“Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Νομική υπηρεσία Πυροσβεστικής: Υπεύθυνοι για την Πυροπροστασία σχολείων οι Δήμοι

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Νομική υπηρεσία Πυροσβεστικής: Υπεύθυνοι για την Πυροπροστασία των σχολείων οι Δήμοι και οι Πρόεδροι του Δ.Σ. των σχολικών Επιτροπών.

Νομική υπηρεσία Πυροσβεστικής – Το Εγγραφο

ΘΕΜΑ: «Προσδιορισμός ποινικά υπεύθυνου λόγω μη τήρησης της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας δημόσιων σχολικών κτιρίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»
  1. Σε συνέχεια του (α) σχετικού αναφορικά με έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς τα Υπουργεία Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και Εσωτερικών, προκειμένου να μας γνωρίσουν τις απόψεις τους, για τον κατά νόμο υπεύθυνο ορθής εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας στα δημόσια σχολικά κτίρια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ύστερα από τα (β) και (γ) όμοια, σας γνωρίζουμε τα εξής:

α. Σύμφωνα με το άρθρο 75 περ. (στ) του (δ) σχετικού, στις αρμοδιότητες του Τομέα Παιδείας Πολιτισμού

 και Αθλητισμού των Δήμων εμπίπτουν η ανέγερση-κατασκευή, διαχείριση, συντήρηση και βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδομών του εθνικού συστήματος της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Παιδείας και σύμφωνα με το άρθρο 209 παρ. 4, οι μελέτες των έργων των Δήμων συντάσσονται και θεωρούνται από τις τεχνικές υπηρεσίες αυτών.

β. Όπως απορρέει από τις παρ. 1 και 4 του άρθρου 243 του (δ) σχετικού, οι Σχολικές Επιτροπές στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους μπορούν να προβαίνουν στη συντήρηση (προληπτική ή επισκευαστική), του υπάρχοντος εξοπλισμού (όπως συντήρηση-αναγόμωση πυροσβεστήρων). Οι εν λόγω Επιτροπές αποτελούν Ν.Π.Δ.Δ. που εκπροσωπούνται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια Αρχή από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Στη διοίκηση κάθε Επιτροπής μετέχει ο διευθυντής της σχολικής μονάδας.

Ποινικά Υπεύθυνοι

  1. Ύστερα από τα παραπάνω, ποινικά υπεύθυνοι για τη μη τήρηση των διαλαμβανόμενων στην ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας δημόσιων σχολικών κτιρίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι κατά περίπτωση (υλοποίηση και συντήρηση-μελέτη), οι υπεύθυνοι του Τομέα Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού, των Τεχνικών Υπηρεσιών των Δήμων και οι Πρόεδροι του Δ.Σ. των σχολικών Επιτροπών.

 

  1. Παρακαλούμε για τη μελέτη και εφαρμογή των ανωτέρω στο πλαίσιο τήρησης της ορθής διαδικασίας άσκησης των ποινικών κυρώσεων στους παραβάτες επί της ισχύουσας νομοθεσίας πυρασφάλειας.

 

  1. Επισημαίνεται ότι οι τα δημόσια σχολικά κτίρια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν έχουν υποχρέωση έκδοσης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, παρεχομένης όμως της δυνατότητας χορήγησης, εφόσον οι φορείς εκμετάλλευσης αυτών (Δήμοι) αιτηθούν σχετικά, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην (ε) σχετική.

 

  1. Η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται για την ενημέρωση των Διευθυντών των δημόσιων σχολικών κτιρίων ως προς την ουσιαστική συμβολή τους στην υλοποίηση της προληπτικής πυροπροστασίας των σχολικών κτιρίων και την ενημέρωση των Σχολικών Επιτροπών, εφόσον διαπιστώσουν τη μη καλή λειτουργία ή/και συντήρηση των μέτρων και μέσων (ενεργητικής) πυροπροστασίας.

Εγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Πυροσβεστικής

Δείτε επίσης

Αίτημα της Δ.Ο.Ε. για συνάντηση με τον Γ.Γ. Δημ. Υγείας για την επίλυση του προβλήματος των υγειονομικών ελέγχων στα δημόσια σχολεία

 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση