Πέμπτη, 22 Απριλίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Νόμος 4610/2019: ΦΕΚ A 70 – 07.05.2019 – Συνέργειες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, Πανελλαδικές κ.α

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Νόμος 4610/2019: ΦΕΚ A 70 – 07.05.2019 – Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις.

Νόμος 4610/2019: ΦΕΚ A 70 – 07.05.2019

Δείτε τον νόμο 4610/2019

ή εναλλακτικά εδώ

Αναλυτικά

ΜΕΡΟΣ Α ́

ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΔΙ.ΠΑ.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ́ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΤ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ́ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ́ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Κεφάλαιο Ζ ́ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ́ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ ́ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ́ΤΕΛΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Α ́

ΜΕΡΟΣ Β ́

Ε.Σ.Δ.Υ., ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ Ε.Σ.Δ.Υ. ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΜΕΡΟΣ Γ ́

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑΣΧΟΛΕΙΑ

ΜΕΡΟΣ Δ ́

Π.Δ. 38/2010

ΜΕΡΟΣ Ε ́

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ   ́ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ «ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ – ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ»

ΜΕΡΟΣ ΣΤ ́

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ Γ.Α.Κ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ Γ.Α.Κ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ́ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ Γ.Α.Κ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ́ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Β ́

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ́ ΤΕΛΙΚΕΣ,  ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤ

ΜΕΡΟΣ Ζ ́

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Δείτε επίσης:

Ενδοοικογενειακή βία και Βιντεοεπιτήρηση στα σχολεία: Διατάξεις στο Πολυνομοσχέδιο

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών – ΕΕΠ – ΕΒΠ: Ιδρυση Εθνικού Κέντρου Επιμόρφωσης (ΕΚΕΠΕ)

Θέσεις εργασίας στο «Βοήθεια στο Σπίτι»: Διάταξη για νησιωτικούς Δήμους

ΜΕΡΟΣ Η ́

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,  ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αρθρο 204 Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Μεταξύ άλλων

Παράγραφος 7: Καταγγελία ενδοοικογενειακής βίας

Παράγραφος 8: Βιντεοπιτήρηση

Αρθρο 205 Επιστημονικές Επιτροπές Μουσικής και Καλλιτεχνικής Παιδείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Μεταξύ άλλων

Άρθρο 222 Αριθμός θέσεων μόνιμου προσωπικού στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» σε μικρούς νησιωτικούς δήμους

Άρθρο 241 Εισαγωγή αποφοίτων ΕΠ.Α.Λ. στην τριτοβάθμια εκ

 

 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση