονταν στην εγκύκλιο των μεταθέσεων και αφορούν στην ηλεκτρονική παραλαβή και τον έλεγχο του των αιτήσεων, τη διόρθωση στο edata των απαραίτητων στοιχείων, την ηλεκτρονική αποστολή στην υπηρεσία μας ορισμένων αιτήσεων.

Ο νέος Πίνακας Οργανικών Κενών ΕΕΠ – ΕΒΠ

Μπορείτε να δείτε και από εδώ τα Οργανικά Κενά σε μορφή xls

______________________________

Δείτε επίσης:

Συνέχεια Μεταθέσεων ΕΕΠ – ΕΒΠ: Υποβολή αιτήσεων από 10 έως 16/07/2019

Εγκύκλιος για τη συνέχιση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για τις Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), κατόπιν της ορκωμοσίας της νέας Κυβέρνησης, απεστάλη σήμερα απογευματινές ώρες, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) της χώρας.

Την Εγκύκλιο την υπογράφει η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κα Μαρία Δόκου.

Αιτήσεις υποβάλλονται από την Τετάρτη 10 Ιουλίου έως και την Τρίτη 16 Ιουλίου 2019 και ώρα 15.00 ́, μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr).

Επιπλέον η κα Δόκου, σε συνέχεια του αριθ. πρωτ. 92686/Ε4/7-6-2019 εγγράφου της, διαβίβασε ανακοινοποιημένο τον τελικό Πίνακα με τις κενές Οργανικές Θέσεις στις ΣΜΕΑΕ και στα ΚΕΣΥ για τις Μεταθέσεις.

Δείτε την Εγκύκλιο

_______________________________

Δείτε ακόμη:

Εγκύκλιος Μεταθέσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ για το 2019

________________________________

Δείτε επίσης:

Εγκύκλιος Μεταθέσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ για το 2019

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ, ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

  2.1 Τρόπος υποβολής των αιτήσεων

 2.1.1. Οι αιτήσεις μετάθεσης υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τα ίδια τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr ). Η σύνδεση στο σύστημα γίνεται με το όνομα χρήστη (user name) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποιούν τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ για την πρόσβασή τους στις υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ). Αναλυτικές οδηγίες του τρόπου ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων αναφέρονται στο αντίστοιχο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ» που έχει αναρτηθεί στην αρχική σελίδα της εφαρμογής.

2.1.2 Τα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ κατά την υποβολή της αίτησης πρέπει να έχουν υπόψη τους τα ακόλουθα: α) Η οριστικοποίηση της αίτησής τους επέχει θέση υπογραφής από τον αιτούντα, ο οποίος θα λάβει

αριθμό πρωτοκόλλου από το ηλεκτρονικό σύστημα και θα πρέπει να αποθηκεύσει ή/και να εκτυπώσει αντίγραφό της σε μορφή pdf.

Προσθήκη κριτηρίων μετάθεσης μετά την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης από τον εκπαιδευτικό δε θα είναι εφικτή, με την επιφύλαξη των αναφερομένων στην παρ. 1.3 του παρόντος κεφαλαίου.

Επισημαίνεται ότι η προσωρινή αποθήκευση της αίτησης μετάθεσης δεν θεωρείται ως οριστικοποιημένη υποβολή και ως εκ τούτου αιτήσεις που θα παραμείνουν σε κατάσταση «προσωρινής αποθήκευσης» δεν θα ληφθούν υπόψη και ούτε θα γίνουν δεκτά αιτήματα οριστικοποίησης τους μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

β) Εφιστούμε την προσοχή ως προς την λεπτομερή ανάγνωση της εγκυκλίου καθώς τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση μετάθεσης έχουν την έννοια της υπεύθυνης δήλωσης, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν.1599/86 και ψευδής δήλωση συνεπάγεται κυρώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του ίδιου νόμου.

Δείτε αναλυτικά όλο το περιεχόμενο της Εγκυκλίου των Μεταθέσεων 2019

Δείτε ακόμη:

Κατανομή σχολείων σε ΚΕΣΥ: Χωροταξική κατανομή στα 12 ΚΕΣΥ της Αττικής

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση