Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Νέες δράσεις ΙΜΕΓΕΕ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Συμπερίληψης και Ηλεκτρονικό Περιοδικό

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Νέες δράσεις ΙΜΕΓΕΕ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Συμπερίληψης – ‘’Inclusive education using Animation and Multimedia’’ και Ηλεκτρονικό Περιοδικό.

Νέες δράσεις ΙΜΕΓΕΕ

Σε δυο νέες δράσεις προχωρά το Ινστιτούτο Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης (ΙΜΕΓΕΕ).

Η πρώτη αφορά στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος που αφορά τη Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση με θέμα: ‘’Inclusive education using Animation and Multimedia’’.

Η δεύτερη αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικού περιοδικού και τη σύναψη σύμβασης συνεργασίας με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (Ε.Κ.Τ.). και την καινοτόμα υπηρεσία ePublishing.

______________________

Αναλυτικά
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

Αθήνα 21/9/2020

Αρ. πρωτ. 25

Το Δ.Σ. του Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε. ανακοινώνει δύο νέες δράσεις που ξεκινούν σύντομα μετά από ενέργειες και προτάσεις μας:

Α) ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Μετά την επιτυχή αξιολόγηση, την έγκριση της χρηματοδότησης από την Ε.Ε. και την πιστοποίηση του Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε. ως συνεργαζόμενου φορέα, θα συμμετάσχουμε στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος που αφορά τη Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση και πιο συγκεκριμένα με θέμα:

‘’Inclusive education using Animation and Multimedia’’

και συμμετέχοντες εταίρους:

1) Open University of Cyprus (Cyprus),
2) University Maria Grzegorzewska (Poland),
3) CMT-Prooptiki (Greece),
4) PLATFORMA- Urban Culture (Greece),
5) Hand-Hand Foundation (Hungary).

Σκοπός του προγράμματος είναι η συμπερίληψη των μαθητών μέσα από καινοτόμες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις χρησιμοποιώντας τεχνολογικά μέσα, όπως animation και multimedia.

Στα πλαίσια της συμμετοχής του Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε. στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα θα ακολουθήσει πρόσκληση για συμμετοχή των μελών του φορέα, καθώς και συνεργατών του, στις ομάδες έργου και στις διαδικασίες υλοποίησης του.

Β) ΕΚΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

Το Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε. έχει στόχο και λειτουργεί για την επιστημονική Τεκμηρίωση του έργου των συντελεστών της ειδικής εκπαίδευσης, μέσω της διενέργειας Ερευνών και Μελετών σε θέματα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία των δομών ειδικής εκπαίδευσης και υποστήριξης στην Ελλάδα και την παροχή υπηρεσιών στους μαθητές και τις οικογένειες τους.

Στα πλαίσια αυτά ανακοινώνουμε την έγκριση της πρότασης μας και τη σύναψη σύμβασης συνεργασίας με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (Ε.Κ.Τ.). και την καινοτόμα υπηρεσία ePublishing, που αξιοποιεί την τεχνογνωσία και τις υποδομές του Ε.Κ.Τ. για τον ψηφιακό μετασχηματισμό έγκριτων επιστημονικών εκδόσεων και την προώθηση της Ανοικτής Πρόσβασης στην Ελλάδα, παρέχοντας στους συνεργαζόμενους εκδότες ψηφιακές υπηρεσίες που καλύπτουν όλα τα στάδια της εκδοτικής δραστηριότητας και εξασφαλίζουν την παρουσίαση των ηλεκτρονικών εκδόσεων σύμφωνα με τις τρέχουσες τάσεις και τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα.

To Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) ιδρύθηκε το 1980, είναι ο εθνικός φορέας για τη συλλογή, τεκμηρίωση και διάθεση της επιστημονικής πληροφορίας στην Ελλάδα και ανήκει στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

Στο ΕΚΤ ePublishing παρουσιάζονται οι μελέτες με αντικείμενο τη βιβλιομετρική ανάλυση των ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Το ΕΚΤ ePublishing συνεργάζεται με έγκριτους επιστημονικούς εκδότες και σημαντικούς ερευνητικούς φορείς της χώρας που επιλέγουν να διαθέσουν την επιστημονική τους παραγωγή με ανοικτή πρόσβαση.

Επισημαίνουμε ότι τα άρθρα που θα επιλέγονται μετά από κρίση από την Επιστημονική Επιτροπή, για το ηλεκτρονικό περιοδικό του Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε., θα μοριοδοτούνται για τους συγγραφείς με την εγκυρότητα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (Ε.Κ.Τ.).

Στα πλαίσια αυτά το Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε. θα προχωρήσει στην οργάνωση και στελέχωση της συντακτικής και επιστημονικής επιτροπής του ηλεκτρονικού περιοδικού του φορέα, με μέλη του και ακαδημαϊκούς συνεργάτες.

Σύντομα θα ανακοινωθούν οι σχετικές διαδικασίες και οι προδιαγραφές για τη συγγραφή των προς δημοσίευση επιστημονικών εργασιών.

Με εκτίμηση,

Το ΔΣ του Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.

Δείτε επίσης

Χειλεανάγνωση: Η σχέση της με την ανάπτυξη της ομιλίας-Tα οφέλη της χρήσης μάσκας με διαφάνεια στην εκπαίδευση
Διαταραχή της Αρθρωσης: μια δυσκολία της ομιλίας | Της Λαμπριάνας Τσιακπίνη
Δραστηριότητες φωνολογικής επίγνωσης σε μαθητές με Φωνολογική Διαταραχή για το σχολείο και το σπίτι

Πριν φύγετε

Εκλογές για αιρετούς εκπροσώπους ΕΕΠ και ΕΒΠ για ΚΥΣΕΕΠ και ΠΥΣΕΕΠ | Ανακοίνωση ΠΟΣΕΕΠΕΑ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση