Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Νέες ανασυγκροτήσεις Συμβουλίων επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης | Αποφάσεις

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Νέες ανασυγκροτήσεις Συμβουλίων επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης-Αποφάσεις της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως.

Νέες ανασυγκροτήσεις Συμβουλίων επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης

Με αποφάσεις της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως ανασυγκροτούνται:

Α. Το Α΄ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Β. Το Β΄ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Γ. Το Δ΄ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δ. Το Ε΄ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αναλυτικά οι Αποφάσεις
Α. Ανασυγκρότηση του Α΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ανασυγκροτείται το Α΄ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Συμβούλων Εκπαίδευσης, ως εξής:

1. Κομνηνού Ιωάννα, μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Κ.Π.Α., ως πρόεδρος, με αναπληρωτή της τον Γκανέτσο Θεόδωρο, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

2. Θεοδωρίδης Αλέξανδρος, μέλος Δ.Ε.Π. του Δ.Π.Θ., ως μέλος, με αναπληρωτή του τον Μούτσιο Ρέντζο Ανδρέα, μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Κ.Π.Α.

3. Αρβανιτογεώργος Ανδρέας, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Πατρών, ως μέλος, με αναπληρωτή του τον Πολάτογλου Χαρίτωνα, μέλος Δ.Ε.Π. του Α.Π.Θ.

4. Γιαννίκας Αθανάσιος, Σύμβουλος Α΄ του Ι.Ε.Π., ως μέλος, με αναπληρώτριά του την Μπενιάτα Ελένη, Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

5. Βουλτσίδης Παντελής, εκπρόσωπος του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., ως μέλος, με αναπληρώτριά του την Γκλιάου Νικολέττα, Σύμβουλο Α΄ του Γραφείου Επιστημονικών Συμβούλων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Το ανωτέρω Συμβούλιο έχει έδρα την Αθήνα και συγκεκριμένα το κεντρικό κτήριο του Υ.ΠΑΙ.Θ. και αρμοδιότητα για τις θέσεις των Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Θεσσαλίας.

Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος έχει κώλυμα συμμετοχής, προεδρεύει ο αναπληρωτής του και αν και αυτός έχει κώλυμα συμμετοχής, προεδρεύει το υπ’ αριθμ. 2 μέλος του συμβουλίου που έχει την ιδιότητα μέλους Δ.Ε.Π. ή ομότιμου καθηγητή Α.Ε.Ι.

Ως Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε τη Βολάνη Ελένη, διοικητική υπάλληλο του Υ.ΠΑΙ.Θ., με αναπληρώτριά της την Πλατή Ζωή, αποσπασμένη εκπαιδευτικό στην Κ.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Καθήκοντα διοικητικής υποστήριξης του Συμβουλίου ανατίθενται στους εξής:

1. Γρηγοράκης Αριστείδης, εκπαιδευτικός

2. Ταταράκη Τρωγάδα Στυλιανή, εκπαιδευτικός

3. Παπαλέκα Αρετή, Διοικητικός

4. Ξενοπούλου Απολλωνία – Θηρεσία, εκπαιδευτικός

5. Κάλλα Ευθυμία, διοικητικός

Η θητεία του Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου αρχίζει με τη συγκρότηση του Συμβουλίου επιλογής και είναι τετραετής.

Δείτε σε μορφή pdf την Απόφαση εδώ 

Β. Ανασυγκρότηση του Β΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ανασυγκροτείται το Β΄ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Συμβούλων Εκπαίδευσης, ως εξής:

1. Σμυρναίου Ζαχαρούλα, μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Κ.Π.Α., ως πρόεδρος, με αναπληρωτή της τον Στογιαννίδη Αθανάσιο, μέλος Δ.Ε.Π. του Α.Π.Θ. .

2. Κατσαδώρος Γεώργιος, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως μέλος, με αναπληρωτή του τον Μαρκαντωνάτο Ανδρέα, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

3. Τσώλη Κωνσταντίνα, μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Κ.Π.Α., ως μέλος, με αναπληρωτή της τον Χασαλεύρη Αθανάσιο, μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Μ.Π. .

4. Μαστραπάς Αντώνιος, Σύμβουλος Α΄ του Ι.Ε.Π., ως μέλος, με αναπληρώτριά του την Νίκα Μαρία, Σύμβουλο Α΄ του Ι.Ε.Π.

5. Μαντάς Παναγιώτης, Σύμβουλος Α΄ του Γραφείου Επιστημονικών Συμβούλων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως μέλος, με αναπληρώτριά του την Λαζάρου Σωτηρία, Σύμβουλο Α΄ του Γραφείου Επιστημονικών Συμβούλων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Το ανωτέρω Συμβούλιο έχει έδρα την Αθήνα και συγκεκριμένα το κεντρικό κτήριο του Υ.ΠΑΙ.Θ. και αρμοδιότητα για τις θέσεις των Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Θεσσαλίας.

Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος έχει κώλυμα συμμετοχής, προεδρεύει ο αναπληρωτής του και αν και αυτός έχει κώλυμα συμμετοχής, προεδρεύει το υπ’ αριθμ. 2 μέλος του συμβουλίου που έχει την ιδιότητα μέλους Δ.Ε.Π. ή ομότιμου καθηγητή Α.Ε.Ι.

Ως Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε την Γκίκα Παναγιώτα, διοικητική υπάλληλο του Υ.ΠΑΙ.Θ., με αναπληρώτριά της την Δαμιανάκου Αναστασία, αποσπασμένη εκπαιδευτικό στο Υ.ΠΑΙ.Θ.

Καθήκοντα διοικητικής υποστήριξης του Συμβουλίου ανατίθενται στους εξής:

1. Στραβολαίμης Ιωάννης, διοικητικός

2. Παπαγγελοπούλου Παναγιώτα, διοικητικός

3. Αθανασίου Μιράντα-Σταυρούλα, διοικητικός

4. Σκορδιώτη Ευφροσύνη, διοικητικός

5. Ευστρατίου Νικόλ, εκπαιδευτικός

Η θητεία του Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου αρχίζει με τη συγκρότηση του Συμβουλίου επιλογής και είναι τετραετής.

Δείτε σε μορφή pdf την Απόφαση εδώ

Γ. Ανασυγκρότηση του Δ΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ανασυγκροτείται το Δ΄ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Συμβούλων Εκπαίδευσης, ως εξής:

1. Κουκουνάρας-Λιάγκης Μάριος, μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Κ.Π.Α., ως πρόεδρος, με αναπληρωτή του τον Δουκάκη Σπυρίδωνα, μέλος Δ.Ε.Π. του Ιονίου Πανεπιστημίου.

2. Λενακάκης Αντώνιος, μέλος Δ.Ε.Π. του Α.Π.Θ., ως μέλος, με αναπληρώτριά του τη Νικολάου Μαρία – Σουζάννα, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

3. Λαζαράκου Ελισάβετ, μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Κ.Π.Α., ως μέλος, με αναπληρώτριά της την Τζιβινίκου Σωτηρία, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

4. Μπαραλής Γεώργιος, Αντιπρόεδρος του Ι.Ε.Π., ως μέλος, με αναπληρωτή του τον Καρτσωνάκη Εμμανουήλ, Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης.

5. Μάνου Ιωάννα, Σύμβουλος Α΄ του Γραφείου Επιστημονικών Συμβούλων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως μέλος, με αναπληρωτή της τον Μπαμπίλη Δημήτριο, Σύμβουλο Α΄ του Γραφείου Επιστημονικών Συμβούλων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Το ανωτέρω Συμβούλιο έχει έδρα την Αθήνα και συγκεκριμένα το 2ο Πρότυπο Λύκειο Αθηνών και αρμοδιότητα για τις θέσεις των Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου και Βορείου Αιγαίου.

Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος έχει κώλυμα συμμετοχής, προεδρεύει ο αναπληρωτής του και αν και αυτός έχει κώλυμα συμμετοχής, προεδρεύει το υπ’ αριθμ. 2 μέλος του συμβουλίου που έχει την ιδιότητα μέλους Δ.Ε.Π. ή ομότιμου καθηγητή Α.Ε.Ι.

Ως Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε τον Κουκούλη Αδάμο, διοικητικό υπάλληλο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής, με αναπληρώτριά του την Γλάστρα Δήμητρα, διοικητική υπάλληλο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής.

Καθήκοντα διοικητικής υποστήριξης του Συμβουλίου ανατίθενται στους εξής:

1. Τσίντζου Ανδρομάχη, διοικητικός

2. Καραγκούνη Αναστασία, εκπαιδευτικός

3. Γκίκα Ευαγγελία, διοικητικός

4. Φιλίππου Σωκράτης, διοικητικός 5. Κοτσώνη Ελένη, διοικητικός.

Η θητεία του Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου αρχίζει με τη συγκρότηση του Συμβουλίου επιλογής και είναι τετραετής.

Δείτε σε μορφή pdf την Απόφαση εδώ

Δ. Ανασυγκρότηση του Ε΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ανασυγκροτείται το Ε΄ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Συμβούλων Εκπαίδευσης, ως εξής:

1. Πάλλας Αθανάσιος, μέλος Δ.Ε.Π. του Α.Π.Θ., ως πρόεδρος, με αναπληρώτριά του την Οκαλίδου Αρετή, μέλος Δ.Ε.Π. του του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

2. Φύκαρης Ιωάννης, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως μέλος, με αναπληρωτή του τον Παπαδημητρίου Νικόλαο, μέλος Δ.Ε.Π. του του Ιονίου Πανεπιστημίου.

3. Τούλης Ιωάννης , μέλος Δ.Ε.Π. του Ιονίου Πανεπιστημίου, ως μέλος, με αναπληρωτή του τον Παππά Βασίλειο, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

4. Καμπουράκης Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ηπείρου ως μέλος, με αναπληρώτριά του την Μπίστα Πολυξένη, Σύμβουλο Α΄ του Ι.Ε.Π.

5. Κασσελούρη Ελένη, εκπρόσωπος του ΕΚ.Δ.Δ.Α., ως μέλος, με αναπληρωτή της τον Λιακάκη Γεώργιο, εκπρόσωπο του ΕΚ.Δ.Δ.Α.

Το ανωτέρω Συμβούλιο έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα το κεντρικό κτήριο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και αρμοδιότητα για τις θέσεις των Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος έχει κώλυμα συμμετοχής, προεδρεύει ο αναπληρωτής του και αν και αυτός έχει κώλυμα συμμετοχής, προεδρεύει το υπ’ αριθμ. 2 μέλος του συμβουλίου που έχει την ιδιότητα μέλους Δ.Ε.Π. ή ομότιμου καθηγητή Α.Ε.Ι.

Ως Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε την Κομψοπούλου Γεωργία, διοικητική υπάλληλο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, με αναπληρώτριά της την Αλιόζη Σουλτάνα, αποσπασμένη εκπαιδευτικό στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Καθήκοντα διοικητικής υποστήριξης του Συμβουλίου ανατίθενται στους εξής:

1. Ζαφειρούδης Αθανάσιος, διοικητικός

2. Πυρίντση Παναγιώτα, διοικητικός

3. Φραγκούλη Θωμαή, διοικητικός

4. Πουρνάρα Χρυσάνθη, διοικητικός

5. Μαλακούδης Γεώργιος, εκπαιδευτικός

Η θητεία του Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου αρχίζει με τη συγκρότηση του Συμβουλίου επιλογής και είναι τετραετής.

Δείτε σε μορφή pdf την Απόφαση εδώ

Δείτε σχετικά

Ανασυγκροτήσεις Συμβουλίων Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης και επιτροπών αποτίμησης συγγραφικού έργου 

ΦΕΚ: Επιλογή Συμβούλων Εκπαίδευσης-Ρύθμιση θεμάτων υποβολής αιτήσεων-κατάρτισης Πινάκων 

Κατανομή όλων των θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης στις Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας 

Κατανομή Συμβούλων Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης-Περιοχές επιστημονικής ευθύνης 

Κατανομή Συμβούλων Εκπαίδευσης ΕΕΠ στις Διευθύνσεις A/θμιας και B/θμιας Εκπαίδευσης

Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και Σύμβουλοι ΕΕΠ: 800 θέσεις-28 για τα μέλη ΕΕΠ-Αρμοδιότητες 

Νόμος 4823/2021-Αξιολόγηση-Επιλογές Στελεχών-Νέες Δομές Υποστήριξης-Νέο σχολείο-ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΥ 

Δείτε επίσης

Πίνακες μοριοδότησης Διευθυντών Εκπαίδευσης μετά τις ενστάσεις 

Οδηγός: Αδειες μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση