Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Νέα Τμήματα Ενταξης Δευτεροβάθμιας σε σχολικές μονάδες Γενικής και Επαγ/κής κατεύθυνσης | ΦΕΚ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Νέα Τμήματα Ενταξης Δευτεροβάθμιας σε δημόσιες σχολικές μονάδες Γενικής και Επαγγελματικής κατεύθυνσης – Συμπλήρωση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) «Ιδρύσεις Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) σε δημόσιες σχολικές μονάδες τυπικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γενικής και Επαγγελματικής κατεύθυνσης».

Νέα Τμήματα Ενταξης Δευτεροβάθμιας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 4155/24-6-2023 η υπ. αριθμ. 70513/Δ3 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών Οικονομικών κου Θεόδωρου Πελαγίδη, Ανάπτυξης και Επενδύσεων κας Ελένης Δενδρινού και Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κου Χρήστου Κίττα, με την οποία τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπό στοιχεία 149773/Δ3/02.12.2022 (Β’ 6179) Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) «Ιδρύσεις Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) σε δημόσιες σχολικές μονάδες τυπικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γενικής και Επαγγελματικής κατεύθυνσης».

Συγκεκριμένα 

Εχοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τις αυξημένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών/τριών όπως πιστοποιούνται από τα ΚΕΔΑΣΥ, αποφασίστηκε η τροποποίηση – συμπλήρωση της υπό στοιχεία 149773/Δ3/02.12.2022 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) «Ιδρύσεις Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) σε δημόσιες σχολικές μονάδες τυπικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γενικής και Επαγγελματικής κατεύθυνσης» (Β’ 6179), με την ίδρυση οκτώ (8) νέων Τμημάτων Ενταξης ως ακολούθως:

 

 

 

 

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  

ΔΗΜΟΣ

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ Τ.Ε

 

 

1 ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Τ.Ε. στο Γ/σιο Κόνιτσας
2 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣ ΒΟΛΟΥ Τ.Ε. στο 2ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. Νέας Ιωνίας
3 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣ ΒΟΛΟΥ Τ.Ε. στο 4ο Ημερήσιο Γ/σιο Νέας Ιωνίας
4 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣ ΒΟΛΟΥ Τ.Ε. στο Ημερήσιο Γ/σιο Αγριάς
 

5

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

ΜΑΓΝΗΣ

 

ΒΟΛΟΥ

Τ.Ε. στο Μουσικό Γ/σιο Βόλου με Μουσικές Λυκειακές Τάξεις  

 

6 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣ ΒΟΛΟΥ Τ.Ε. στο Γ/σιο Κάτω Λεχωνίων
7 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣ ΑΛΜΥΡΟΥ Τ.Ε. στο 1ο Ημερήσιο Γ/σιο Αλμυρού
8 ΚΕΝΤΡ.
ΜΑΚΕΔ.
ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΛΛΑΣ Τ.Ε. στο Γ/σιο Πέλλας –
«Μέγας Αλέξανδρος»

 

Επί του προϋπολογισμού της «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ»:

Σύμφωνα με το υπό στοιχεία Λ.Δ1/6864/10.05.2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Λειτουργίας της «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.», τα αιτήματα εξοπλισμού των υφιστάμενων και νέων σχολικών μονάδων καλύπτονται από τα αποθέματα εξοπλιστικών ειδών, εφόσον υπάρχουν στις αποθήκες της «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» και από τυχόν νέες προμήθειες που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού της. Για την προμήθεια εξοπλιστικών ειδών για τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Επικράτειας όπως επίσης και για την ίδρυση Τμημάτων Ένταξης, είναι σε εξέλιξη, μέχρι σήμερα, 5 δημόσιοι διαγωνισμοί, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε, συνολικού προϋπολογισμού δημοπράτησης ύψους 6.218.600,00 €.

Οι δαπάνες για τον εξοπλισμό των σχολικών μονάδων καλύπτονται από τις πιστώσεις του ΠΔΕ ΣΑΕ 247 (υπ’ αρ. 5090/20.01.2023 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων – ΑΔΑ: 65ΑΠ46ΜΤΛΡ – Α55, κωδ. έργου 2015ΣΕ24700000).

Δείτε σε μορφή pdf το ΦΕΚ Β 4155/24-6-2023

Δείτε σχετικά

Ιδρύσεις Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) σε δημόσιες σχολικές μονάδες τυπικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γενικής και Επαγγελματικής κατεύθυνσης

Ιδρυση 49 Τμημάτων Ενταξης σε Δημοτικά σχολεία | ΦΕΚ 

Τμήματα Ενταξης Νηπιαγωγείων: Το ΦΕΚ με την ίδρυση νέων 47 σε δημόσια Νηπιαγωγεία τυπικής εκπαίδευσης

Μετονομασίες Τμημάτων Eνταξης Α/θμιας και Β/θμιας λόγω συγχώνευσης και μετονομασίας σχολ. μονάδας υπαγωγής

Πριν φύγετε

Ιδρυση και κατάργηση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας και Λυκειακών Τάξεων-Ιδρυση ΕΠΑΛ για το 2023-24

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

1 Σχόλιο

  1. Καλά ΣΟΒΑΡΑ ΤΩΡΑ;;; 4 πριν και ΑΛΛΑ 6 τώρα ΤΕ έκανε η κα Μακρή στην εκλογική της Περιφέρεια;;; κ. Βασίλη θα είχε ενδιαφέρον να κάνατε ένα ΡΕΠΟΡΤΑΖ επί του θέματος. Στην Πρωτοβάθμια πάλι τα ίδια έγιναν άραγε; Και στην ΤΕΡΑΣΤΙΑ Φθιώτιδα θα μπορούσαν να δημιουργηθούν πολλά ΤΕ καθώς δίνετε γνωματεύσεις ΤΕ “παντού” σε αντίθεση με άλλα ΚΕΔΑΣΥ που δεν το κάνουν.

Γράψτε μία απάντηση