Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Νέα Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Παιδείας | Απόφαση

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Νέα Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Παιδείας: Τοποθετήθηκε με Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως.

Τοποθετήθηκε με απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως στη θέση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων η κα Ιωάννα Χρήστου του Αθανασίου, μόνιμη υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικός – Οικονομικός, με βαθμό Α΄ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η κα Ιωάννα Χρήστου τοποθετήθηκε  στην εν λόγω θέση με τριετή θητεία.

Σύμφωνα με την Απόφαση

Η ανωτέρω υπάλληλος καλείται να αναλάβει τα καθήκοντα της θέσης στην οποία τοποθετείται με την παρούσα απόφαση γνωστοποιώντας την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων της στο Τμήμα Α΄ της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου και στο Τμήμα Γ΄ της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης.

Επίσης η νέα Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι υπόχρεη υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (ΔΠΚ) και δήλωσης οικονομικών συμφερόντων (ΔΟΣ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 (περ. ι) του ν. 3213/2003 (Α’ 309), ως ισχύει.

Η αρχική δήλωση υποβάλλεται από την υπόχρεη υπάλληλο μέσα σε 90 (ενενήντα) ημέρες από την ημερομηνία απόκτησης της ιδιότητάς της (ήτοι με την ανάληψη καθηκόντων).

Τα επόμενα έτη, η δήλωση υποβάλλεται κάθε χρόνο κατά το διάστημα της θητείας της άσκησης της δραστηριότητας ή της διατήρησης της ιδιότητας των υπόχρεων και για το επόμενο έτος. Η ετήσια δήλωση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Η παράλειψη υποβολής ή η υποβολή ανακριβούς ή ελλιπούς δήλωσης αποτελεί ποινικό αδίκημα, κατά το άρθρο 6 του ν.3213/2003.

Δείτε σε μορφή pdf την Απόφαση ΕΔΩ

Δείτε επίσης

Απόλυση 2 εκπαιδευτικών λόγω αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση υπηρεσιακών καθηκόντων 

Αιτήσεις απόσπασης ΕΕΠ-ΕΒΠ σε φορείς και υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας 2022-23 

Αιτήσεις voucher 200 ευρώ από σήμερα Τετάρτη 11 Μαΐου-Ανοιξε η πλατφόρμα 

Εγκύκλιος: Μακροχρόνιες άδειες εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση