Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Νόμος 4964/2022: Εκσυγχρονισμός Μουφτειών-Επιλογή Δ/ντών σχολείων-Διατάξεις για ΑΕΙ-ΔΟΑΤΑΠ-Ιδ. σχολεία

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Νόμος 4964/2022: Εκσυγχρονισμός Μουφτειών-Επίσπευση επιλογής Διευθυντών σχολείων-Διατάξεις για ΑΕΙ-ΔΟΑΤΑΠ-Ιδιωτικά σχολεία – ΦΕΚ Α 150/30-7-2022.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 150/30-7-2022 ο νόμος 4964/2022, με:

  • Τα άρθρα 137 έως 162 για τον εκσυγχρονισμό των Μουφτειών Θράκης.
  • Το άρθρο 190 στο οποίο περιλαμβάνεται η διάταξη με τις ρυθµίσεις για την επιλογή Διευθυντών, Προϊσταµένων και Υποδιευθυντών σχολικών µονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων, καθώς και των υπευθύνων τοµέων των Εργαστηριακών Κέντρων και η οποία τροποποιεί τον νόμο 4823/2021 – ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
  • Τα άρθρα 191 και 192 τα οποία περιλαμβάνουν 13 αλλαγές του προσφάτως ψηφισθέντος νέου νόμου-πλαισίου 4957/2022 για τα ΑΕΙΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
  • Το άρθρο 193 με την απλούστευση διαδικασίας χορήγησης άδειας σε ιδιωτικά σχολεία.

Δείτε σε μορφή pdf το νόμο 4964/2022 – ΦΕΚ Α 150/30-7-2022

Αναλυτικά

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΥΦΤΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΦΤΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗΣ

Άρθρο 137: Μουφτείες Θράκης
Άρθρο 138: Τοπική αρμοδιότητα Μουφτειών
Άρθρο 139: Οργάνωση και λειτουργία Μουφτειών Θράκης
Άρθρο 140: Κάλυψη δαπανών
Άρθρο 141: Στέγαση Μουφτειών
Άρθρο 142: Κανόνες λειτουργίας Μουφτειών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΥΦΤΗΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΩΝ ΜΟΥΦΤΗΔΩΝ ΘΡΑΚΗΣ

Άρθρο 143: Μουφτήδες Θράκης
Άρθρο 144: Μισθολογική κατάσταση
Άρθρο 145: Αποχώρηση Μουφτήδων
Άρθρο 146: Αρμοδιότητες και καθήκοντα Μουφτήδων
Θράκης
Άρθρο 147: Θητεία
Άρθρο 148: Προσόντα
Άρθρο 149: Κωλύματα – Ασυμβίβαστα
Άρθρο 150: Τοποτηρητής Μουφτής
Άρθρο 151: Προκήρυξη για την υποβολή αιτήσεων για την πλήρωση κενωθείσας θέσης Μουφτή στις Μουφτείες Θράκης
Άρθρο 152: Κατάλογος υποψηφίων
Άρθρο 153: Συμβουλευτική Επιτροπή
Άρθρο 154: Συγκρότηση Συμβουλευτικής Επιτροπής
Άρθρο 155: Συνεδρίαση Συμβουλευτικής Επιτροπής
Άρθρο 156: Επιλογή και εγκατάσταση Μουφτή

Άρθρο 157: Παύση Μουφτήδων και τοποτηρητών Μουφτήδων Θράκης

Άρθρο 158: Θέση του Μουφτή και Τοποτηρητή Μου-φτή σε αυτοδίκαιη αργία και στέρηση αποδοχών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΤΕΛΙ- ΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 159: Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 160: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 161: Τελικές διατάξεις – Γραμματείς Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή – Τροποποιήσεις περ. α) παρ. 1 άρθρου 17 και περ. α) παρ. 4 άρθρου 19 του π.δ. 52/2019

Άρθρο 162: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 190: Ρυθμίσεις για επιλογή διευθυντών, προϊστάμενων και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων, καθώς και των υπευθύνων τομέων των Εργαστηριακών Κέντρων – Τροποποίηση άρθρου 232 ν. 4823/2021

Άρθρο 191: Ρυθμίσεις για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Άρθρο 192: Ρυθμίσεις για τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης

Άρθρο 193: Απλούστευση διαδικασίας χορήγησης άδειας σε ιδιωτικά σχολεία – Τροποποίηση υποπαρ. Θ.3. παρ. Θ άρθρου πρώτου ν. 4093/2012

Δείτε επίσης

Οδηγίες ίδρυσης Τάξεων Υποδοχής-ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2022-2023 

Ολοήμερο σχολείο-Νέο Πρόγραμμα: Δημοτικού και Νηπιαγωγείου-άρθρο 371 του ν. 4957/2022 

Νόμος 4957/2022 για τα ΑΕΙ: Με τις διατάξεις για νεοδιόριστους, παράταση θητείας Δ/ντών-Νέο Ολοήμερο-Παιδαγ. Επάρκεια

Προσλήψεις αναπληρωτών-αύξηση πόρων: Του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-Αρθρο 390 του ν. 4957/2022 

Νεοδιόριστοι-Μονάδες Συνθηκών Διαβίωσης: Ρυθμίσεις στο άρθρο 372 του νόμου 4957/2022 

Αποκλεισμός διορισμένων από νέο διορισμό στην εκπαίδευση-Αρθρο 389 του νόμου 4957/2022 

Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας: Τι προβλέπεται στο άρθρο 99 του ν. 4957/2022-Μεταβατική περίοδος 

Αξιολόγηση-Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση