Κυριακή, 19 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Νέες συμπληρωματικές αποσπάσεις εξωτερικού για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Νέες συμπληρωματικές αποσπάσεις εξωτερικού σε σχολικές μονάδες για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 – Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως.

Νέες συμπληρωματικές αποσπάσεις εξωτερικού

Στην υπογραφή νέων συμπληρωματικών αποσπάσεων εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 προχώρησε με την υπ. αριθμ. πρωτ. 158482/Η2/21-12-2022 Απόφασή της η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως.

Ακολουθεί η Απόφαση

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΞ

ΘΕΜΑ: «Δ’ Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025»

Συμπληρώνουμε τις αρ. 87922/Η2/15-7-2022 (ΑΔΑ: : 6Μ8Φ46ΜΤΛΗ-ΦΑΦ), 97439/Η2/03-8-2022 (ΑΔΑ: 6ΧΤΟ46ΜΤΛΗ-897), 100761/Η2/12-8-2022 (ΑΔΑ: 922Φ46ΜΤΛΗ-69Ρ), 128046/Η2/18-10-2022 (ΑΔΑ:ΨΨ0Ο46ΜΤΛΗ-ΚΜΘ) και 152073/Η2/08-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΗΩ746ΜΤΛΗ-ΛΚΛ) Υπουργικές Αποφάσεις και αποσπούμε τις παρακάτω εκπαιδευτικούς, ανά Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης, με τις τακτικές αποδοχές τους στην Ελλάδα και το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού και τις θέτουμε στη διάθεση των οικείων Συντονιστριών Εκπαίδευσης, προκειμένου να τοποθετηθούν σε εκπαιδευτικές μονάδες της περιοχής ευθύνης τους, ως ακολούθως:

ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ – Σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024 και 2024-2025

α/α ΣΥΝΤΟΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΧΩΡΑ ΚΛΑΔ Α.Μ. ΕΠΩ

ΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ
1 ΝΤΥΣΕ

ΛΤΝΟΡΦ

ΓΕΡΜΑ

ΝΙΑ

ΠΕ06 207610 ΛΟΥΚΑ ΣΟΦΙΑ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
2 ΒΟΥΚΟΥ

ΡΕΣΤΙΟΥ

ΡΟΥΜ

ΑΝΙΑ

ΠΕ70 571241 ΛΟΛΑ ΓΛΥΚΕ

ΡΙΑ

Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

 

Δείτε την απόφαση σε μορφή pdf ΕΔΩ

Δείτε επίσης

Συμπληρωματικές αποσπάσεις εξωτερικού-Ανακλήσεις-Διακοπή απόσπασης | Αποφάσεις 

Νέες συμπληρωματικές αποσπάσεις εξωτερικού για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 

Κεραμέως: Προτεραιότητα να επιτραπεί η ίδρυση ιδιωτικών Πανεπιστημίων-Τι απάντησε στο αν θα παραμείνει Υπ. Παιδείας 

Τροπολογία: Παράταση ελέγχου νόσησης κορονοϊού για συμμετοχή μαθητών, φοιτητών, σπουδαστών στην εκπ/κή διαδικασία

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση