Σάββατο, 18 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Οδηγίες λειτουργίας ΖΕΠ-Κατανομή εκπαιδευτικών ΠΕ70 και Κοινωνικών Λειτουργών ΠΕ30

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Οδηγίες λειτουργίας ΖΕΠ-Κατανομή εκπαιδευτικών ΠΕ70 και Κοινωνικών Λειτουργών ΠΕ30 ανά κατηγορία Περιφέρειας και ΠΔΕ.

Εγκύκλιο υπ. αριθμ. Φ1/117458/Δ1/20-9-2021 με οδηγίες για τη διαδικασία ολοκλήρωσης της ίδρυσης και λειτουργίας Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) Ζ.Ε.Π. μέσω της Πράξης: “Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2021-2022” κοινοποίησε η Υφυπουργός ΠΑΙΘ κα Ζ. Μακρή.

Ταυτόχρονα κοινοποίησε και την κατανομή πιστώσεων

αναπληρωτών εκπαιδευτικών (ΠΕ70) – 993 – και Κοινωνικών Λειτουργών (ΠΕ30) -46 – ανά κατηγορία Περιφέρειας και ΠΔΕ.

________________

Με ανακοίνωσή του ο ΠΑΣΑΔ ενημερώνει σχετικά

Ενημέρωση για ΖΕΠ

Δόθηκε προθεσμία στις περιφέρειες ως τις 22/9 να αποφασίσουν τις σχολικές μονάδες στις οποίες θα ιδρυθούν τάξεις υποδοχής.

Ο αριθμός των συνολικών προσλαμβανόμενων ΠΕ70 στα ΖΕΠ θα είναι 993.

Επιμένουμε στην αρχική μας εκτίμηση πως οι προσλήψεις ΖΕΠ θα ενταχθούν στη β φάση προσληψεων.

________________

Η Εγκύκλιος και η κατανομή

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για τη διαδικασία ολοκλήρωσης της ίδρυσης και λειτουργίας Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) Ζ.Ε.Π. μέσω της Πράξης: «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2021-2022» με Κωδικό ΟΠΣ 5131704 και ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

 Παρακαλούμε όπως προβείτε άμεσα

στην έκδοση των Αποφάσεων Ίδρυσης Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ Ζ.Ε.Π. στις σχολικές μονάδες οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στους συγκεντρωτικούς πίνακες της Περιφέρειάς σας και αναφέρονται στην με αριθ. πρωτ. Φ1/101891/Δ1/19-08-2021 (Β’ 4130) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Ένταξη Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ».

Οι Τάξεις Υποδοχής Ι και ΙΙ (Τ.Υ.) Ζ.Ε.Π. θα ιδρυθούν

εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που περιγράφονται στην με αριθ. πρωτ. Φ1/60388/Δ1/27-05-2021 εγκύκλιο με θέμα: «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2021-2022 σε δημοτικά σχολεία της χώρας – Α’ Φάση»

Οι Τάξεις Υποδοχής να ιδρυθούν κατά προτεραιότητα:

α) στις σχολικές μονάδες που αναφέρονται στην με αριθ. πρωτ. 111159/Δ1/09-09-2021 (προς δημοσίευση σε ΦΕΚ) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Καθορισμός Σχολικών μονάδων τοποθέτησης Κοινωνικών Λειτουργών κλάδου ΠΕ30» και

β) στις σχολικές μονάδες στις οποίες έχουν εγγραφεί και φοιτούν παιδιά πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ.

Επισημαίνεται ότι στις σχολικές μονάδες της περίπτωσης α) θα τοποθετηθεί και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό κλάδου ΠΕ 30-Κοινωνικών Λειτουργών.

Σας επισυνάπτουμε πρότυπο σχεδίου απόφασης (συνημμένο 1), το οποίο θα χρησιμοποιήσετε στις Αποφάσεις Ίδρυσης και θα αναρτήσετε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Λαμβάνοντας υπόψη τον παρακάτω πίνακα,

παρακαλούμε όπως προβείτε στην κατανομή των πιστώσεων αυτών ανά Διεύθυνση Π.Ε. και περιοχή μετάθεσης αρμοδιότητάς σας.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΕ70

και ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΕ30

ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε.

 

 

 

ΚΑΤΗΓ ΠΕΡΙΦ

 

ΠΕΡΙΦΕΡ

Δ/ΝΣΗ

Π.Ε & Δ.Ε

ΣΥΝΟΛ ΑΡΙΘΜ ΑΝΑΠΛ ΠΕ 70 ΓΙΑ Τ.Υ. Ι ΚΑΙ ΙΙ Ζ.Ε.Π. ΣΥΝΟΛ ΑΡΙΘΜ ΑΝΑΠΛ ΠΕ 30
 

 

1

 

 

ΠΑΠ

 

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

 

300

 

 

10

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΤ

 

 

 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

 

7

 

 

0

 

 

3

 

 

 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

 

 

30

 

 

0

 

 

4

 

 

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

 

 

50

 

 

5

 

 

5

 

 

 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

 

 

25

 

 

0

 

 

6

 

 

ΚΡΗΤΗ

 

 

90

 

 

2

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΛΑΠ

 

 

 

ΑΝAΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ

 

 

85

 

 

5

 

 

8

 

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

 

180

 

 

5

 

 

9

 

 

 

ΗΠΕΙΡΟΣ

 

 

23

 

 

0

 

 

10

 

 

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

 

 

45

 

 

7

 

 

11

 

 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

 

 

65

 

 

8

 

 

12

 

 

ΜΕΤ

 

 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

 

 

48

 

 

4

 

 

13

 

 

ΠΑΠ

 

 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

 

 

45

 

 

0

 

Με βάση τις Αποφάσεις Ίδρυσης Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) Ζ.Ε.Π.

θα γίνει η πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ70, πλήρους ωραρίου, στο πλαίσιο της Πράξης «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2021-2022» με Κωδικό ΟΠΣ 5131704 και ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Καλούνται οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης

να συμπεριλάβουν τις σχολικές μονάδες που αναφέρονται στην με αριθ. πρωτ. 111159/Δ1/09-09-2021 (προς δημοσίευση σε ΦΕΚ) ΥΑ στα λειτουργικά κενά προς κάλυψη από αναπληρωτές κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών, πλήρους ωραρίου. Η πρόσληψη των ανωτέρω αναπληρωτών, θα γίνει α) από τους πίνακες αναπληρωτών Ε.Ε.Π. του κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών και β) στο πλαίσιο της Πράξης ««Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2021-2022» με Κωδικό ΟΠΣ 5131704 και ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Οι Αποφάσεις Ίδρυσης Τάξεων Υποδοχής Ζ.Ε.Π. για το σχολικό έτος 2021-2022 πρέπει,

το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 22-09-2021, να σταλούν ηλεκτρονικά στους αποδέκτες που αναφέρονται στο πρότυπο Σχεδίου Απόφασης: για τη Διεύθυνση Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε. (spudonpe@minedu.gov.gr), για τη Διεύθυνση Διορισμών-Προσλήψεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (mkalavria@minedu.gov.gr και dgalitou@minedu.gov.gr ) και για την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Παιδείας (ezouva@minedu.gov.gr).

Συνημμένα:

1) Πρότυπο Σχεδίου Απόφασης Ίδρυσης (2 σελ.)

2) Υπουργική Απόφαση Φ1/101891/Δ1 /19-08-2021 (ΦΕΚ 4130Β)

3) Υπουργική Απόφαση 111159 /Δ1/09-09-2021 (προς δημοσίευση σε ΦΕΚ)

Δείτε σε μορφή pdf Οδηγίες λειτουργίας Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) Ζ.Ε.Π-Κατανομή

Δείτε επίσης

Συμμετοχή ΠΟΣΕΕΠΕΑ στην απεργία αποχή από την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας
Ενημέρωση ΕΕΠ-ΕΒΠ: Καταγραφή κενών-Ημερομηνία Β Φάσης προσλήψεων-Ομάδες Αυξημένου Κινδύνου
61 εγκύκλιος με μέτρα κορονοϊού στο δημόσιο: Τι προβλέπεται για τις υπηρεσίες έως 27.09.2021
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση