Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Οδηγίες επαναλειτουργίας σχολείων: Για Διευθυντές, εκπαιδευτικούς, γονείς, εφήβους

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Οδηγίες επαναλειτουργίας σχολείων: Για γονείς, εφήβους, εκπαιδευτικούς, διαδικασία καθαρισμού, ενημέρωση σχολείων, μέτρα για προστασία εαυτού και σχολείου.

Οδηγίες επαναλειτουργίας σχολείων

Οπως τις κοινοποίησε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Αναλυτικά
Οδηγίες και μέτρα για την επανέναρξη λειτουργίας των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Οδηγίες για τους γονείς
Οδηγίες για τους εφήβους
Οδηγίες για τους δασκάλους
Ενημέρωση σχετικά με τις Οδηγίες της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από λοιμογόνους παράγοντες
Πώς θα πρέπει να μιλάω στους έφηβους για τον COVID-19
Συμβουλές προς εκπαιδευτικούς για την ενδυνάμωση και αποφόρτιση των εφήβων
Πρόταση για την ενημέρωση σχολείων -covid 19
Σενάρια για άσκηση σε pps
Τι πρέπει να γνωρίζω για να προστατεύσω τον εαυτό μου και το σχολείο μου
Διαδικασία καθαρισμού και εφαρμογής απολυμαντικών σε επιφάνειες και εξοπλισμό στα σχολεία

_____________________

Ερωτήσεις και Απαντήσεις για την επαναλειτουργία εκπαιδευτικών δομών
Επίσης παρέθεσε κατάλογο Ερωτήσεων και Απαντήσεων με διευκρινίσεις και οδηγίες, όπως και το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα, από το ΥΠΑΙΘ, αναφορικά με την επαναλειτουργία εκπαιδευτικών δομών του.
Δείτε αναλυτικά εδώ

_____________________

Το ΦΕΚ με την ΚΥΑ λειτουργίας εκπαιδευτικών δομών, δημόσιων ή ιδιωτικών.
Τέλος με την υπ. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 28237 Κοινή Υπουργική Απόφαση η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 1699 – 05.05.2020 αίρεται η προσωρινή απαγόρευση της λειτουργίας εκπαιδευτικών δομών, δημόσιων ή ιδιωτικών ( Γυμνασίων, Λυκείων κ.α.)
Παρατείνεται εκ νέου από τη λήξη της η ισχύς της με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20021/21.3.2020 (Β΄ 956) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών, όπως έχει ήδη παραταθεί με την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 24343/10.4.2020 (Β΄ 1293) όμοια απόφαση, έως και τις 31.5.2020, με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα δεύτερο, τρίτο και τέταρτο.
Δείτε αναλυτικά εδώ

Δείτε επίσης

Λειτουργία ΚΕΣΥ: Διάθεση εκπαιδευτικών και ΕΕΠ από ΣΜΕΑΕ και ΣΔΕΥ
Αναλογία μαθητή ανά τετραγωνικό μέτρο: Αντικατάσταση οδηγιών ΕΟΔΥ με οδηγίες ΥΠΑΙΘ-Ερώτηση στη Βουλή
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση