Κυριακή, 26 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Νεοδιοριζόμενοι: Πως θα τοποθετηθούν εκπαιδευτικοί-ΕΕΠ & ΕΒΠ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Νεοδιοριζόμενοι: Πως θα τοποθετηθούν εκπαιδευτικοί-ΕΕΠ & ΕΒΠ – Ενημέρωση από τους Αιρετούς Γεωργία Μπουλμέτη και Βασίλη Βούγια, σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Νεοδιοριζόμενοι

Τοποθετήσεις νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών – ΕΕΠ – ΕΒΠ

Αναφορικά με την Τοποθέτηση των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων είχε τρεις επιλογές προς εφαρμογή.

Οι επιλογές

 1. Να προχωρήσει στις τοποθετήσεις με ότι έως σήμερα ισχύει για τους εκπαιδευτικούς, δηλαδή με τη διαδικασία της Προσωρινής Τοποθέτησης και της Οριστικής Τοποθέτησης, με συνυπολογισμό συγκεκριμένων κριτηρίων που ορίζουν σχετικά Προεδρικά Διατάγματα.
 2. Να επιλέξει επί των τοποθετήσεων, ότι έως σήμερα ισχύει για τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ. Μ άλλα λόγια να εφαρμοστεί ο αξιολογικός πίνακας στις τοποθετήσεις στις σχολικές μονάδες, όπως ισχύει για τα μέλη ΕΕΠ- ΕΒΠ ως τώρα, δηλαδή απευθείας τοποθέτηση σε κενές οργανικές θέσεις.
 3. Να προκρίνει τη διαδικασία τοποθέτησης που ισχύει για εκπαιδευτικούς στην Τοποθέτηση των εκπαιδευτικών και τη διαδικασία τοποθέτησης μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην Τοποθέτηση του ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Προκρίθηκε η 1η εκδοχή

Μετά από πολυήμερες διεργασίες το ΥΠΑΙΘ επίλεξε την 1η εκδοχή, δηλαδή οι Τοποθετήσεις νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ να γίνουν με την διαδικασία που όλα τα προηγούμενα χρόνια ίσχυε για τους εκπαιδευτικούς.

Τι σημαίνει αυτό

 1. Αυτό σημαίνει κατά την ταπεινή μας άποψη, πως υιοθετείται από πλευράς ΥΠΑΙΘ ένα σύστημα τοποθέτησης, το οποίο κάλυπτε τις ανάγκες της εποχής εγκαθίδρυσής του, πλην όμως υπολείπεται του εξελιγμένου συστήματος τοποθέτησης που ισχύει για τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ, το οποίο σαφώς ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής και οπωσδήποτε σέβεται τους Αξιολογικούς Πίνακες ΑΣΕΠ στο ακέραιο.

Επίσης λόγω των νέων τεχνολογιών που εφαρμόζονται στο e-data,  οι τοποθετήσεις θα πραγματοποιούνταν ευκολότερα στα κενά των σχολικών μονάδων με βάση τις προτιμήσεις των νεοδιοριζόμενων ανά περιοχή.

 1. Και εδώ πρέπει να τονίσουμε πως το ΑΣΕΠ μοριοδότησε και κοινωνικά κριτήρια και ακαδημαϊκά προσόντα και μετέφερε προϋπηρεσία από κλάδο σε κλάδο, καθιστώντας τουλάχιστον ξεπερασμένα τα σχετικά Προεδρικά Διατάγματα του 1996 που σκέφτεται το Υπουργείο να εφαρμόσει σε Τοποθετήσεις του 2020, τα οποία είχαν θέση στην εποχή τους τότε που οι Πίνακες διοριστέων δεν είχαν προσμέτρηση όλων των προαναφερθέντων κριτηρίων.
 2. Τέλος η εφαρμογή αυτού του συστήματος τοποθέτησης αλλάζει και τον τρόπο Μεταθέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ, καθόσον αναγκαστικά τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ θα μετατίθενται σε περιοχές μετάθεσης ύστερα από πρόταση του ΚΥΣΕΕΠ και απόφαση του Υπουργού Παιδείας. Ακολούθως ύστερα από πρόταση του οικείου ΠΥΣΕΕΠ και απόφαση Δ/ντή Εκπ/σης θα τοποθετούνται σε κενές οργανικές θέσεις ΣΜΕΑΕ σύμφωνα με τις διατάξεις για τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης.

Οι δε Μεταθέσεις στα ΚΕΣΥ θα γίνονται απευθείας σ αυτά με Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ύστερα από πρόταση του ΚΥΣΕΕΠ.

Σχετικά με την Προσωρινή Τοποθέτηση

Αξίζει να σημειώσουμε πως ομολογουμένως δεν κατανοούμε την επιβολή μιας επιπλέον γραφειοκρατικής διαδικασίας, όπως είναι αυτή της Προσωρινής Τοποθέτησης, από τη στιγμή που τα οργανικά κενά είναι ξεκάθαρα και η πλειονότητα των διορισθέντων υπηρετούν ήδη ως αναπληρωτές και με βάση το νόμο θα παραμείνουν στη θέση τους έως τη λήξη του σχολικού έτους.

Σχετικά με την Οριστική Τοποθέτηση

Τα κριτήρια που θα εφαρμοσθούν σύμφωνα με το σχετικό ΠΔ είναι: Η συνολική προϋπηρεσία, oι οικογενειακοί λόγοι, oι συνθήκες διαβίωσης,  η συνυπηρέτηση και η εντοπιότητα.

Αν αναφερθούμε στην συνολική προϋπηρεσία δεν γίνεται να μην επισημάνουμε πως θα αντιμετωπίσουμε μεγάλες καθυστερήσεις στη διαδικασία, καθόσον τα ΠΥΣΕΕΠ θα πρέπει να αναγνωρίσουν πλήθος προϋπηρεσιών, που στην περίπτωση του ΕΕΠ αφορούν και σε ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, οργανισμούς, κ.α σύμφωνα με τον 3699/2008.

Επίσης οι Διευθύνσεις θα πρέπει να προβούν σε αξιολογήσεις των υπολοίπων κριτηρίων και σε συνδυασμό με την συνολική προϋπηρεσία να υπάρξουν νέοι Πίνακες για να προχωρήσει η Οριστική Τοποθέτηση μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Τέλος δεν γίνεται να μην υπενθυμίσουμε πως τα ΠΥΣΕΕΠ σε όλη τη χώρα είναι 13 και τα ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ 116, με ότι αυτό συνεπάγεται.

Νεοδιοριζόμενοι

Η διαδικασία Τοποθέτησης νεοδιόριστου

Εκδίδεται η Υπουργική Απόφαση διορισμού

Οι νεοδιοριζόμενοι θα τοποθετηθούν προσωρινά σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής διορισμού με Απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ ή ΠΥΣΕΕΠ).

Προσωρινή Τοποθέτηση

Η προσωρινή τοποθέτηση των νεοδιοριζόμενων θα γίνει σύμφωνα με τις Παραγράφους 1 και 2 του Αρθρου 3 του Προεδρικού Διατάγματος 154/1996 (Α 115), το οποίο σημειωτέον αντικαταστάθηκε από το Αρθρο 2 του Προεδρικού Διατάγματος 144/1997 (Α 127).

Θα ακολουθήσει η οριστική τοποθέτηση των νεοδιοριζόμενων κατά τη διαδικασία των Μεταθέσεων, συγκρινόμενοι με τους λοιπούς εκπαιδευτικούς, μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ του κλάδου τους.

Οριστική Τοποθέτηση

Η οριστική τοποθέτηση των νεοδιοριζόμενων θα γίνει σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 16 του Προεδρικού Διατάγματος 50/1996 (Α 45).

(Προεδρικό Διάταγμα 50/1996(Α 45), άρθρο 16, Παράγραφος 2

Κριτήρια για τις Μεταθέσεις και Τοποθετήσεις

 1. Κριτήρια για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών αρμοδιότητας ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του ΠΔ είναι:

α) Η συνολική προϋπηρεσία

β) Οι οικογενειακοί λόγοι

γ) Οι συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν.

δ) Η συνυπηρέτηση

ε) Η εντοπιότητα

Νεοδιοριζόμενοι

Υποχρέωση διετούς παραμονής στην οργανική θέση

Οι νεοδιοριζόμενοι υποχρεούνται να παραμείνουν στην περιοχή διορισμού  τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών.

Χρόνος υπηρεσίας στην προσωρινή Τοποθέτηση

Εδώ να επισημάνουμε πως ο χρόνος υπηρεσίας σε θέσεις προσωρινής τοποθέτησης των νεοδιοριζομένων και των μετατασσομένων εκπαιδευτικών λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση του δικαιώματος μετάθεσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Προεδρικού Διατάγματος 100/1997 ( Α 94) το οποίο αντικαθιστά το άρθρο 8 του Προεδρικού Διατάγματος 50/1996 (Α 45) έχουμε:

 Αρθρο 7

Το άρθρο 8 του Π.Δ. 50/96 αντικαθίσταται ως ακολούθως.

 1. Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέσεις προσωρινής τοποθέτησης των νεοδιοριζομένων και των μετατασσομένων εκπαιδευτικών, καθώς και ο χρόνος παραμονής των εκπαιδευτικών στη διάθεση των υπηρεσιακών συμβουλίων, για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα, λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση του δικαιώματος μετάθεσης.
 2. Για τους εκπαιδευτικούς που διορίζονται και αναλαμβάνουν υπηρεσία το μήνα Σεπτέμβριο ως ημερομηνία διορισμού λογίζεται η 1η Σεπτεμβρίου. Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος που θεμελιώνει δικαίωμα μετάθεσης μπορεί να προκύπτει από συνυπολογισμό σωρευτικά χρόνου υπηρεσίας που έχει διανυθεί τμηματικά κατά τη διάρκεια διδακτικού έτους.

Απαγόρευση Υπηρεσιακών Μεταβολών

Επίσης, κατά τη διάρκεια της διετούς παραμονής στην οργανική θέση, οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή (απόσπαση ή μετάθεση) βάσει γενικής ή ειδικής διάταξης, η οποία επιφέρει μεταβολή της τοποθέτησης αυτής, δεν επιτρέπεται.

Επιπλέον ο νεοδιοριζόμενος οφείλει να υπηρετήσει στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

Τροπολογία στη Βουλή

Ολα τα παραπάνω το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τα έχει περιλάβει σε Τροπολογία, η οποία κατατέθηκε στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο για την Τριτοβάθμια, ΑΔΙΠ, Κυρώσεις διορισμών, Κολλέγια κ.λ.π.

Δείτε την Τροπολογία

Ανοιγμα ΟΠΣΥΔ για τροποποίηση – απενεργοποίηση αιτήσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ

Μετά την ψήφιση της διάταξης, στις 21/01/2020,  στην οποία προβλέπεται ο αποκλεισμός από τους διορισμούς και τις προσλήψεις για τρία έτη εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, οι οποίοι διορίζονται στα σχολεία και δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και μέσα σ ένα έτος από τη δημοσίευση του ΦΕΚ διορισμού παραιτούνται, το Υπουργείο σκέπτεται να ανοίξει τον ΟΠΣΥΔ για δυο(2) ημέρες, ώστε να μπορέσουν τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ να τροποποιήσουν ή να απενεργοποιήσουν τις αιτήσεις διορισμού τους, υπό το φως των νέων δεδομένων, τα οποία κομίζει η εν λόγω διάταξη.

Δυνατότητα για υποβολή αίτησης σε κάποιον/α ο οποίος/α δεν έχει υποβάλλει έως τώρα δεν προβλέπεται να δοθεί.

Την Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020 ψηφίζεται το ν/σ με τις κυρώσεις διορισμού

Η συζήτηση και η ψήφιση του νομοσχεδίου το οποίο περιλαμβάνει και τη ρύθμιση για τις κυρώσεις διορισμού είχε αρχικά προγραμματιστεί για την ερχόμενη Πέμπτη ή Παρασκευή.

Ομως εξαιτίας της τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας, η οποία έχει να κάνει με την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας και την ψήφιση του εκλογικού νόμου στη Βουλή, η ψήφιση του μετατίθεται για την Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020.

Δείτε επίσης

Τροπολογία τοποθετήσεων νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ: Κατατέθηκε στη Βουλή
Αιτήσεις Προκήρυξης 1ΓΕ/2019: Ανακοίνωση ΑΣΕΠ – Εως 03/02/2020
Προκηρύξεις 1ΓΕ-2ΓΕ: Επισημάνσεις σύμφωνα με το ΑΣΕΠ και ΥΠΑΙΘ για υποβολή δικαιολογητικών και αίτηση
Σχέδιο νόμου ΑΔΙΠ-ΕΛΚΕ-Κυρώσεις διορισμών-Εορτή Τριών Ιεραρχών | Στη Βουλή
Διάταξη πτυχίων Κολλεγίων: Δεκτά θα γίνονται από το ΑΣΕΠ για διορισμό εκπαιδευτικών
Τριετής αποκλεισμός όσων διορίζονται και δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή παραιτούνται | Ρύθμιση στη Βουλή
Ζαχαράκη στο Best TV: Για διορισμούς, Ειδική Αγωγή, Κενά, Κολλέγια, Λύκειο

Πριν φύγετε

Καταβολή μισθοδοσίας αναπληρωτών: Το έγγραφο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ με τις οδηγίες
Νόμος Διορισμών: 4589/2019 – ΦΕΚ A 13 – 29.01.2019
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

4 Σχόλια

 1. ΕΒΠ σε

  Καλησπέρα σας, μέχρι ποιον αριθμό στο πινάκιο ΕΒΠ διορίζονται με κριτήριο τις επιλογές των περιοχων που έκαναν οι υποψήφιοι στον οπσυδ;

 2. Φυσικός ΕΑ σε

  Γεια σας, οι μόνιμοι καθηγητές που ζητήσαμε μετάθεση στην ΕΑ θα προηγηθούμε τελικά των νεοδιοριστων; Η συγκεκριμένη τροπολογία αναιρεί την προηγούμενη που έδινε τις οργανικές στους νεοδιόριστους και σε εμάς ό,τι έμενε;
  Ευχαριστώ.

  • Βασίλης Βούγιας σε

   Δεν είναι σίγουρο πως θα προηγηθούν οι μόνιμοι των νεοδιόριστων. Θα πρέπει να τοποθετηθεί το Υπουργείο επ αυτού.

Γράψτε μία απάντηση