Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Οδηγίες-πλατφόρμα stop bullying: Συγκρότηση Ομάδων Δράσης-Ορισμός υπευθύνων-Καταχώριση στοιχείων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Οδηγίες-πλατφόρμα stop bullying: Συγκρότηση Ομάδων Δράσης-Ορισμός υπευθύνων-Καταχώριση στοιχείων – Εγγραφο του Υπ. ΠΑΙΘΑ Κ. Πιερρακάκη και της Υφ. Ζ. Μακρή.

Οδηγίες-πλατφόρμα stop bullying

Να συγκροτήσουν μέχρι και τις 15.03.2024 τις τετραμελείς Ομάδες Δράσης για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Ενδοσχολικής Βίας και του Εκφοβισμού του άρθρου 8 και του άρθρου 10 του νόμου 5029/2023 (Α΄ 55), καλούνται οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης με την υπ. αριθμ. πρωτ. 24073/ΓΔ4/06-03-2024 Εγκύκλιο, την οποία απέστειλαν στις Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης, Διευθύνσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης, Συμβούλους Εκπαίδευσης, σχολικές μονάδες Π.Ε. και ΚΕΔΑΣΥ, ο Υπουργός ΠΑΙΘΑ κος Κ. Πιερρακάκης και η Υφυπουργός ΠΑΙΘΑ κα Ζ. Μακρή.

Επιπροσθέντως καλούνται οι Διευθυντές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης να ορίσουν μέχρι και τις 13.03.2024 υπεύθυνους για την πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισμού του άρθρου 7 του νόμου 5029/2023 (Α΄ 55) και οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων, μέχρι και τις 13.03.2024 οφείλουν να αποστείλουν τον Αριθμό Μητρώου μαθητών/τριών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω της σχολικής υπηρεσίας του myschool, στους γονείς και όσους/ες έχουν την επιμέλειά τους.

Ακολούθως, οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης και οι Διευθυντές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης οφείλουν να καταχωρίσουν τα σχετικά στοιχεία στο ειδικό διαχειριστικό περιβάλλον https://stop–bullying.gov.gr/admin/, όταν τεθεί σε λειτουργία.

Δείτε σε μορφή pdf το έγγραφο ΕΔΩ

____________________________

Ακολουθεί το περιεχόμενο του εγγράφου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΏΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Αθήνα, 06-03-2024

Αρ. Πρωτ. 24073/ΓΔ4

ΘΕΜΑ: Ορισμός αποδεκτών αναφορών και μελών ομάδων δράσης

Σχετ.: Ο ν. 5029/2023 «”Ζούμε Αρμονικά Μαζί – Σπάμε τη Σιωπή”: Ρυθμίσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και του εκφοβισμού στα σχολεία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 55)

Για την εφαρμογή του ν. 5029/2023 (Α΄ 55) καλούνται:

Α) οι Διευθυντές/ντριες-Προϊστάμενοι/ες των σχολικών μονάδων να ορίσουν μέχρι και τις 13/03/2024 υπεύθυνους για την πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισμού του άρθρου 7 του ως άνω νόμου, γνωστοποιώντας τα στοιχεία τους στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Ακολούθως, οφείλουν να τα καταχωρίσουν στο ειδικό διαχειριστικό περιβάλλον https://stop–bullying.gov.gr/admin/, όταν τεθεί σε λειτουργία.

Β) Οι Περιφερειακοί/ες Διευθυντές/ντριες Εκπαίδευσης να συγκροτήσουν μέχρι και τις 15/03/2024 τις τετραμελείς Ομάδες Δράσης για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Ενδοσχολικής Βίας και του Εκφοβισμού του άρθρου 8 και του άρθρου 10 του ως άνω νόμου, αποστέλλοντας τα στοιχεία τους ομαδοποιημένα ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης στη Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  και  Ειδικής  Αγωγής  του  Υπουργείου  Παιδείας,  Θρησκευμάτων  και  Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.) (email: gengram.abe@minedu.gov.gr ). Ακολούθως, οφείλουν να τα καταχωρίσουν στο ειδικό διαχειριστικό περιβάλλον https://stop–bullying.gov.gr/admin/, όταν τεθεί σε λειτουργία.

Γ) Οι Διευθυντές/ντριες – Προϊστάμενοι/ες των σχολικών μονάδων, στις οποίες προΐστανται, μέχρι και τις 13/03/2024 οφείλουν να αποστείλουν τον Αριθμό Μητρώου μαθητών/τριών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω της σχολικής υπηρεσίας του Πληροφοριακού Συστήματος (Π.Σ.) myschool, στους γονείς και όσους/ες έχουν την επιμέλειά τους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

Δείτε σχετικά

Νόμος 5029-2023: Για την αντιμετώπιση της βίας και του εκφοβισμού στα σχολεία και άλλες διατάξεις 

Ομάδες Δράσης για σχολική βία και εκφοβισμό στην Αττική: Οι Αποφάσεις συγκρότησης

Νομοσχέδιο για σχολικό εκφοβισμό: Που εμπλέκονται τα ΚΕΔΑΣΥ και οι ΕΔΥ-Παράθεση διατάξεων 

Ερευνα για την σχολική βία και τον εκφοβισμό με ανάθεση από το ΙΕΠ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Δείτε επίσης

Ψηφιακός μετασχηματισμός και ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης: Αιτήσεις για το Μητρώο Εμπειρογνωμόνων

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση