Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Νέοι μισθοί στις 22.12.2023: Μεγάλες αυξήσεις στα επιδόματα στελεχών εκπ/σης-πενιχρές στους εκπ/κούς

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Νέοι μισθοί στις 22 Δεκεμβρίου 2023: Μεγάλες αυξήσεις στα επιδόματα στελεχών εκπαίδευσης-πενιχρές στους εκπαιδευτικούς – Αναλυτικοί Πίνακες.

Νέοι μισθοί στις 22 Δεκεμβρίου 2023

Ως γνωστόν οι βασικοί μισθοί των μισθολογικών κλιμακίων και των εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠΕΒΠ, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2023, βάσει των άρθρων 9 και 14 του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) προσαυξάνονται από 01.01.2024 με ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο γινόμενο του εισαγωγικού μισθού της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή 0,0897, στρογγυλοποιούμενο στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ. Η προσαύξηση είναι σταθερή, ανέρχεται στο ύψος των εβδομήντα (70) ευρώ ακαθάριστα και προστίθεται στους βασικούς μισθούς – Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ

Μεγάλες αυξήσεις στα στελέχη εκπαίδευσης

Πολύ μεγαλύτερες αυξήσεις θα έχουν τα στελέχη εκπαίδευσηςΔείτε αναλυτικά ΕΔΩ – και επίσης κάποια αύξηση θα έχουμε και στα επιδόματα τέκνων. Συγκεκριμένα για το πρώτο παιδί το επίδομα από τα 50 πάει στα 70 ευρώ, για δυο παιδιά από 70 πάει στα 120, όπως και για περισσότερα παιδιά θα έχουμε αύξηση κατά 50 ευρώ – Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ

Πότε θα καταβληθούν οι νέοι μισθοί

Οι νέοι μισθοί των εκπαιδευτικών και των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ θα καταβληθούν όπως προβλέπεται την 27η Δεκεμβρίου 2023 και θα αφορούν στην πληρωμή του 1ου δεκαπενθημέρου του Ιανουαρίου 2024, πλην όμως λόγω των συσσωρευμένων αργιών των Χριστουγέννων, τα χρήματα θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων μετά το μεσημέρι της Παρασκευής 22 Δεκεμβρίου 2023.

Δείτε τον Πίνακα με τα νέα ακαθάριστα επιδόματα των στελεχών εκπαίδευσης

Ακαθάριστες αμοιβές Στελεχών εκπαίδευσης
Στελέχη Έως 31/12/2023

( € )

Από 

1/1/2024

€ )

Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης 900 1170
Περιφερειακοί Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης 600 780
Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 550 715
Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης 500 650
Σύμβουλοι Εκπαίδευσης 350 455
Προϊστάμενοι των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και Προϊστάμενος του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 350 455
Διευθυντές Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων, Ειδικών Λυκείων, Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων και Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Μουσικών Γυμνασίων με λυκειακές τάξεις και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με λυκειακές τάξεις, δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), καθώς και Διευθυντές εκπαιδευτικών μονάδων στα Καταστήματα Κράτησης και στο Ίδρυμα Αγωγής Αρρένων Βόλου 330 429
Εφόσον τα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια και τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Γυμνάσια με λυκειακές τάξεις και τα δημόσια Ι.Ε.Κ. διαθέτουν εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον μαθητές ή καταρτιζόμενους και οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) τριάντα (30) τουλάχιστον μαθητές 385 500,5
Προϊστάμενοι των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 300 390
Διευθυντές Γυμνασίων, Επαγγελματικών Σχολών, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων, τετραθέσιων και άνω γενικών και ειδικών δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), καθώς και δημόσιων Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) και Σχολών και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) του Ο.Α.Ε.Δ. 275 357,5
Εφόσον τα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και οι λοιπές δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης διαθέτουν εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον μαθητές, εκπαιδευόμενους ή καταρτιζόμενους και οι Σ.Μ.Ε.Α.Ε. τριάντα (30) τουλάχιστον μαθητές 330 429
Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων, Ε.Κ., Σ.Δ.Ε., δημόσιων Ι.Ε.Κ., Δημόσιων Ε.Σ.Κ. και Σχολών και Κ.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ., Υπεύθυνοι Τομέων Ε.Κ., Προϊστάμενοι των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) 150 195
Προϊστάμενοι μονοθέσιων, διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων, νηπιαγωγείων και παιδικών σταθμών 165 214,5

Οι νέοι μισθοί σε Πίνακες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
 

ΕΤΗ

 

ΜΙΣΘ ΚΛΙΜ

ΒΑΣΙΚ ΜΙΣΘ ΕΩΣ 31/12/

2023

ΒΑΣΙΚ ΜΙΣΘ ΑΠΟ

01/01/

2024

0-2 ΜΚ : 1 1.092 1.162
2-4 ΜΚ : 2 1.151 1.221
4-6 ΜΚ : 3 1.210 1.280
6-8 ΜΚ : 4 1.269 1.339
8-10 ΜΚ : 5 1.328 1.398
10-12 ΜΚ : 6 1.387 1.457
12-14 ΜΚ : 7 1.446 1.516
14-16 ΜΚ : 8 1.505 1.575
16-18 ΜΚ : 9 1.564 1.634
18-20 ΜΚ : 10 1.623 1.693
20-22 ΜΚ : 11 1.682 1.752
22-24 ΜΚ : 12 1.741 1.811
24-26 ΜΚ : 13 1.800 1.870
26-28 ΜΚ : 14 1.859 1.929
28-30 ΜΚ : 15 1.918 1.988
30-32 ΜΚ : 16 1.977 2.047
32-34 ΜΚ : 17 2.036 2.106
34-36 ΜΚ : 18 2.095 2.165
36-38 ΜΚ : 19 2.154 2.224
Υπηρεσιακοί & Γενικοί Γραμματείς ΜΚ : 19 3.231 3.301
Ειδικοί Γραμματείς ΜΚ : 19 2.800 2.870
Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων ΜΚ : 19 2.585 2.655
Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης ΜΚ : 19 2.585 2.655
Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ΜΚ : 19 2.585 2.655
Επιθεωρητές-Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης ΜΚ : 19 2.585 2.655
Ειδικών Θέσεων 1ου βαθμού 1.960 2.030
Ειδικών Θέσεων 2ου βαθμού 1.820 1.890
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
 

ΕΤΗ

ΜΙΣΘΟΛ ΚΛΙΜ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΩΣ

31/12/

2023

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ

01/01/

2024

0-2 ΜΚ : 1 1.037 1.107
2-4 ΜΚ : 2 1.092 1.162
4-6 ΜΚ : 3 1.147 1.217
6-8 ΜΚ : 4 1.202 1.272
8-10 ΜΚ : 5 1.257 1.327
10-12 ΜΚ : 6 1.312 1.382
12-14 ΜΚ : 7 1.367 1.437
14-16 ΜΚ : 8 1.422 1.492
16-18 ΜΚ : 9 1.477 1.547
18-20 ΜΚ : 10 1.532 1.602
20-22 ΜΚ : 11 1.587 1.657
22-24 ΜΚ : 12 1.642 1.712
24-26 ΜΚ : 13 1.697 1.767
26-28 ΜΚ : 14 1.752 1.822
28-30 ΜΚ : 15 1.807 1.877
30-32 ΜΚ : 16 1.862 1.932
32-34 ΜΚ : 17 1.917 1.987
34-36 ΜΚ : 18 1.972 2.042
36-38 ΜΚ : 19 2.027 2.097
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
 

ΕΤΗ

ΜΙΣΘΟΛ ΚΛΙΜ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΩΣ

31/12/

2023

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ

01/01/

2024

0-3 ΜΚ : 1 858 928
3-6 ΜΚ : 2 918 988
6-9 ΜΚ : 3 978 1.048
9-12 ΜΚ : 4 1.038 1.108
12-15 ΜΚ : 5 1.098 1.168
15-18 ΜΚ : 6 1.158 1.228
18-21 ΜΚ : 7 1.218 1.288
21-24 ΜΚ : 8 1.278 1.348
24-27 ΜΚ : 9 1.338 1.408
27-30 ΜΚ : 10 1.398 1.468
30-33 ΜΚ : 11 1.458 1.528
33-36 ΜΚ : 12 1.518 1.588
36-39 ΜΚ : 13 1.578 1.648
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ
 

ΕΤΗ

ΜΙΣΘΟΛ ΚΛΙΜ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΩΣ

31/12/

2023

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ

01/01/

2024

0-3 ΜΚ : 1 780 850
3-6 ΜΚ : 2 823 893
6-9 ΜΚ : 3 866 936
9-12 ΜΚ : 4 909 979
12-15 ΜΚ : 5 952 1.022
15-18 ΜΚ : 6 995 1.065
18-21 ΜΚ : 7 1.038 1.108
21-24 ΜΚ : 8 1.081 1.151
24-27 ΜΚ : 9 1.124 1.194
27-30 ΜΚ : 10 1.167 1.237
30-33 ΜΚ : 11 1.210 1.280
33-36 ΜΚ : 12 1.253 1.323
36-39 ΜΚ : 13 1.296 1.366

Δείτε σχετικά

Οι νέοι μισθοί στο δημόσιο με Πίνακες και παραδείγματα-Μισθολογικά κλιμάκια | Εγκύκλιος ΥΠ.ΟΙΚ 

Τα νέα επιδόματα θέσεων ευθύνης Στελεχών Εκπ/σης και οι βασικοί μισθοί Συμβούλων ΙΕΠ | Εγγραφο 

Οικογενειακή παροχή εκπαιδευτικών: Πως διαμορφώνεται από 1ης.01.2024 σύμφωνα με το Υπ. Οικονομικών

Νόμος 5045/2023: Αυξήσεις στο δημόσιο και άλλα μισθολογικά και συνταξιοδοτικά θέματα 

Δείτε επίσης

Οδηγός εκπαιδευτικού 2023-24: Ολα όσα αφορούν στους μόνιμους, νεοδιόριστους και αναπληρωτές 

Οδηγός ΕΕΠ-ΕΒΠ 2023-24: Ιστορική διαδρομή-προσλήψεις-διορισμοί-καθηκοντολόγια-νομοθεσία 

Εγγραφή στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) αναπληρωτών και νεοδιόριστων εκπαιδευτικών | Ενημέρωση

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση