Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Νέο ΔΣ ΣΕΕΠΕΑΠ Πελοποννήσου

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Νέο ΔΣ ΣΕΕΠΕΑΠ Πελοποννήσου: Συγκρότηση σε σώμα ύστερα από τις Αρχαιρεσίες του Συλλόγου που διεξήχθηκαν την Πέμπτη 06 Ιουνίου 2019.

Νέο ΔΣ ΣΕΕΠΕΑΠ Πελοποννήσου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  

ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                             Αρ.Πρωτ.:..11….                     

ΕΙΔ.ΑΓΩΓΗΣ (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.)                                    Τρίπολη, 10-06-2019 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛ/ΣΟΥ

πληρ. Τζωρτζάτου Άννα,

τηλ. 6989758950

 

ΘΕΜΑ:  «Συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. ΣΕΕΠΕΑΠ Πελοποννήσου, μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπρόσωποι στην Ομοσπονδία (ΠΟΣΕΕΠΕΑ)»

 Σας ενημερώνουμε ότι ύστερα από τις Αρχαιρεσίες του Συλλόγου που διεξήχθηκαν την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019 στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αρκαδίας στην Τρίπολη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, η Ελεγκτική Επιτροπή και οι Αντιπρόσωποι στην Ομοσπονδία με διετή θητεία είναι οι εξής:

 • Τζωρτζάτου Άννα      Πρόεδρος        (Αναπληρώτρια ΕΒΠ)
 • Δρακόπουλος Φίλιππας  Αντιπρόεδρος  (Αναπληρωτής Κοινωνικός Λειτουργός)
 • Κουρέτα Χριστίνα Γ. Γραμματέας  (Ψυχολόγος ΚΕΣΥ Αρκαδίας)
 • Σούρλα Δέσποινα  Ειδ.Γραμματέας  (Λογοθεραπεύτρια ΕΕΕΕΚ Κορίνθου)
 • Πανουσιέρη Ελένη  Ταμίας   (Κοινωνικός Λειτουργός ΚΕΣΥ Αρκαδίας)
 • Ανδριανάκου Καλλιόπη Μέλος  (Κοινωνικός Λειτουργός ΚΕΣΥ Αρκαδίας)
 • Πολύδερα Ελένη     Μέλος    (Αναπληρώτρια Ψυχολόγος)

 

 • Σπηλιάδη Ευανθία Αναπληρωματικό Μέλος (Αναπλ. Κοινωνικός Λειτουργός)

 

Για την Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγονται:

 • Τάρταρης Θεόδωρος     (Αναπληρωτής Εργοθεραπευτής)
 • Λαμπρόπουλου Σοφία (Λογοθεραπεύτρια Ειδ.Δημ.σχ. Τρίπολης)
 • Πανουσάκη Χριστίνα (Αναπληρώτρια ΕΒΠ)

Για την Αντιπροσωπεία προς την Ομοσπονδία (ΠΟΣΕΕΠΕΑ) εκλέγονται :

 • Μιχαλόπουλος Γεώργιος (Κοινωνικός Λειτουργός ΚΕΣΥ Αργολίδας)
 • Τάρταρης Θεόδωρος (Αναπληρωτής Εργοθεραπευτής)
 • Πανουσιέρη Ελένη (Κοινωνικός Λειτουργός ΚΕΣΥ Αρκαδίας)

 

Η Πρόεδρος                                               Η  Γ.Γραμματέας  

   Τζωρτζάτου Άννα                                           Κουρέτα Χριστίνα

Βασίλης Βούγιας
Βασίλης Βούγιας
Δείτε ακόμη

Συγκρότηση ΔΣ ΣΕΕΠΕΑ Αττικής

Εργοθεραπευτές: Δέσμευση ΕΟΠΥΥ για λύση όλων των θεμάτων της Ειδικής Αγωγής

Θέμα παραβόλου: Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών | Παράσταση στο Υπουργείο Παιδείας

_____________________________________________

Μεταθέσεις ΕΒΠ: Δεν απαιτείται Braille ή Νοηματική για τοποθέτηση σε σχετικές σχολικές μονάδες | Πρόβλημα στις αιτήσεις

Των Αιρετών ΚΥΣΕΕΠ

Γ. Μπουλμέτη και Β. Βούγια

Αναφέρει η Εγκύκλιος Μεταθέσεων

“Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α ́), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με την παρ. 9 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013(ΦΕΚ 193 Α ́), απαραίτητη προϋπόθεση για την τοποθέτηση ΕΕΠ στις ειδικές σχολικές μονάδες κωφών και στις ειδικές σχολικές μονάδες τυφλών, ορίζεται επιπλέον των άλλων προσόντων και η πιστοποιημένη γνώση της ελληνικής νοηματικής γλώσσας και της γραφής Braille αντίστοιχα”.

Τα παραπάνω περιγράφονται στην σελίδα 16, στην Παράγραφο 1 “Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και της Γραφής Braille”,  του Κεφαλαίου Ε “Γενικά Θέματα -Επισημάνσεις – Διευκρινήσεις” της Εγκυκλίου Μεταθέσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ για το 2019.

Δεν αναφέρει “ΕΒΠ” παρά μόνον “ΕΕΠ”

Εξ αυτών συνάγεται πως μόνον για μέλη ΕΕΠ και όχι ΕΒΠ απαιτείται πιστοποιημένη γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και της γραφής Braille για να τοποθετηθούν στις ειδικές σχολικές μονάδες κωφών και στις ειδικές σχολικές μονάδες τυφλών αντίστοιχα

Δεν δέχεται αίτηση ΕΒΠ το Online Σύστημα

Παρόλα αυτά πληροφορούμεθα πως το Online Σύστημα Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών δεν είναι ενημερωμένο επί του θέματος και δεν επιτρέπει την κατάθεση αίτησης στις ειδικές σχολικές μονάδες κωφών και στις ειδικές σχολικές μονάδες τυφλών σε μέλη ΕΒΠ που το επιχειρούν.

Καλούμε το Αυτοτελές προς διόρθωση

Για την διευθέτηση του θέματος καλούμε το Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ και ΕΒΠ να ενημερώσει αρμοδίως τους υπευθύνους του Πληροφοριακού Συστήματος, ώστε να υπάρξει τεχνική διορθωτική παρέμβαση για να μπορούν οι συνάδελφοι ΕΒΠ να καταθέσουν απρόσκοπτα την αίτησή τους.

Πολύ μικρή προθεσμία αιτήσεων

Υπενθυμίζουμε πως η καθορισμένη προθεσμία αιτήσεων από το Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ και ΕΒΠ είναι ελάχιστη και ουσιαστικά απομένουν με την σημερινή 3 εργάσιμες ημέρες, καθόσον η καταληκτική ημέρα αιτήσεων είναι η Δευτέρα 17 Ιουνίου, ημέρα αργίας, λόγω της εορτής του Αγίου Πνεύματος.

Αθήνα – Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση