Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Νομοπαρασκευαστική Ειδικής Αγωγής: Στη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας η Υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
Νομοπαρασκευαστική Ειδικής Αγωγής: Στη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως-Συζήτησε νομοθετικές και ρυθμιστικές πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση ενίσχυσης των νέων αλλά και της ενταξιακής εκπαίδευσης.
Στη χθεσινή συνεδρίαση της Νομοπαρασκευαστικής Ομάδας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης συμμετείχε η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως όπου και συζήτησε νομοθετικές και ρυθμιστικές πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση ενίσχυσης των νέων αλλά και της ενταξιακής εκπαίδευσης.
Οπως ανέφερε χαρακτηριστικά
“Πρωταρχικός μας στόχος στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι να έχουν όλα τα παιδιά και οι νέοι ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση, να στηρίζουμε τους μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές μας με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο περιβάλλον των εκπαιδευτικών δομών και στην κοινωνία ευρύτερα.
Σήμερα, με τα μέλη της Νομοπαρασκευαστικής ΟμάδαςΕιδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης συζητήσαμε για περαιτέρω νομοθετικές και ρυθμιστικές πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση ενίσχυσης των νέων μας αλλά και της ενταξιακής εκπαίδευσης ειδικότερα”.
Δείτε τα μέλη της Νομοπαρασκευαστικής ΕΔΩ
Η Νομοπαρασκευαστική Ομάδα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

 

Η ομάδα εργασίας για την εκτέλεση εργασιών συγκέντρωσης, αποτίμησης του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, καθώς και χαρτογράφησης βελτιωτικών αλλαγών για την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, συστάθηκε και συγκροτήθηκε με Απόφαση (αριθ. πρωτ. 31311 /Δ3) της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως στις 18.03.2021.

Η σύσταση και συγκρότηση της Νομοπαρασκευαστικής Ομάδας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης τροποποιήθηκε με Απόφαση – υπ. αρ. πρωτ.167966 /Δ3 – που υπέγραψε η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως, στις 22.12.2021

Αντικείμενό της είναι:
  • Η εκτέλεση εργασιών για τη συγκέντρωση, αποτίμηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, καθώς και
  • η εισήγηση – τεκμηρίωση βελτιωτικών αλλαγών, όπου απαιτείται.
Ολοκλήρωση έργου

Η ομάδα εργασίας ολοκληρώνει το έργο της μέχρι 30-06-2022 και οφείλει να παραδώσει Σχέδιο “Αποτίμησης του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, καθώς και χαρτογράφησης βελτιωτικών αλλαγών” έως 30-06-2022.

Δείτε σχετικά

Ομάδα εργασίας αποτίμησης νομοθετικού πλαισίου και βελτιωτικών αλλαγών εκπαίδευσης ΑμεΑ ή και ειδικές εκπ/κές ανάγκες 

Ομάδα εργασίας Ειδικής Αγωγής-Νομοπαρασκευαστική Υπ. Παιδείας: Προσθήκη μελών-Ολοκλήρωση έργου 30.06.2022-Τροποποίηση Υ.Α. 

Δείτε επίσης

Εξ αποστάσεως επιμόρφωση εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ από το ΙΕΠ: Εγγραφή και δήλωση μαθημάτων της πλατφόρμας iepx 

Επιμόρφωση-Εργαστήρια Δεξιοτήτων 4η περίοδος: Αιτήσεις από Δευτέρα 07 έως 28.02.2022 

Νέοι Πίνακες ειδικής αγωγής: Η Προκήρυξη ΑΣΕΠ αρχές Μαρτίου-διορισμοί από τους υπάρχοντες πίνακες 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση