Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Νέες αμοιβές απασχολουμένων στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας | ΦΕΚ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Νέες αμοιβές απασχολουμένων στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας: Καθορισμός αποζημίωσης με τροποποίηση ΚΥΑ.

Νέες αμοιβές απασχολουμένων στις εξετάσεις ΚπΓ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 1612 – 20.04.2021 η υπ. αριθμ. 44936/Α5 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με την οποία καθορίζονται οι νέες αμοιβές των απασχολουμένων στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας.

Απόφαση 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 222807/Β1/29-12-2016 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας» (Β’ 4294)
1) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του διατακτικού αντικαθίσταται ως εξής:

«Καθορίζουμε εφάπαξ για κάθε μία από τις δύο εξεταστικές περιόδους πρόσθετη κατ’ αποκοπήν αμοιβή ή κατ’ αποκοπήν αμοιβή για κάθε ημέρα απασχόλησης ή κατά εξεταζόμενο υποψήφιο ή κατά έντυπο δοκιμασιών και απαντήσεων ή ανά ενότητα εξέτασης/όργανο μέτρησης για

 • τους προέδρους,
 • τα μέλη,
 • τους γραμματείς των επιτροπών,
 • τους εισηγητές θεμάτων,
 • τους υπεύθυνους επιμόρφωσης και εποπτείας των αξιολογητών προφορικού και γραπτού λόγου,
 • τους επιμορφωτές,
 • τα μέλη της ομάδας υποστήριξης της Κ.Ε.Ε.,
 • τους συντονιστές,
 • τους βοηθούς συντονιστές,
 • τους επόπτες εξεταστικών κέντρων,
 • τους εξεταστές,
 • τους παρατηρητές,
 • τους βαθμολογητές,
 • τους συντονιστές βαθμολογητών,
 • τους επιτηρητές και
 • το κάθε είδους προσωπικό που απασχολείται στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

και γενικά στις διαδικασίες του ν. 2740/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α’ 186), καθώς και της υπ’ αρ. 14420/ΚΒ/04.02.2008 υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Β’ 218), ως ακολούθως:»

Δείτε σε μορφή pdf τις νέες αμοιβές των απασχολουμένων στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Δείτε επίσης

Κατατέθηκε Τροπολογία: Αριθμός εισακτέων ΑΕΙ-Πρακτικές ασκήσεις-Πρυτανικά συμβούλια
Παράταση σχολικού έτους έως 11 Ιουνίου-Πανελλαδικές αμέσως μετά-Τι θα γίνει με τις προαγωγικές
Α. Συρίγος: Οχι στην κινητικότητα στα Πανεπιστήμια από τους ειδικούς-Για ποιους λόγους-Τι είπε για τις Πρακτικές Ασκήσεις
Συρίγος: Καθήκον μας τα Τμήματα εφαρμοσμένων επιστημών και τεχνών με 4ετείς σπουδές πανεπιστημιακού επιπέδου
Χαρά Κεφαλίδου: “Χαιρέτα μας τον πλάτανο” για την αδυναμία ολοκλήρωσης πρακτικών ασκήσεων φοιτητών
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση