Πέμπτη, 19 Μαΐου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Νέες συνάφειες Μεταπτυχιακών: 4η Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Νέες συνάφειες Μεταπτυχιακών: 4η Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης περί συνάφειας Μεταπτυχιακών με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας

Νέες συνάφειες Μεταπτυχιακών: 4η Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης

Νέα τροποποίηση της υπ. αριθμ. 54929/Ζ1/8-4-2019 (Β’ 1217) Υπουργικής Απόφασης περί συνάφειας Μεταπτυχιακών με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 2743 – 03.07.2019, ΥΑ υπ. αριθμ. 102746/Ζ1.

Συγκεκριμένα

Τροποποιείται η 54929/Ζ1/8-4-2019 Υπουργική Απόφαση «Διαπίστωση της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προ- γραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β’ 1217),

όπως τροποποιήθηκε με τις 66581/Ζ1/24-4-2019 «Τροποποίηση της 54929/Ζ1/8-4-2019 (Β’ 1217) Υπουργικής Απόφασης περί διαπίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β’ 1455),

80237/Ζ1/21-5-2019 «2η Τροποποίηση της 54929/Ζ1/8-4-2019 (Β’ 1217) υπουργικής απόφασης περί διαπίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β’ 1809) και

82365/Ζ1/23-5-2019 «3η Τροποποίηση της 54929/Ζ1/8-4-2019 (Β’ 1217) υπουργικής απόφασης περί διαπίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β’ 1869).

Αναλυτικά

 1. Στην παρ. 1 του άρθρου 1, προστίθεται το ακόλουθο ΠΜΣ:
ΙΔΡΥΜΑ/ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΧΩΡΑ
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου/
Πανεπιστήμιο του Τορίνο
Ανάπτυξη δεξιοτήτων εκπαιδευτικών στην
ειδική αγωγή και εκπαίδευση για
την διαχείριση προβλημάτων σε μαθητές
με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές
και κοινωνικές δυσκολίες και στις
οικογένειές τους
ΕΛΛΑΔΑ- ΙΤΑΛΙΑ

 

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 2, προστίθεται το ακόλουθο ΠΜΣ:

ΙΔΡΥΜΑ/ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΧΩΡΑ

UNIVERSITE DE TOULOUSE II MASTER 2 PSYCHOLOGIE DU
DEVELOPPEMENT DE L’ ENFANT
ET DE L’ ADOLESCENT
ΓΑΛΛΙΑ
UNIVERSITY OF EAST LONDON MASTER OF SCIENCE (M.Sc.)
IN COUNSELLING PSYCHOLOGY
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
UNIVERSITY OF LONDON MASTER OF SCIENCE IN CHILD AND
ADOLESCENT MENTAL HEALTH
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

 

3. Στην παρ. 1 του άρθρου 2Α «Μεταβατικές Διατάξεις», προστίθενται τα ακόλουθα ΠΜΣ:
ΙΔΡΥΜΑ/ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΧΩΡΑ
UNIVERSITY OF LONDON –
INSTITUTE OF EDUCATION
MASTER OF ARTS IN INCLUSIVE EDUCATION ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
UNIVERSITY OF LONDON – UCL
– INSTITUTE OF EDUCATION
MASTER OF SCIENCE IN SPECIAL
AND INCLUSIVE EDUCATION
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
UNIVERSITY OF BRISTOL MASTER OF EDUCATION IN
SPECIAL EDUCATION
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
UNIVERSITY OF WALES MASTER OF EDUCATION SPECIALISING IN
SPECIFIC LEARNING DIFFICULTIES/ DYSLEXIA
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
UNIVERSITY OF
NORTHAMPTON
MASTER OF ARTS IN SPECIAL EDUCATIONAL
NEEDS AND INCLUSION
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
UNIVERSITY OF WALES MASTER OF ARTS IN EDUCATION STUDIES ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ/
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΔΥΣΛΕΞΙΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΝΕΑΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΑ
UNIVERSITY COLLEGE
LONDON
MASTER OF ARTS IN SPECIAL AND
INCLUSIVE EDUCATION
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ:
ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΕΛΛΑΔΑ
UNIVERSI TA DEGLI STUDI Dl
TORINO
MASTER Dl SECONDO LIVELLO IN
COMPETENZE RELAZIONALI PER INSEGNANTI
CHE INTERAGISCONO CON ALUNNI Ε
FAMIGUE CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
ΙΤΑΛΙΑ
THE UNIVERSITY OF
MANCHESTER
MASTER IN EDUCATION SPECIAL EDUCATION ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
UNIVERSITY OF WALES MASTER OF ARTS IN EDUCATION [SPECIFIC
LEARNING DIFFICULTIES (DYSLEXIA)]
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

 

UNIVERSITY OF
SOUTHAMPTON
MASTER OF SCIENCE EDUCATION SPECIFIC
LEARNING DIFFICULTIES
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ/
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ/
ΤΕΦΑΑ
ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ
ΕΛΛΑΔΑ
THE OPEN UNIVERSITY MASTER OF EDUCATION
(EQUALITY AND DIVERSITY)
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

 

3. Στην παρ. 2 του άρθρου 2Α «Μεταβατικές Διατάξεις», προστίθενται τα ακόλουθα ΠΜΣ:
ΙΔΡΥΜΑ/ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΧΩΡΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ/
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΕΛΛΑΔΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ/
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ- ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΥΠΡΟΣ

 

Δείτε το ΦΕΚ με την 4η Τροποποίηση

Ολες οι αποφάσεις διαπίστωσης συνάφειας :

1) Η αρχική

2) Η 1η τροποποίηση

3) Η 2η τροποποίηση

4) Η 3η τροποποίηση

Λίστα Συνάφειας: Διόρθωση σφάλματος στην 80237/ΖΙ/21-5-2019 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση