Πέμπτη, 22 Απριλίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Νταντάδες της γειτονιάς: Μετά το Πάσχα εκκινεί πιλοτικά το Πρόγραμμα

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Νταντάδες της γειτονιάς: Ευρωπαϊκή στρατηγική ισότητας των φύλων-Μετά το Πάσχα εκκινεί πιλοτικά το Πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων.

Μετά το Πάσχα αναμένεται να εκκινήσει το Πιλοτικό Πρόγραμμα “Νταντάδες της γειτονιάς” το οποίο θέτει σε εφαρμογή η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων.

Την  πιλοτική εφαρμογή

του προγράμματος “Νταντάδες της Γειτονιάς που συντονίζει η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για τη Δημογραφική Πολιτική και την Οικογένεια κα Μαρία Συρεγγέλα.

Η πιλοτική εφαρμογή σε επιλεγμένους Δήμους της χώρας έχει να κάνει με την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την καθολική εφαρμογή στο σύνολο της χώρας..

Λίγα λόγια για τον στόχο του Προγράμματος

Η φύλαξη βρεφών ηλικίας από έξι μηνών έως 2,5 ετών με την οικονομική ελάφρυνση των εργαζόμενων γονέων, μονογονεϊκών οικογενειών αλλά και αναδόχων για τη φύλαξη του παιδιού είτε μέσα στο σπίτι της οικογένειας, είτε στο σπίτι της φροντίστριας ή του φροντιστή, είναι ο στόχος του πιλοτικού προγράμματος “Νταντάδες της γειτονιάς”.

Αξιοποίηση ανέργων επαγγελματιών

Επαγγελματίες του κλάδου αυτού, γυναίκες μακροχρόνια άνεργες και συνταξιούχοι, αφού λάβουν σχετική πιστοποίηση θα αξιοποιηθούν στον τομέα της φύλαξης, μειώνοντας ταυτόχρονα την αδήλωτη εργασία, μιας και αυτή τη στιγμή αρκετοί/ες από αυτούς/ες που εργάζονται φροντίζοντας και φυλάσσοντας παιδιά δεν εργάζονται κάτω από νόμιμες προϋποθέσεις.

Το πρόγραμμα

“Νταντάδες της Γειτονιάς” εμπίπτει στους βασικούς στόχους της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ισότητα των φύλων, που παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα επόμενα χρόνια.

Δείτε επίσης

Προσωπικός Βοηθός ΑμεΑ: Ευκαιρία κοινωνικής ένταξης-Αρθρο του Γ. Σταμάτη Γ.Γ Κοιν. Αλληλεγγύης
Γιώργος Στεργίου-Γραμματέας Π.Ε-Ν.Δ: “Οι καλές προθέσεις δεν αρκούν στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής-Αποτελέσματα αναμένει ο πολίτης”
Σκύλος Οδηγός: Mέσο για την ανεξάρτητη διαβίωση ατόμων με οπτική αναπηρία | Αρθρο
 ΣΚΛΕ για παιδική προστασία: Θεσμοθέτηση εθνικού συστήματος-Προσλήψεις Κ.Λ. σε Πρωτοδικεία, Δήμους
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση