Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Νόμος 5074-2023: Aμοιβαία ακαδημαϊκή αναγνώριση πανεπιστημιακών τίτλων Ελλάδας και Κύπρου | ΦΕΚ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Νόμος 5074-2023: Aμοιβαία ακαδημαϊκή αναγνώριση πανεπιστημιακών τίτλων Ελλάδας και Κύπρου – Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 205-12-12-2023. 

Νόμος 5074-2023

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 205-12-12-2023 ο νόμος 5074/2023 του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με το οποίο κυρώνεται η «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού εκ μέρους της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας σχετικά με την αμοιβαία ακαδημαϊκή αναγνώριση πανεπιστημιακών τίτλων σπουδών Ανωτάτων και Ανωτέρων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλων Εγκεκριμένων Ιδρυμάτων καθώς και της Τροποποίησης του Παραρτήματος Ι της Συμφωνίας».

Σύμφωνα με το ΥΠΑΙΘΑ, με την κύρωση της συμφωνίας:

  1. Απλοποιούνται, διευκολύνονται και μειώνεται ο χρόνος των διαδικασιών που ακολουθούνται στις δύο χώρες σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση τίτλων σπουδών, αφενός για την Ελλάδα σε εξήντα (60) ημέρες από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), και αφετέρου για την Κύπρο σε ενενήντα (90) ημέρες από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.). Σύμφωνα με το κείμενο της συμφωνίας έχει ήδη οριστεί κατάλογος πανεπιστημίων αλλά και ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης τα οποία είναι εγκεκριμένα και για τα οποία θα υλοποιείται η ακαδημαϊκή αναγνώριση. Ο κατάλογος δε αυτός μπορεί να επικαιροποιείται έπειτα από συνεννόηση των δύο πλευρών. Επίσης, η συμφωνία αφορά σε όλους τους τίτλους σπουδών που εκδίδουν τα ιδρύματα, δηλαδή πτυχία, μεταπτυχιακούς τίτλους, ενιαίους και αδιάσπαστους τίτλους επιπέδου μεταπτυχιακού καθώς και διδακτορικά.
  2. Αναδεικνύεται ο ιδιαίτερος ρόλος της Ελλάδας στην Κύπρο (και) σε θέματα Παιδείας μέσω συνεργειών για τη μεταρρύθμιση των πανεπιστημίων και την ανταλλαγή καλών πρακτικών, ενώ ενδυναμώνονται ακόμα περισσότερο οι πάγια στενοί δεσμοί της Ελλάδας με την Κύπρο, καθώς η συμφωνία αυτή ανταποκρίνεται στους στόχους της εξωστρέφειας, της συμβατότητας και της συγκρισιμότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης όπως υποστηρίζονται από τους φορείς του δικτύου ENIC/NARIC.
  3. Ενθαρρύνει την ανάπτυξη περαιτέρω συνεργειών και την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των ιδρυμάτων μας. Η φιλοσοφία και το περιεχόμενο της συμφωνίας είναι σε πλήρη ευθυγράμμιση τόσο με το ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο και τις Συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και με τις βέλτιστες πρακτικές αναγνώρισης τίτλων σπουδών και προσόντων που έχουν ορίσει οι φορείς του δικτύου ENIC (European Network of Information Centres in the European Region) και NARIC (National Academic Recognition Information Centres in the European Union).

Αναλυτικά ο νόμος 5074/2023 στο ΦΕΚ Α 205-12-12-2023 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5074

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων εκ μέρους της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας εκ μέρους της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας σχετικά με την αμοιβαία ακαδημαϊκή αναγνώριση πανεπιστημιακών τίτλων σπουδών Ανωτάτων και Ανωτέρων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλων Εγκεκριμένων Ιδρυμάτων, καθώς και της Τροποποίησης του Παραρτήματος Ι της Συμφωνίας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο πρώτο

Κύρωση Συμφωνίας και Τροποποίησης του Παραρτήματος Ι αυτής Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων εκ μέρους της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας εκ μέρους της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας σχετικά με την αμοιβαία ακαδημαϊκή αναγνώριση πανεπιστημιακών τίτλων σπουδών Ανωτάτων και Ανωτέρων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλων Εγκεκριμένων Ιδρυμάτων

Άρθρο 1 Σκοπός και ορισμοί

Άρθρο 2 Αρμόδιοι φορείς ακαδημαϊκής αναγνώρισης

Άρθρο 3 Τρόποι συνεργασίας

Άρθρο 4 Διευκόλυνση διαδικασιών και συντόμευση προθεσμιών

Άρθρο 5 Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 6 Επίλυση διαφορών

Άρθρο 7 Τελικές διατάξεις

Παράρτημα Ι Πίνακας Ιδρυμάτων στα οποία αφορά η Συμφωνία

Παράρτημα ΙΙ Ακαδημαϊκά ισοδύναμοι τίτλοι σπουδών

Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι της Συμφωνίας διά της ανταλλαγής επιστολών των αρμόδιων Υπουργών:

α) Επιστολή με Αρ. Φακ. 03.08.002.003.011, από 28 Ιουλίου 2023, της Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και

β) Επιστολή, από 9 Νοεμβρίου 2023, του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας

Άρθρο δεύτερο Έναρξη ισχύος

Δείτε σε μορφή pdf το ΦΕΚ Α 205-12-12-2023

Δείτε σχετικά

Κυρώθηκε η συμφωνία Ελλάδας Κύπρου αμοιβαίας ακαδημαϊκής αναγνώρισης-Ομιλία Πιερρακάκη για σειρά ζητημάτων 

Δείτε επίσης

Υφυπουργός Παιδείας Μιχαηλίδου: Πιστεύουμε στον ρόλο και στο αποτύπωμα των Ψυχολόγων και Κοιν. Λειτουργών στα σχολεία 

Πιερρακάκης για “ανοιχτό σχολείο”: Θα πάμε μάθημα-μάθημα, να κάνουμε αλλαγές για να γίνουν πιο ενδιαφέροντα

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση