Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Νέα προγράμματα σπουδών: Εγκύκλιος με επισημάνσεις πιλοτικής εφαρμογής στα Πρότυπα και Πειραματικά

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Νέα προγράμματα σπουδών: Εγκύκλιος με επισημάνσεις για την πιλοτική εφαρμογή στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία της χώρας, του Γ.Γ. ΥΠΑΙΘ κου Α. Κόπτση.

Νέα προγράμματα σπουδών

Επισημάνσεις σχετικά με την πιλοτική εφαρμογή των νέων προγραμμάτων σπουδών κατά το σχολικό έτος 2022-23, κοινοποιήθηκαν με την υπ. αριθμ. πρωτ. 119362/Δ2/29-09-2022 Εγκύκλιο του Γ.Γ.ΥΠΑΙΘ κο Α. Κόπτση, η οποία εστάλη στις Διευθύνσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης και στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία Α/θμιας Εκπ/σης και Πρότυπα και Πειραματικά Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια.

Ολα τα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία της χώρας λειτουργούν ως πιλοτικές σχολικές μονάδες κατά το σχολικό έτος 2022-23, στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης “Πιλοτική Εφαρμογή Προγραμμάτων Σπουδών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση”, σύμφωνα με τη με αριθμ. 104671/ΓΔ4 (ΦΕΚ Β΄ 4003/30-08-2021) Υ.Α.

Προκειμένου οι εκπαιδευτικοί των πιλοτικών σχολείων να διευκολυνθούν στην υλοποίηση της πιλοτικής εφαρμογής κατά το σχολικό έτος 2022-23, επισημαίνονται, σύμφωνα με την Εγκύκλιο 119362/Δ2/29-09-2022 τα ακόλουθα:

Αναλυτικά

Σχετικά με την πιλοτική εφαρμογή των νέων προγραμμάτων σπουδών κατά το σχολικό έτος 2022-23, σας γνωρίζουμε τη σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 46/31-08-2022 του Δ.Σ, 2η Ανακοινοποίηση στο ορθό 28-09-2022) η οποία έχει ως εξής:

«Σύμφωνα με τη με αριθμ. 104671/ΓΔ4 (ΦΕΚ Β΄ 4003/30-08-2021) Υ.Α. κατά το σχολικό έτος 2022-23 υλοποιείται η δράση “Πιλοτική Εφαρμογή Προγραμμάτων Σπουδών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση” σε όλα τα πρότυπα και πειραματικά σχολεία της χώρας, τα οποία λειτουργούν ως πιλοτικές σχολικές μονάδες. Η εφαρμογή των Προγραμμάτων Σπουδών στα πιλοτικά σχολεία υλοποιείται σε συνέχεια της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών των σχολείων, όπως ορίζεται στα άρθρα 3 και 4 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης.

Προκειμένου οι εκπαιδευτικοί των πιλοτικών σχολείων να διευκολυνθούν στην υλοποίηση της πιλοτικής εφαρμογής κατά το σχολικό έτος 2022-23, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

  • Η πιλοτική εφαρμογή υλοποιείται σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες του ΙΕΠ προς τους/τις επόπτες/τριες των γνωστικών αντικειμένων της πιλοτικής εφαρμογής. Οι γενικές οδηγίες του ΙΕΠ εξειδικεύονται ανά γνωστικό αντικείμενο από τους/τις επόπτες/τριες και υποστηρικτές/τριες του αντικειμένου και καταρτίζεται ο ετήσιος προγραμματισμός της πιλοτικής εφαρμογής για κάθε γνωστικό αντικείμενο. Οι γενικές και οι εξειδικευμένες οδηγίες γνωστοποιούνται στις σχολικές μονάδες (Διευθυντές/τριες, ΕΠΕΣ), στους/στις Ενδοσχολικούς/ές Συντονιστές/τριες και στους/στις εκπαιδευτικούς κάθε πιλοτικής σχολικής μονάδας με την έναρξη του διδακτικού έτους, σε συνεργασία με τη ΔΕΠΠΣ.
  • Οι Ενδοσχολικοί/ές Συντονιστές/τριες γνωστικών πεδίων ή τάξεων παρακολουθούν και εποπτεύουν την υλοποίηση της πιλοτικής εφαρμογής σε συνεργασία με τους/τις διδάσκοντες/ουσες, σύμφωνα με τις γενικές και τις εξειδικευμένες οδηγίες, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που δεν ορίζεται Ενδοσχολικός/ή Συντονιστής/τρια, την παρακολούθηση και εποπτεία αναλαμβάνει ο/η Διευθυντής/τρια/Προϊστάμενος/η της σχολικής μονάδας.
  • Oι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι/ες θα εφαρμόσουν πιλοτικά τα νέα Προγράμματα Σπουδών κατά το σχολικό έτος 2022-23 συμμετέχουν στις υποστηρικτικές συναντήσεις που θα διοργανώνονται από τους/τις επόπτες/τριες και υποστηρικτές/τριες της πιλοτικής εφαρμογής.
  • Οι Διευθυντές/τριες των πιλοτικών σχολείων, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων/σκουσών, κατά το σχολικό έτος 2022-23, αναθέτουν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στους/στις εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην πιλοτική εφαρμογή του σχολικού έτους 2021-22, τα μαθήματα τα οποία εφάρμοσαν πιλοτικά και, σε συνεργασία με τους/τις Ενδοσχολικούς/ές Συντονιστές/τριες, τους παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση.

Η διαδικασία της πιλοτικής εφαρμογής εξασφαλίζει στις πιλοτικές σχολικές μονάδες τα σχέδια δράσης τους ως προς τον άξονα 1 της παιδαγωγικής και μαθησιακής τους λειτουργίας και ως προς τους άξονες 8 και 9 της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τη με αριθμ. 108906/ΓΔ4 (ΦΕΚ Β΄ 4189/10-09-2021) Υπουργική Απόφαση με θέμα: “Συλλογικός προγραμματισμός και αξιολόγηση σχολικών μονάδων”».

Δείτε σε μορφή pdf την Εγκύκλιο ΕΔΩ

Δείτε σχετικά

Πιλοτική Εφαρμογή Προγραμμάτων Σπουδών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

Δείτε επίσης

Χρονοδιάγραμμα αξιολόγησης σχολικής μονάδας 2022-23 | Εγγραφο 

Επιμόρφωση ΕΑΝ-11η Περίοδος: Εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο-Αιτήσεις 

Επιμορφωτικά προγράμματα ΙΕΠ: Ποια πραγματοποιήθηκαν-ποια ολοκληρώνονται-ποια προγραμματίζονται 

ΕΜΕ: Αναγκαιότητα η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών μελλοντικών και υπηρετούντων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση