Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Νομοθετική ρύθμιση για παράβολο ΑΣΕΠ: Προωθείται από το Υπ. Εσωτερικών για τις Προκηρύξεις 1ΓΕ και 2ΓΕ/2019

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Νομοθετική ρύθμιση για παράβολο ΑΣΕΠ: Προωθείται από το Υπ. Εσωτερικών για τις Προκηρύξεις 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019 – Τι είπε ο Π. Θεοδωρικάκος και το ΑΣΕΠ στη Βουλή.

Νομοθετική ρύθμιση για παράβολο

Νομοθετική ρύθμιση εξετάζει να προωθήσει το Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που έχει ανακύψει κατά τη διαδικασία πρόσληψης Εκπαιδευτικών, σχετικά με τη “μη καταβολή ηλεκτρονικού παραβόλου” και ειδικότερα αυτών που οι ενστάσεις τους δεν γίνονται δεκτές από το ΑΣΕΠ.

Η νομοθετική ρύθμιση θα είναι προς την κατεύθυνση να συμπεριληφθούν στους πίνακες κατάταξης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών με δυνατότητα πρόσληψης τους, ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί.

Τα παραπάνω

περιλαμβάνονται σε Απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών κου Παναγιώτη Θεοδωρικάκου, σε Ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή οι κ.κ. Σωκράτης Βαρδάκης, Νίκος Φίλης και 38 ακόμη Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ με θέμα:

“Η Κυβέρνηση να δώσει σήμερα κιόλας λύση για όσους απορρίφθηκαν από τους προσωρινούς πίνακες της προκήρυξης 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019, χωρίς δική τους ευθύνη”.

Κατά τα λοιπά, ο κος Θεοδωρικάκος επισημαίνει πως:

Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3051/02 (ΦΕΚ.220, τ.Α΄) σε συνδυασμό με την παρ.1 του άρθρου 2 του ν. 2190/94 (ΦΕΚ.28, τ.Α΄), το Α.Σ.Ε.Π. λειτουργεί ως ανεξάρτητη αρχή, απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας και δεν υπόκειται σε έλεγχο από κυβερνητικά όργανα ή άλλες διοικητικές αρχές, ενώ, οι πράξεις του δεν υπόκεινται σε ιεραρχικό έλεγχο ούτε από άποψη νομιμότητας.

Β. Οι ανεξάρτητες αρχές υπόκεινται μόνο σε κοινοβουλευτικό έλεγχο σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής. Κατά συνέπεια το ΑΣΕΠ είναι αποκλειστικά αρμόδιο να αποφανθεί επί των ενστάσεων των υποψηφίων βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και των αρχών της χρηστής διοίκησης και της επιείκειας.

_______________________

Στην ίδια Ερώτηση των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ απάντησε και το ΑΣΕΠ τονίζοντας μεταξύ άλλων πως:

Α. Το Α.Σ.Ε.Π. προκειμένου να καταρτίσει τους ανωτέρω αξιολογικούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων εκπαιδευτικών προέβη στη διαδικασία ελέγχου καταβολής παραβόλων με τη διασταύρωση των δηλωθέντων από τους υποψηφίους σχετικών στοιχείων με αυτά της Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών.

Β. Από τον ανωτέρω έλεγχο προέκυψε ότι κάποιοι από τους υποψηφίους είχαν μεν δεσμεύσει το παράβολο αλλά δεν είχαν καταβάλει και το ποσό που αντιστοιχεί σε αυτό.

Γ. Το Α.Σ.Ε.Π. εφάρμοσε τον νόμο και απέρριψε τις αιτήσεις υποψηφίων που δεν είχαν καταβάλει το σχετικό παράβολο συμμετοχής στις ως άνω διαδικασίες των προκηρύξεων.

Δ. Δεδομένου ότι η διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων για τις προκηρύξεις της Γενικής Εκπαίδευσης είναι σε εξέλιξη, δεν είναι δυνατόν προσθέσουμε κάτι παραπάνω ή να υπεισέλθουμε σε περιπτωσιολογία, αφού κάθε περίπτωση εξετάζεται ενδελεχώς από το αρμόδιοΤμήμα του Α.Σ.Ε.Π.

Δείτε ολόκληρη την Απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών κου Θεοδωρικάκου για το παράβολο
Δείτε ολόκληρη την Απάντηση ΑΣΕΠ για το παράβολο
Δείτε την Ερώτηση των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για το παράβολο

Δείτε σχετικά

Τροπολογία ΣΥΡΙΖΑ: Να μην αποκλειστούν 1.837 εκπαιδευτικοί από διορισμούς και προσλήψεις για 3 ευρώ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση