Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Νέοι Πίνακες ΑΣΕΠ ΠΕ21-ΠΕ23-ΠΕ29: Αναμορφωμένοι Πίνακες Προκήρυξης 2ΕΑ/2019

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Νέοι Πίνακες ΑΣΕΠ ΠΕ21-ΠΕ23-ΠΕ29: Αναμορφωμένοι Πίνακες Προκήρυξης 2ΕΑ/2019-Στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Νέοι Πίνακες ΑΣΕΠ ΠΕ21-ΠΕ23-ΠΕ29

Στην έκδοση αναμορφωμένων Πινάκων κατάταξης υποψηφίων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδων ΠΕ21-ΠΕ23-ΠΕ29 στην Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Προκήρυξης 2ΕΑ/2019, προέβη το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

Σύμφωνα με τον αναρτηθέντα στη Διαύγεια Πίνακα έχουμε αλλαγές στην 101 θέση του Πίνακα των Θεραπευτών Λόγου-ΠΕ21, στην 103 θέση του Πίνακα των Ψυχολόγων-ΠΕ23 και στην 106 θέση του Πίνακα των Εργασιοθεραπευτών-Εργοθεραπευτών (ΠΕ29).

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) δεν διευκρινίζει πως προέκυψαν οι νέοι αναμορφωμένοι πίνακας και λογικά εικάζουμε πως πρόκειται περί δικαστικών αποφάσεων, μιας και θεωρούμε πολύ δύσκολο να πρόκειται περί δικαίωσης αιτήσεως θεραπείας, μετά τόσο μεγάλο διάστημα.
Αναλυτικά
ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ21, ΠΕ23 & ΠΕ29 ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2ΕΑ/2019

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(Ε.Ε.Π.) (ν.4589/2019)ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 14/τ.ΑΣΕΠ/25.4.2019)ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ)ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑΠΕ21 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ (ΘΕΣΗ 101)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(Ε.Ε.Π.) (ν.4589/2019)ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 14/τ.ΑΣΕΠ/25.4.2019)ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ)ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΘΕΣΗ 103)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(Ε.Ε.Π.) (ν.4589/2019) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 14/τ.ΑΣΕΠ/25.4.2019)ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ)ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑΠΕ29 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ-ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ (ΘΕΣΗ 106)

Δείτε τον αναμορφωμένο Πίνακα μελών ΕΕΠ-ΠΕ21-ΠΕ23-ΠΕ29 της Προκήρυξης 2ΕΑ/2019

Δείτε επίσης

ΑΣΕΠ: Νέος Αναμορφωμένος Πίνακας ΕΒΠ-Προκήρυξης 1ΕΑ/2019
Βελτίωση θέσης για νεοδιόριστους ΕΕΠ-ΕΒΠ: Από ΣΜΕΑΕ σε ΣΜΕΑΕ εντός της ίδιας περιοχής διορισμού τους
Εγκύκλιος Μεταθέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ 2020-21: Αιτήσεις από 18.03 έως 26.03.2021

Δείτε ακόμη

Συμπερίληψη νεοδιοριζόμενων ΕΕΠ-ΕΒΠ στις Μεταθέσεις και Αποσπάσεις: Αίτημα ΠΟΣΕΕΠΕΑ
Συνάντηση ΠΟΣΕΕΠΕΑ-ΔΟΕ-ΟΛΜΕ στο Υπ. Παιδείας για τα ανοιχτά Ειδικά σχολεία-Τι ειπώθηκε
Τραγική απώλεια συναδέλφου: Ανακοινώσεις Συλλόγου Διδασκόντων 6ου Ειδικού Αθηνών-ΣΕΕΠΕΑ Αττικής
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση