Σάββατο, 20 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ο ρόλος της Φυσικοθεραπείας στα ειδικά σχολεία: 2o διαδικτυακό συνέδριο – 29.05.2020

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ο ρόλος της Φυσικοθεραπείας στα ειδικά σχολεία: 2o διαδικτυακό συνέδριο του Τμήματος Φυσικοθεραπείας και του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών Μεταπτυχιακών Σποδών “Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία” – 29.05.2020.

Ο ρόλος της Φυσικοθεραπείας στα ειδικά σχολεία

2ο ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ,  ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΤΟΥ ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
« Π Α Ι Δ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Φ Υ Σ Ι Κ Ο Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Α »

Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι

Σας προσκαλούμε στο 2o διαδικτυακό συνέδριο στις μέρες του κορωνοϊού του ΔΙ.ΠΑ.Ε., του τμήματος ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ και του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών «ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ»

με θέμα: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Το συνέδριο αυτό διοργανώνεται σε συνεργασία με το Ειδικό σχολείο Κωφών- Βαρήκοων Πανοράματος Θεσσαλονίκης, το Ειδικό σχολείο Γιαννιτσών και το Εργαστήριο ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης Σερρών.

Παρά τις δύσκολες και πρωτόγνωρες καταστάσεις που ζούμε λόγω του κορωνοϊού και του κλεισίματος των Ειδικών σχολείων, το τμήμα Φυσικοθεραπείας συνεχίζει τη διοργάνωση συνεδρίων, διότι θεωρεί καθήκον του ως φορέας των επιστημών υγείας να προστατεύσει την ψυχική και σωματική υγεία της σχολικής κοινότητας της ειδικής αγωγής.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του παρόντος συνεδρίου είναι να ενημερώσει και να υποστηρίξει μέσω ερευνητικών μελετών το ρόλο της φυσικοθεραπείας στα ειδικά σχολεία, καθώς επίσης, να ενημερώσει και να εκπαιδεύσει το προσωπικό των ειδικών σχολείων, εκπαιδευτικούς, θεραπευτές και τους γονείς των παιδιών στη διαχείριση του άγχους και των μυοσκελετικών προβλημάτων, ώστε να είναι ικανοί να προλάβουν και να αυτοδιαχειριστούν προβλήματα τα οποία μπορεί να προκύψουν λόγω της ευθύνης της εργασίας, του μεγάλου φόρτου καθημερινής εργασίας, ψυχολογικής πίεσης και άγχους σχετικά με τη θεραπεία – μετακίνηση – συμπεριφορά – πορεία του παιδιού, καθώς επίσης και της μείωσης των δραστηριοτήτων, του άγχους και της πίεσης εξ αιτίας της καραντίνας, των κλειστών ειδικών σχολείων λόγω κορωνοϊού COVID-19 και του καινούριου και πρωτόγνωρου τρόπου ζωής και εκπαίδευσης.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος                                                                     Η Διευθύντρια του Μ.Π.Σ

του τμήματος φυσικοθεραπείας                       «Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία»

Αποστόλου Θωμάς                                          Χριστάρα-Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα

____________________

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ουΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ   ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΤΟΥ ΔΙ.ΠΑ.Ε.,
ΤΜΗΜΑ  ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
« Π Α Ι Δ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η  Φ Υ Σ Ι Κ Ο Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Α »
με θέμα: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΕΜΑΙΛ: tmemaphysikotherapeias@gmail.com 18.00-18.20 ΕΝΑΡΞΗ – ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Θωμάς Αποστόλου: Αναπληρωτής Καθηγητής ΔΙ.ΠΑ.Ε., Πρόεδρος τμήματος Φυσικοθεραπείας

Χριστάρα – Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα: Καθηγήτρια ΔΙ.ΠΑ.Ε., Διευθύντρια του Π.Μ.Σ. Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία

Λιούλιος Θεόδωρος: Διευθυντής στο ειδικό σχολείο κωφών – βαρήκοων Πανοράματος Θεσσαλονίκης

Σίσκος Αθανάσιος: Διευθυντής στο ειδικό σχολείο Γιαννιτσών Λίγγα Μαρία: Φυσικοθεραπεύτρια του Ε.Ε.Ε.ΕΚ Σερρών ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Προεδρείο: Θωμάς Αποστόλου, Χριστάρα – Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα

18:20 – 18:40 Παροχή φυσικοθεραπείας στο ειδικό σχολείο – ειδική αγωγή Κάνδραλη Ιφιγένεια

18:40 – 19:00 Η αποτελεσματικότητα των ασκήσεων αναπνευστικής φυσιοθεραπείας στη μείωση των λοιμώξεών του αναπνευστικού, σε παιδιά με ειδικές ανάγκες ηλικίας 5-14 ετών»

Καφτατζή Αντιγόνη

19:00– 19.20 Έλεγχος και αποτελέσματα παρέμβασης αναπνευστικής λειτουργίας σε παιδιά 7 – 14 ετών με ΔΑΦ, ΔΕΠΥ, ΔΑΦ με ΔΕΠΥ και σύνδρομο Down σε ειδικά σχολεία της Κεντρικής Μακεδονίας

Γεωργιάδης Παναγιώτης

Διάλλειμα 10 λεπτά

19:30–  19.50      Εργονομία   –   διαχείριση μυοσκελετικών  προβλημάτων      στη σχολική κοινότητα της ειδικής αγωγής

Κέντρου Ευαγγελία

19:50–20.30: Αυτοθεραπεία – Διαχείριση άγχους μέσω αυτομάλαξης, αναπνευστικών ασκήσεων και θεραπευτικών προγραμμάτων άσκησης

Αλεξάνδρα Χριστάρα – Παπαδοπούλου

20,30.20,45: Συζήτηση, Συμπεράσματα

Λήξη Συνεδρίου

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Θωμάς      Αποστόλου,    Αναπληρωτής      Καθηγητής      ΔΙ.ΠΑ.Ε.,      Πρόεδρος     τμήματος Φυσικοθεραπείας

Λιούλιος Θεόδωρος, Διευθυντής στο ειδικό σχολείο κωφών – βαρήκοων Πανοράματος Θεσσαλονίκης

Σίσκος Αθανάσιος, Διευθυντής στο ειδικό σχολείο Γιαννιτσών

Λίγγα Μαρία, Φυσικοθεραπεύτρια του Ε.Ε.Ε.ΕΚ Σερρών

Κάνδραλη Ιφιγένεια, MSc, Senior Bobath tutor

Καφτατζή Αντιγόνη, MSc NDT, Φυσιοθεραπεύτρια στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας      Κεντρικής      Μακεδονίας      (ΚΚΠΠΚΜ)      Παράρτημα      Σιδηροκάστρου, Εξειδικευμένη Παιδιατρική Φυσικοθεραπεύτρια

Γεωργιάδης     Παναγιώτης,   MSc    Εξειδικευμένος     Παιδιατρικός     Φυσικοθεραπευτής, Ακαδημαϊκός υπότροφος ΔΙΠΑΕ , Εκπαιδευτικός ΠΕ 28 και ΠΕ 87.08

Κέντρου Ευαγγελία, Msc Εξειδικευμένη Παιδιατρική Φυσικοθεραπεύτρια, ΠΕ7.08 ΕΑΕ, ΕΕΕΕΚ Ελευσίνας, Ακαδημαϊκή υπότροφος ΠΑΔΑ

Αλεξάνδρα Χριστάρα – Παπαδοπούλου, Καθηγήτρια ΔΙΠΑΕ, Τμήματος Φυσικοθεραπείας, Διευθύντρια του Π.Μ.Σ., <<Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία>>, Αντιπρόεδρος του παραρτήματος του Πανελληνίου συλλόγου φυσικοθεραπευτών, Θεσσαλονίκης – Κιλκίς και Χαλκιδικής

ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Δείτε επίσης

Διαδικτυακή διημερίδα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Στις 30 και 31 Μαίου
Δυο διαδικτυακά σεμινάρια eTwinning: Στο πλαίσιο της δράσης “Μένουμε Σπίτι με το eTwinning”
Τρόπος επαναλειτουργίας Δημοτικών-Νηπιαγωγείων: Προσέλευση-διαρρύθμιση αιθουσών-Διαλείμματα-Καθαριότητα-Συνεδριάσεις
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση