Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Νομοτεχνικές βελτιώσεις Κεραμέως: Πλειοψηφία οι εκπαιδευτικοί στα Σχολικά Συμβούλια

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Νομοτεχνικές βελτιώσεις Κεραμέως: Πλειοψηφία οι εκπαιδευτικοί στα Σχολικά Συμβούλια-Μεγαλύτερη προϋπηρεσία για τους εκπαιδευτικούς μέλη Συμβουλίων Επιλογής Δ/ντών-Συμπερίληψη ΠΥΣΕΕΠ-ΚΥΣΔΙΠ-Εξετάσεις στην Ξένη Γλώσσα.

Νομοτεχνικές βελτιώσεις Κεραμέως

Σε δευτερολογία, με απαντήσεις σε σχόλια της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης, λίγο πριν την ψήφιση του νομοσχεδίου “Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις”, προέβη η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της αναφέρθηκε σε νομοτεχνικές βελτιώσεις τις οποίες κατέθεσε και συγκεκριμένα:
  • Στα Σχολικά Συμβούλια, όπου την πλειοψηφία θα την έχουν οι σχολικές μονάδες και τα 4 από τα 7 μέλη (αυξάνονται από 5 που ήταν) θα είναι εκπαιδευτικοί του σχολείου, 3 εκπαιδευτικοί και ο Διευθυντής.
  • Στα Συμβούλια Επιλογής Διευθυντών οι 2 εκπαιδευτικοί που μετέχουν θα πρέπει να έχουν αρκετή προϋπηρεσία.
Επίσης ανάμεσα στις νομοτεχνικές βελτιώσεις που έχουν κατατεθεί περιλαμβάνονται:
Συμπερίληψη ΠΥΣΕΕΠ/ΠΥΣΔΙΠ

Στην παρ. 5 του άρθρου 15 οι λέξεις «και των μελών του Ε.Ε.Π.» αντικαθίστανται από τη φράση: «, των μελών του Ε.Ε.Π. και των διοικητικών υπαλλήλων» και η φράση «το Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.),» αντικαθίσταται από τη φράση «το Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ή το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε., Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε., Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. ή Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.),».

Αίτηση για θέση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης σε 2 ΠΔΕ

Στην περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 39, η φράση «μίας (1) μόνο Περιφερειακής Διεύθυνσης» αντικαθίσταται από τη φράση: «έως δύο (2) Περιφερειακών Διευθύνσεων» (σ.σ. Η συγκεκριμένη παράγραφος διορθώνεται ως εξής: α) οι υποψήφιοι για τις θέσεις Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τη θέση του Διευθυντή δύο (2) μόνο Περιφερειακών Διεύθυνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).

Θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης και Ξένη Γλώσσα

Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 31, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι που πληρούν την προϋπόθεση της γνώσης ξένης γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2, για τις θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί που δεν πληρούν την ανωτέρω προϋπόθεση.».

Εξέταση στην Ξένη Γλώσσα

Μετά από το τρίτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 40 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Υποψήφιοι που μετά από την εξέταση στην ξένη γλώσσα, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 33, χάνουν τις μονάδες των τίτλων σπουδών και της αντίστοιχης ξένης γλώσσας, παραμένουν στον τελικό πίνακα επιλογής, μόνο αν συγκεντρώνουν αριθμό μονάδων, μη συνυπολογιζομένων των μονάδων της συνέντευξης, μεγαλύτερο από αυτόν των μη κληθέντων στη διαδικασία της συνέντευξης.».

Δείτε επίσης

Κεραμέως-3 πυλώνες νέου σχολείου: Αυτονομία, αξιολόγηση εκπαιδευτικών, υποστήριξη εκπαιδευτικής κοινότητας
Προσλήψεις αναπληρωτών με 3μηνες συμβάσεις για αντικατάσταση όσων αδυνατούν λόγω covid η δεν διαθέτουν πιστοποιητικά
Δείτε ολόκληρη την Τροπολογία 1038/24 27.7.2021 Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
Ανεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί-ΕΕΠ-ΕΒΠ: Αναστολή καθηκόντων-περικοπή αποδοχών-μη ανάληψη υπηρεσίας
Χρονοδιάγραμμα διορισμών-προσλήψεων αναπληρωτών: Ανακοίνωση διοριστέων-Κενά για πρόσληψη αναπληρωτών
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση