Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Νέα σύσταση ΣΔΕΥ Νοτίου Αιγαίου: Τροποποίηση Απόφασης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Νέα σύσταση ΣΔΕΥ Νοτίου Αιγαίου: Τροποποίηση Απόφασης – Εγγραφο του Αναπληρωτή της Περιφερειακής Διευθύντριας Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου κου Ιωάννη Παπαδομαρκάκη.

Νέα σύσταση ΣΔΕΥ Νοτίου Αιγαίου

Σε τροποποίηση της σύστασης Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, προέβη με Απόφασή του ο Αναπληρωτής της Περιφερειακής Διευθύντριας Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου κος Ιωάννης Παπαδομαρκάκης.

Συγκεκριμένα με την υπ. αριθμ. πρωτ. Φ.22.5/4863/22-8-2023 Απόφαση τροποποιείται η με αριθμ. πρωτ. Φ.22.5/5137/18-08-2021 Απόφαση της Περιφερειακής Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, με θέμα: «Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου», ως προς:

• το 3 ο , 4 ο , 5ο , 6ο , 7ο , 8ο , Σ.Δ.Ε.Υ. του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Ρόδου.

• το Σ.Δ.Ε.Υ. Μυκόνου του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Σύρου.

Ετσι τα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) Νοτίου Αιγαίου τα οποία είναι τα ακόλουθα:

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

ΣΔΕΥ αρμοδιότητας ΚΕΔΑΣΥ ΡΟΔΟΥ

ΣΔΕΥ αρμοδιότητας ΚΕΔΑΣΥ ΚΩ

ΣΔΕΥ αρμοδιότητας ΚΕΔΑΣΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΣΔΕΥ αρμοδιότητας ΚΕΔΑΣΥ ΣΥΡΟΥ

ΣΔΕΥ αρμοδιότητας ΚΕΔΑΣΥ ΝΑΞΟΥ

διαμορφώνονται ως εξής:

«Τροποποίηση σύστασης Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου».

Δείτε σε μορφή pdf την Απόφαση με τη νέα σύσταση ΣΔΕΥ ΕΔΩ

_____________________________

Για την Απόφαση ελήφθησαν υπόψη μεταξύ άλλων:

  • H εισήγηση των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανή-σου για την τροποποίηση κατανομής των ΣΔΕΥ αρμοδιότητας του ΚΕΔΑΣΥ Ρόδου.
  • Το έγγραφο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας Μυκόνου με θέμα: «Αίτημα εξαίρεσης».

Η Απόφαση κοινοποιήθηκε: 

Στις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Νοτίου Αιγαίου, στις ΣΜΕΑΕ και Σχολικές Μονάδες Γενικής Εκπαίδευσης (μέσω των Δ/νσεων Εκπαίδευσης), στα ΚΕΔΑΣΥ Νοτίου Αιγαίου, στην Συντονίστρια Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής Δωδεκανήσου και στη Συντονίστρια Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής Κυκλάδων.

Δείτε επίσης

Το χρονοδιάγραμμα προσλήψεων αναπληρωτών-Ενημέρωση για ΠΕ23/ΠΕ30 στα Γενικά σχολεία 

Οργανικά κενά ΣΔΕΥ/ΚΕΔΑΣΥ Αττικής-Ιούλιος 2023: Πίνακας με κενά Ψυχολόγων και Κοιν. Λειτουργών 

Πριν φύγετε

Οδηγός εκπαιδευτικού 2023-24: Ολα όσα αφορούν στους μόνιμους, νεοδιόριστους και αναπληρωτές 

Οδηγός ΕΕΠ-ΕΒΠ 2023-24: Ιστορική διαδρομή-προσλήψεις-διορισμοί-καθηκοντολόγια-νομοθεσία

Οδηγός νέου αναπληρωτή: Γενικές οδηγίες-Πριν και μετά την πρόσληψη-Προς την απόλυση 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση