Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Νόμος 4713/2020-ΦΕΚ A 147/29.07.2020: Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες διατάξεις

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Νόμος 4713/2020 – ΦΕΚ A 147/29.07.2020: “Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων” | ΦΕΚ.

Νόμος 4713/2020

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ A 147 – 29.07.2020 ο νόμος 4713/2020 “Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων”.

Πλην των διατάξεων για την ιδιωτική εκπαίδευση περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων στο:
  • Άρθρο 14: Ενισχυτική διδασκαλία ειδικών μαθημάτων
  • Άρθρο 17: Διορισμοί και προσλήψεις εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με πιστοποιημένη γνώση της γραφής Braille και της ΕλληνικήςΝοηματικήςΓλώσσας (Ε.Ν.Γ.)
  • Άρθρο 26: Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  • Άρθρο 30: Προσωρινοί Διευθυντές Εκπαίδευσης
  • Άρθρο 31: Ανασύσταση Υπηρεσιακών Συμβουλίων των εκπαιδευτικών
  • Άρθρο 33: Μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος 2020 – 2021
  • Άρθρο 34: Ρύθμιση ζητημάτων πρόσληψης προσωπικού για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων
  • Άρθρο 35: Αποζημίωση εθελοντών σχολικών τροχονόμων

Δείτε τον νόμο 4713/2020-ΦΕΚ A 147/29.07.2020

__________________

Δείτε αναλυτικά όλα τα άρθρα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́
Διατάξεις για την ιδιωτική εκπαίδευση

Άρθρο 1: Ισχύς ρυθμίσεων περί ιδιωτικών σχολείων

Άρθρο 2: Αξιολόγηση δομών, εκπαιδευτικού έργου και εκπαιδευτικών ιδιωτικών σχολείων

Άρθρο 3: Οργάνωση και πρόγραμμα ιδιωτικών σχολείων

Άρθρο 4: Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Άρθρο 5: Υποχρεώσεις ιδιοκτήτη

Άρθρο 6: Αξιοποίηση κτιριακών εγκαταστάσεων

Άρθρο 7: Εγγραφές, μετεγγραφές και φοίτηση μαθητών

Άρθρο 8: Διευθυντές και Υποδιευθυντές

Άρθρο 9: Απασχόληση Εκπαιδευτικών

Άρθρο 10: Συμβάσεις εργασίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών

Άρθρο 11: Αντικατάσταση αναπληρωτή

Άρθρο 12: Ρύθμιση θεμάτων ξένων σχολείων

Άρθρο 13: Μετάκληση αλλοδαπών εκπαιδευτικών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 14: Ενισχυτική διδασκαλία ειδικών μαθημάτων

Άρθρο 15: Λειτουργία των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) κατά το σχολικό έτος 2020-2021

Άρθρο 16: Ζητήματα ομογενειακών σχολείων Κωνσταντινούπολης και Ελληνικού Γυμνασίου-Λυκείου Ίμβρου

Άρθρο 17: Διορισμοί και προσλήψεις εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με πιστοποιημένη γνώση της γραφής Braille και της ΕλληνικήςΝοηματικήςΓλώσσας (Ε.Ν.Γ.)

Άρθρο 18: Προθεσμία έκδοσης του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας του Iνστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος»

Άρθρο 19: Μητρώο Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας

Άρθρο 20: Ταχεία διαδικασία χορήγησης αδειών διαμονής

Άρθρο 21: Θέματα Οργανισμού Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Άρθρο 22: Σύσταση της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας

Άρθρο 23: Ζητήματα επιμισθίων εξωτερικού

Άρθρο 24: Ρυθμίσεις για τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Άρθρο 25: Ρυθμίσεις για τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

Άρθρο 26: Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Άρθρο 27: Χρηματοδότηση του έργου «Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα Κάλλιπος+»

Άρθρο 28: Κάλυψη δαπανών για τη συμμετοχή Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σε ενωσιακά προγράμματα

Άρθρο 29: Ζητήματα των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.)

Άρθρο 30: Προσωρινοί Διευθυντές Εκπαίδευσης

Άρθρο 31: Ανασύσταση Υπηρεσιακών Συμβουλίων των εκπαιδευτικών

Άρθρο 32: Θέματα των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης

Άρθρο 33: Μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος 2020 – 2021

Άρθρο 34: Ρύθμιση ζητημάτων πρόσληψης προσωπικού για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων

Άρθρο 35: Αποζημίωση εθελοντών σχολικών τροχονόμων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 36: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 37: Καταργούμενες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ́

Άρθρο 38: Έναρξη ισχύος

Δείτε τον νόμο 4713/2020-ΦΕΚ A 147/29.07.2020

Δείτε σχετικά

Ψηφοφορία επί των άρθρων νομοσχεδίου Ιδιωτικής Εκπαίδευσης: Ποια ψηφίσθηκαν από τα κόμματα της Αντιπολίτευσης
Νίκη Κεραμέως: 10 αλήθειες για το νομοσχέδιο για την ιδιωτική εκπαίδευση
Κεφαλίδου για νόμο Ιδιωτικής Εκπαίδευσης: Μεταρρυθμίσεις και συναινέσεις χωρίς τον φόβο του πολιτικού κόστους
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση