Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Οδηγίες για αιτήσεις μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας για μετάταξη-απόσπαση εκπαιδευτικών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Οδηγίες για αιτήσεις μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας για μετάταξη-απόσπαση εκπαιδευτικών από το Υπουργείο Παιδείας – Εγκύκλιος.

Οδηγίες για αιτήσεις μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας

Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις μετάταξης/απόσπασης εκπαιδευτικών που υποβάλλονται μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ν.4440/2016) εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ).

Υποβολή αιτήσεων

Σύμφωνα με το έγγραφο το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε την έναρξη του Α’ κύκλου του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2024. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται έως και 15/04/2024.

Εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων οι εκπαιδευτικοί που διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την προς κάλυψη θέση, υποβάλλουν, ηλεκτρονικά, αίτηση στην υπηρεσία υποδοχής. Οι αιτήσεις προτίμησης μπορούν να υποβάλλονται για δέκα (10) συνολικά θέσεις έως και τριών (3) φορέων κατ` ανώτατο όριο.

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα πρέπει να αποστείλουν την οριστικοποιημένη αίτησή τους, αμέσως μετά την υποβολή της, στη Διεύθυνση όπου ανήκουν οργανικά σε μορφή PDF.

Πότε θα απορρίπτεται η αίτηση εκπαιδευτικού

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι εκπαιδευτικός:

α) δεν έχει συμπληρώσει διετία από το διορισμό ή δεν έχει συμπληρώσει διετία: α) από προηγούμενη μετάταξη για τη διενέργεια νέας μετάταξης ή απόσπασης και β) από προηγούμενη απόσπαση για τη διενέργεια νέας απόσπασης, Σύμφωνα με το αρ. 4 του ν.4440/2016 (224Α’) όπως ισχύει.

β) είναι νεοδιοριζόμενος (οπότε υποχρεούται να παραμείνει στην περιοχή διορισμού του για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών και οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή που επιφέρει μεταβολή της τοποθέτησης αυτής, όπως απόσπαση ή μετάθεση, βάσει γενικής ή ειδικής διάταξης κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, δεν επιτρέπεται). Σε περίπτωση διορισμού στην Ε.Α.Ε. ισχύει η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου και, επιπροσθέτως, ο νεοδιοριζόμενος υποχρεούται να υπηρετήσει στην Ε.Α.Ε. για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών. [ν.4859/2019 (13Α) αρ.62 παρ.5 όπως ισχύει με το αρ.42 του ν.4722/2020 (111Α’)],

γ) αποσπάστηκε ή μετατάχθηκε μέσω ΕΣΚ και δεν ανέλαβε υπηρεσία ή ανακλήθηκε η εν λόγω απόσπαση/μετάταξη, κατόπιν αίτησής του και δεν έχουν παρέλθει δύο (2) έτη από το πέρας της αποκλειστικής προθεσμίας ανάληψης ή από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ανάκλησης, με εξαίρεση τους λόγους υγείας της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 (Α΄224) [άρθρο 27, παρ. 4, ν. 4807/2021 (96Α΄)],

δ) έχει λάβει άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης και μετά τη λήξη της δεν έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εκπαίδευση της βαθμίδας που ανήκει ή άλλης βαθμίδας για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο της εκπαιδευτικής αδείας του και πάντως όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) ετών [ν.2986/2002 (24Α) αρ.9 παρ.1 ],

θα απορρίπτεται από την αρμόδια ΔΔΕ ή ΔΠΕ μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής όπου θα αναγράφονται και οι λόγοι απόρριψης και δεν θα αποστέλλεται η αίτησή του στην Κεντρική Υπηρεσία όπως των υπολοίπων εκπαιδευτικών για να εξεταστεί από το ΚΥΣΠΕ ή το ΚΥΣΔΕ ως προς την αποδέσμευση ή μη από τα εκπαιδευτικά του καθήκοντα, ωστόσο θα αναφέρεται το ονοματεπώνυμό του και ο αριθμός μητρώου του στο διαβιβαστικό των αιτήσεων καθώς και ο λόγος απόρριψης της αίτησης.

Δείτε ολόκληρη την Εγκύκλιο με τις οδηγίες ΕΔΩ

_______________________________

Η Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών

Δημοσιοποίηση θέσεων κινητικότητας Α΄ κύκλου 2024 – Υποβολή αιτήσεων – 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ.ΕΣ.

Δείτε επίσης

Εγκύκλιοι αποσπάσεων εκπαιδευτικών 2024: Αιτήσεις από 8 έως 17 Απριλίου 

Σε αντικατάσταση Διευθυντών σχολείων που αρνούνται την αξιολόγηση καλεί το Υπ. Παιδείας τους Δ/ντές Εκπ/σης 

Διαγωνισμοί ΑΣΕΠ: Το άρθρο με την κατάργηση της ελάχιστης βάσης βαθμολογίας 50

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση