Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Οδηγίες για ενδοσχολικές και προαγωγικές εξετάσεις μαθητών με αναπηρία ή και Ειδικές Eκπ/κές Aνάγκες/Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Οδηγίες για ενδοσχολικές και προαγωγικές εξετάσεις μαθητών με αναπηρία ή και Ειδικές Eκπαιδευτικές Aνάγκες/Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες από το ΚΕΔΑΣΥ Ημαθίας.

Οδηγίες για ενδοσχολικές και προαγωγικές εξετάσεις

Ακολουθεί έγγραφο με οδηγίες αναφορικά με τις ενδοσχολικές και προαγωγικές εξετάσεις μαθητών/τριών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Eκπαιδευτικές Aνάγκες/Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, από το Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) Ημαθίας.

ΚΕΔΑΣΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Αριθ. Πρωτ.: Φ.11/420

Θέμα: «Ενδοσχολικές και προαγωγικές εξετάσεις μαθητών/τριών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Eκπαιδευτικές Aνάγκες/Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες»

Με αφορμή ερωτήματα και προβληματισμούς που διατυπώνονται σχετικά με την συμμετοχή των μαθητών/τριών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες στις ενδοσχολικές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις, καθώς και για τον ρόλο των εκπαιδευτικών των Τμημάτων Ένταξης και της Παράλληλης Στήριξης θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τη νομοθεσία για την ΕΑΕ και τις διεθνείς συμβάσεις για τα δικαιώματα των ΑμεΑ, καθίσταται αναγκαία η συνεργασία όλων των εκπαιδευτικών, Γενικής και Ειδικής Αγωγής, με στόχο την δημιουργία ενός ενθαρρυντικού κλίματος και υποστηρικτικού περιβάλλοντος, το οποίο θα δώσει την ευκαιρία στους μαθητές/τριες να αναδείξουν τις δεξιότητές τους και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις εξετάσεων.

Η αξιολόγηση και η βαθμολόγηση των μαθητών/τριών που φοιτούν στα Τμήματα Ένταξης γίνεται σε συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών των Τμημάτων Ένταξης και των εκπαιδευτικών των τμημάτων που ανήκουν οι μαθητές/τριες: ΦΕΚ 1340/2002, Αριθ.Φ.353.1/324/105657/Δ1, Υ.Α. 27922/Γ6/08-03-2007 (449 Β΄), Εγκύκλιος 28722/Γ2/12-03-2010 ΥΠΔΒΜΘ, σχετικά με το ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄), ΦΕΚ 2585/2018 Αριθ. 66082/Δ3 «Οδηγίες – επισημάνσεις προς τους εκπαιδευτικούς Γενικής και Ειδικής Αγωγής για την εξέταση μαθητών με Αναπηρία/Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες/Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις».

Βασική προϋπόθεση για τη διαδικασία των εξετάσεων για τους μαθητές/τριες που έχουν Παράλληλη Στήριξη, είναι η σύμφωνη γνώμη και η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών Παράλληλης Στήριξης με τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής. Πιο συγκεκριμένα ο/η εκπαιδευτικός της Παράλληλης Στήριξης:

Παρευρίσκεται στην αίθουσα όπου ο/η μαθητής/τρια περιμένει να λάβει τα θέματα. Αφού δοθούν οι σχετικές εξηγήσεις από τον/την εκπαιδευτικό της Γενικής Αγωγής (εισηγητή/τρια του εξεταζόμενου μαθήματος), ο/η εκπαιδευτικός της Παράλληλης Στήριξης θα διερευνήσει διακριτικά την πιθανότητα εάν χρειάζεται ο/η μαθητής/τρια κάποια περαιτέρω επεξήγηση επί των ερωτήσεων, χωρίς να του/της υποδείξει ή να υπονοήσει την απάντηση.

Στη συνέχεια, ο/η μαθητής/τρια καλείται να επεξεργαστεί τα θέματα. Ακόμη ο/η εκπαιδευτικός της Παράλληλης Στήριξης ενημερώνει τον/την μαθητή/τρια σχετικά με τον υπολειπόμενο χρόνο που έχει στη διάθεσή του/της, καθώς συχνά οι μαθητές/τριες με ΕΕΑ/ΕΜΔ δεν μπορούν να υπολογίσουν το χρόνο που τους διατίθεται.

Αν πρόκειται για μαθητή/τρια με ΕΕΑ/ΕΜΔ για τον/την οποίο/α υπάρχει εισήγηση για προφορική εξέταση, ο εκπαιδευτικός Παράλληλης Στήριξης συνοδεύει τον/την μαθητή/τρια και ενεργεί υποστηρικτικά κατά την εξέταση εάν αυτό κριθεί χρήσιμο. Μπορεί, π.χ., να απλοποιήσει ή να διαφοροποιήσει ένα ερώτημα, με σκοπό την κατανόηση του ερωτήματος από τον/την μαθητή/τρια.

Στην περίπτωση που εκπαιδευτικός Παράλληλης Στήριξης υποστηρίζει μαθητές/τριες που μπορεί να εξετάζονται ταυτόχρονα, παρευρίσκεται σ’ αυτόν/τήν που κρίνεται περισσότερο αναγκαίο. Τέλος, αξίζει να επισημάνουμε ότι οι υποψήφιοι μαθητές/τριες με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες/Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες θα πρέπει κατά τη διάρκεια της εξέτασης να αντιμετωπίζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση για να μπορούν να αποδώσουν σύμφωνα με τις γνώσεις και τις ικανότητές τους. Η διαδικασία της αξιολόγησης πρέπει να πραγματοποιείται με κατανόηση και διακριτικότητα με στόχο την ενίσχυση και ενθάρρυνση των μαθητών/τριών.

Επίσης, η ιδιαίτερη αντιμετώπιση των εξεταζόμενων δεν συνιστά σε καμία περίπτωση επιεική αξιολόγηση ή άλλης μορφής ιδιαίτερη μεταχείριση, αλλά σκοπεύει μόνο στην παροχή της δυνατότητας οι μαθητές/τριες να εξωτερικεύσουν τις γνώσεις, τις οποίες λόγω των ειδικών δυσκολιών τους αδυνατούν να εξωτερικεύσουν με το γραπτό λόγο.

Είναι αυτονόητο ότι όλοι οι συμμετέχοντες/ουσες στην επιτροπή εξέτασης των μαθητών/τριών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν επιτρέπεται να συμπεριφέρονται περιφρονητικά ή απαξιωτικά έναντι των εξεταζόμενων ( Φ.251/ 77753 /Α5 /16-5-2019).

Δείτε επίσης

Διευκρινίσεις διάγνωσης ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών από ΚΕΔΑΣΥ: Γνωματεύσεις ιδιωτών Παιδοψυχιάτρων 

Διευκρινίσεις αξιολόγησης μαθητών Β΄ και Γ΄ τάξεων Λυκείου για Μαθησιακές Δυσκολίες από τα ΚΕΔΑΣΥ 

Αξιολόγηση μαθητών από ΚΕΔΑΣΥ: Διαδικασία παραπομπής | Εγγραφο 

Νομοσχέδιο για σχολικό εκφοβισμό: Που εμπλέκονται τα ΚΕΔΑΣΥ και οι ΕΔΥ-Παράθεση διατάξεων 

Τα ΚΕΔΑΣΥ στην ΕΡΤ: Οι υπηρεσίες που προσφέρουν στους μαθητές και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 

Πριν φύγετε

Παράδοση-παραλαβή Υπουργείου Παιδείας: Δηλώσεις Υπουργού Χ. Κίττα και Ν. Κεραμέως-Το Π.Δ της Υπ. Κυβέρνησης

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση