Τρίτη, 21 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Νέο σχολικό έτος: 11 άμεσες ενέργειες | Εγγραφο

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Νέο σχολικό έτος: 11 άμεσες ενέργειες – Εγγραφο ΥΠΑΙΘ προς Περιφερειακές Δ/νσεις, Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολικές μονάδες Π.Ε., Δ.Ε. ΣΜΕΑΕ.

Νέο σχολικό έτος: 11 άμεσες ενέργειες

Εντεκα (11) άμεσες ενέργειες ενόψει της έναρξης του νέου σχολικού έτους, κοινοποίησε ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κων/νος Τσαχαλάς στις:

  • Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.
  • Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
  • Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  • Σχολικές μονάδες Π.Ε., Δ.Ε. ΣΜΕΑΕ (διά των ΔΠΕ-ΔΔΕ).

Δείτε το Εγγραφο

ΘΕΜΑ: «Άμεσες ενέργειες ενόψει της έναρξης του νέου σχολικού έτους»

ΣΧΕΤ: α) Το με αρ. πρωτ. 149084/ΓΔ4/8-9-2017 έγγραφο Υ.ΠΑΙ.Θ.

β) Το με αριθμ. 151325/ΓΔ4/13-09-2018 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

γ) Τα με αριθ. 108575/Δ2/04-07-2019 και 131397/Δ2/23-08-2019 έγγραφα του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Ενόψει της έναρξης του νέου σχολικού έτους παρακαλείσθε όπως προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες:

1. Κατεπειγόντως και μέχρι σήμερα 29/08/2019 το βράδυ μια πρώτη σαφή και ρεαλιστική καταγραφή των αναμενομένων τμημάτων Νηπιαγωγείων, Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων, Ε.Π.Α.Λ. και Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης, σε συσχέτιση με τα αντίστοιχα περυσινά δεδομένα, και αποστολή των επισυναπτόμενων πινάκων από τις ΠΔΕ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: genikidiefsp@minedu.gov.gr

2. Εφαρμογή των προβλεπόμενων στα κεφάλαια Α και Γ του με αρ. πρωτ. 149084/ΓΔ4/8-9-2017 εγγράφου του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Καταχώριση στοιχείων στα Πληροφοριακά Συστήματα myschool και Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης (Ο.Π.Σ.Υ.Δ.)» σχετικά με την ενημέρωση των πληροφοριακών συστημάτων myschool και ΟΠΣΥΔ μέχρι τη Δευτέρα 02/09/2019.

3. Πλήρη αποτύπωση των Τμημάτων Νηπιαγωγείων, Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων, Γ.Ε.Λ., ΕΠΑ.Λ. και Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης, σε συσχέτιση με τα αντίστοιχα περυσινά δεδομένα, και αποστολή των επισυναπτόμενων πινάκων από τις ΠΔΕ μέχρι την Τρίτη 03/09/2019 και ώρα 14:.00, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: genikidiefsp@minedu.gov.gr

4. Εφαρμογή των προβλεπόμενων στο με αρ. πρωτ. 151325/ΓΔ4/13-09-2018 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Οριστικοποίηση στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα myschool σχετικά με τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοίτησαν σε σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης», για την καταρχήν με πληρότητα και ακρίβεια επικαιροποίηση των στοιχείων για το σχολικό έτος 2018-2019, καθώς και την έναρξη καταχώρισης στοιχείων για το τρέχον σχολικό έτος 2019-2020 μέχρι την Παρασκευή 06/09/2019.

5. Τήρηση των προβλεπόμενων στις διατάξεις του άρ. 6 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α’), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σχετικά με τη φοίτηση των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

6. Αποτύπωση της εικόνας εφαρμογής της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης, όπου αυτή είναι υποχρεωτική και ενημέρωση για τυχόν δυσχέρειες, από τις ΠΔΕ, μέχρι την Τετάρτη 04/09/2019 στη Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. στην ηλεκτρονική διεύθυνση spudonpe@minedu.gov.gr

7. Έλεγχος των κτηριακών εγκαταστάσεων των σχολικών μονάδων σε συνεργασία με τις υπηρεσίες των Δήμων μέχρι 03/09/2019.

8. Επιβεβαίωση επάρκειας εξοπλισμού σε νεοανεγερθέντα σχολικά κτήρια από τις ΠΔΕ μέχρι 02/09/2019.

9. Επιβεβαίωση παραλαβής όλων των διδακτικών βιβλίων από τις ΠΔΕ μέχρι 02/09/2019.

10. Λήψη μέριμνας για τις μεταφορές μαθητών/τριών. Διερεύνηση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών, της ολοκλήρωσης των ενεργειών για την έγκαιρη έναρξη των μεταφορών των μαθητών όλων των τύπων σχολικών μονάδων μέχρι 02/09/2019.

11. Στις περιπτώσεις ύπαρξης προβλημάτων στα ανωτέρω σημεία από 7 έως 10 οι ΠΔΕ ενημερώνουν την αντίστοιχη Διεύθυνση Σπουδών.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

Δείτε επίσης

Δηλώσεις περιοχών προτίμησης αναπληρωτών: 28/08 έως 02/09/2019 | Υ.Α.

Οδηγίες δήλωσης προτιμήσεων αναπληρωτών ΕΕΠ – ΕΒΠ από όλες τις ΠΔΕ

Πρόσληψη εκπαιδευτών ΙΕΚ ΟΑΕΔ: Αιτήσεις 02/09 έως 06/09/2019

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση