Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Οδηγίες σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: Πλήρες υλικό από ΠΕΚΕΣ Στερεάς

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Οδηγίες σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: Πλήρες υλικό από τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδας.

Οδηγίες σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Κοινοποιούμε αναλυτικότατο έγγραφο των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Εργου του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ) Στερεάς Ελλάδας, με χρήσιμες οδηγίες και υλικό για την εφαρμογή της Εξ Αποστάσεως Σύγχρονης και Ασύγχρονης Εκπαίδευσης.

Δείτε αναλυτικά

Αξιότιμοι/ες συνάδελφοι/ισες

 Σύμφωνα με τις τελευταίες εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καλούμαστε ως εκπαιδευτικοί λειτουργοί να οργανώσουμε την καθημερνή εκπαιδευτική διαδικασία με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που μέχρι τώρα γνωρίζαμε.

Στη δύσκολη συγκυρία την οποία διαβιώνουμε και εμείς και οι μαθητές/τριές μας οφείλουμε να χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που μας παρέχονται και διαθέτουμε προκειμένου κανένας μαθητής/τρια να μην αποκλειστεί από την επαφή του με το σχολείο και την εκπαιδευτική διαδικασία.

Στα πλαίσια αυτά και με γνώμονα πάνω από όλα το συμφέρον των μαθητών/τριών μας/σας, το ΥΠΑΙΘ προτείνει την εξ αποστάσεως διδασκαλία με Σύγχρονο αλλά και Ασύγχρονο τρόπο.

Όποιο τρόπο κι αν επιλέξετε να έρθετε σε επαφή με τους/τις μαθητές/τριες σας λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Η εξ αποστάσεως διδασκαλία δεν υποκαθιστά την καθημερινή διδακτική πράξη- διδασκαλία στην τάξη. Ως εκ τούτου δεν προχωράμε στην ύλη και δεν παραδίδουμε καθημερινό μάθημα.

Οι δραστηριότητες δεν είναι ασκήσεις που απαιτούν άμεση ανατροφοδότηση αφού αυτό δεν είναι εφικτό ούτε για εσάς αλλά ούτε και για το σύνολο των μαθητών σας.

Στο υλικό μας δεν περιλαμβάνονται οι καθημερινές εργασίες με την μορφή «φωτοτυπίας», αφού αυτό δημιουργεί επιπλέον άγχος σε γονείς και μαθητές.

Σε αυτή την πρώτη φάση εφαρμογής της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να είμαστε πιεστικοί σε ότι αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των μαθητών μας, αφού για να γίνει αυτό εμπλέκονται και οι γονείς τους στις περισσότερες περιπτώσεις και αυτό δημιουργεί επιπλέον υποχρεώσεις σε αυτούς που στην παρούσα φάση δεν μπορούν να ανταποκριθούν έγκαιρα.

Ας μην ξεχνάμε ότι τελικός στόχος είναι η αποφόρτιση της τεταμένης και δυσάρεστης κατάστασης που όλοι βιώνουμε.

Επιλέγουμε δραστηριότητες που εξασφαλίζουν την συμμετοχή όλων των  μαθητών/τριών, ενισχύουν την αυτοεκτίμησή τους και την αυτοπεποίθησή τους, τους/τις δημιουργούν ευχάριστα συναισθήματα και τους/τις αποφορτίζουν, με τρόπο  δημιουργικό και ταυτόχρονα ψυχαγωγικό. Στοχεύουμε στην ενδυνάμωση της ψυχολογίας τους και στη θετική ενίσχυσή τους.

 Προτεινόμενες δραστηριότητες A/θμιας:
 Επικοινωνία με τους/τις μαθητές/τριες

 

 • Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βρουν εφικτούς τρόπους επικοινωνίας και να ανοίξουν διαύλους επικοινωνίας με τις/τους μαθήτριες/τές των σχολείων τους αλλά και με τους γονείς των σε αυτές τις πρωτόγνωρες και δύσκολες καταστάσεις που καλείται να αντιμετωπίσει σχεδόν, ολόκληρη η ανθρωπότητα. Ένας ουσιαστικός τρόπος, σε πρώτο επίπεδο είναι μια απλή τηλεφωνική επικοινωνία τόσο με τους/τις μαθητές/τριες όσο και με τους γονείς τους με σκοπό την ενδυνάμωση της ψυχικής υγείας τους αλλά και την ανάπτυξη πνεύματος συμπαράστασης και αλληλεγγύης.
 • Μικρά κείμενα που να μπορούν οι μαθητές να διαβάσουν και να επεξεργαστούν (γραμματικά, συντακτικά και νοηματικά).
 • Αξιοποίηση αναγνωρισμένων ιστοσελίδων οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στους/στις μαθητές/τριες να περιηγηθούν σε εικονικά περιβάλλοντα π.χ. μουσεία, να παρακολουθήσουν εικονικά πειράματα (φυσική), να κάνουν διαδραστικές on line ασκήσεις(μαθηματικά, γλώσσα) δημιουργώντας ένα αίσθημα προσδοκίας στον/στη μαθητή/τρια και ταυτόχρονα τον/την εμπλέκουν με ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο στο ταξίδι της γνώσης και της ανακάλυψης.
 • Αξιοποιούμε τα διδακτικά εγχειρίδια με την ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή τους όχι για καθημερινή παράδοση αλλά για μικρές και στοχευμένες επαναλήψεις.
 • Υλοποίηση προγραμμάτων καινοτόμων δραστηριοτήτων (μεσογειακή διατροφή, ανακύκλωση, μικρόβια, υγιεινή κ.ά.) δημιουργώντας την προσδοκία για μια βιωματική προσέγγισή της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όταν επιστρέψουμε στην κανονικότητά μας.
 • Πρόταση για τη δημιουργία ενός «ημερολογίου» μέσα στο οποίο θα καταγράφουν είτε σε καθημερινή είτε σε όποια βάση ορίσει ο/η κάθε μαθητής/τρια, τις δράσεις του/της καθ΄όλη τη διάρκεια αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Στην ιστοσελίδα του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στερεάς Ελλάδας και στο Αποθετήριό του υπάρχουν αρκετές προτεινόμενες ιστοσελίδες που ανταποκρίνονται στις παραπάνω προϋποθέσεις και από  τις οποίες μπορείτε όχι μόνο να αντλήσετε υλικό αλλά και να τις αξιοποιήσετε με όποιο τρόπο εσείς κρίνετε πιο αποτελεσματικό για το προφίλ της τάξης σας και των ικανοτήτων- δεξιοτήτων των μαθητών/τριών σας.

Οδηγίες για την ασύγχρονη (e-learning) τηλεκπαίδευση κάθε βαθμίδας

 Ο καλύτερος τρόπος επικοινωνίας είναι το forum.

Απαντάτε σε μια απορία ενός μαθητή και την απάντηση την βλέπουν και οι υπόλοιποι. Πρέπει να ενθαρρυνθούν οι μαθητές να γράφουν στο forum, γιατί συνήθως δεν το κάνουν.

Καλό είναι για κάθε ενότητα να υπάρχει ένα ξεχωριστό θέμα συζήτησης και όλοι να γράφουν κάτω από αυτό για την συγκεκριμένη ενότητα. Να μην ανοίγουν ξεχωριστά θέματα για την ίδια ενότητα γιατί μετά χάνονται. Οπότε για κάθε ενότητα πρέπει να ανοίγετε εσείς το θέμα συζήτησης.

Καλό είναι να απαντάμε στα ερωτήματα του forum σχετικά άμεσα. Πρέπει κάθε ερώτηση να την απαντήσουμε μέσα σε 24 ώρες.

Το υλικό καλό είναι να μην είναι pdf αρχεία, αρχεία παρουσιάσεων ή σκαναρισμένες σελίδες, αλλά να είναι διαδραστικό.

Πρέπει σε κάθε ενότητα να έχουμε εργασίες για τους μαθητές. Οι εργασίες να μην είναι ένα κείμενο μόνο. Καλό είναι να υπάρχουν σε κάθε ενότητα πολλές μικρές δραστηριότητες.

Χρησιμοποιείστε ένα φάκελο στο σύννεφο π.χ. Google Drive, Dropbox για να αποθηκεύετε όλο το υλικό του μαθήματος. Σε έναν κοινόχρηστο υποφάκελο μπορούν να έχουν πρόσβαση και οι μαθητές να βλέπουν το υλικό τους.

Χρησιμοποιείστε εργαλεία με τα οποία μπορούν οι μαθητές να δουλέψουν συνεργατικά όπως τα έγγραφα Google, παρουσιάσεις Google.

Χωρίστε τους μαθητές σε ομάδες και πείτε τους να συγγράψουν μια παρουσίαση ή ένα κείμενο που θα είναι μια εργασία που θα τους αναθέσετε.

Πολύ χρήσιμος είναι και ο ηλεκτρονικός πίνακας ανακοινώσεων (padlet) που μπορεί να οργανωθεί σε στήλες.

Ο συνδυασμός padlet και google drive (διαμοιρασμός ενός folder στους μαθητές) θυμίζει και τη λογική του e-me.

Πλατφόρμες: Η- τάξη (eclass), e-me (padlet, Google, Blogs, Kahoot,Moodle…)
Σύντομη περιγραφή (manual & πληροφορίες εδώ)

 

 1. Δημιουργείτε μια e τάξη (eclass, e-me)
 2. Εγγράφετε τους μαθητές σας
 3. Ανεβάζετε το υλικό σας
 4. Επικοινωνείτε με τους μαθητές σας ασύγχρονα
 5. Ανεβάζουν οι μαθητές σας τις εργασίες τους.
Τρόποι επικοινωνίας

 

 • Forums
 • Chat
 • Μηνύματα μέσω της πλατφόρμας
 • Email
Οδηγίες για την σύγχρονη (e-teaching) τηλεκπαίδευση κάθε βαθμίδας

Πριν από την 1η συνεδρία θα πρέπει να ορίσουμε μια μέρα και ώρα όπου θα μπαίνει ο καθένας μαθητής ξεχωριστά και θα κάνουμε ένα δοκιμαστικό. Αν κάποιος μαθητής έχει πρόβλημα, συνήθως υπάρχει πρόβλημα με τα μικρόφωνα ή τις κάμερες αν ο υπολογιστής είναι  επιτραπέζιος  (desktop).

Αν  είναι  φορητός  συνήθως  δεν  έχουμε  πρόβλημα.  Αν υπάρχει πρόβλημα απευθυνόμαστε στην τεχνική υποστήριξη (βοηθούν και τα εξής τεστ: μικροφώνου, ηχείων, κάμερας).

Πριν από κάθε συνεδρία μπαίνουμε 15 λεπτά πριν για να δούμε αν όλοι οι μαθητές είναι εντάξει, σχετικά με μικρόφωνο και κάμερα.

Προσέχουμε από πίσω μας να μην έχουμε φως, π.χ. ανοιχτό παράθυρο.

Όλοι οι μαθητές έχουν κλειστά τα μικρόφωνα. Μόνο όποιος παίρνει τον λόγο το ανοίγει και το κλείνει αμέσως μόλις τελειώσει. Αν είναι πολλά μικρόφωνα ανοιχτά μικροφωνίζει (feedback) ενοχλητικά και δεν ακούμε.

Έχουμε όλοι τις κάμερες κλειστές και μόνο όποιος παίρνει τον λόγο την ανοίγει και την κλείνει αμέσως μόλις τελειώσει. Θα μπορούσε και να μην την ανοίξει καθόλου ή και αν μην έχει. Αυτό το κάνουμε γιατί οι συνδέσεις που έχουμε στο Internet δεν υποστηρίζουν όλες την μεταφορά video, αλλά και οι servers δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν. Η εφαρμoγή Webex/Cisco του ΥΠΑΙΘ δίδει τη δυνατότητα ακρόασης της τηλεκπαίδευσης μέσω κλήσης από  σταθερό τηλέφωνο ή κινητό τηλέφωνο με  αστική χρέωση  (στο 211 9902394, όταν ακούσετε το πρώτο ηχητικό μήνυμα, πληκτρολογήστε τον εννιαψήφιο κωδικό της αίθουσας και στο τέλος πατήστε δίεση (#). Στο τέλος του δεύτερου μηνύματος πατήστε απλά δίεση (#).

Προσοχή: Εάν γίνει χρήση άλλων τηλ. αριθμών η χρέωση είναι διεθνής!). Ενώ κάνουμε το e μάθημα κοιτάμε ταυτόχρονα και το chat, γιατί μπορεί κάποιος  να γράψει μια απορία. Επίσης μπορεί να δημιουργηθεί e θόρυβος, δηλαδή να συζητούν οι μαθητές άσχετα με το μάθημα θέματα.

Χρησιμοποιούμε το chat για να μιλήσουμε με μαθητές που πιθανόν να έχουν πρόβλημα στον ήχο.

Δεν κάνουμε εισηγήσεις πάνω από 10 λεπτά. Είναι σχεδόν σίγουρο ότι οι μαθητές θα αρχίσουν να βλέπουν άλλα πράγματα στον υπολογιστή τους. Γι αυτό κάνουμε μικρές εισηγήσεις και κατόπιν κάνουμε συχνά ψηφοφορίες για να μάθουμε τι γνωρίζουν γι αυτό που ρωτάμε και να τους έχουμε σε εγρήγορση.

Είναι καλό να ξεκινάμε συζητήσεις με τους μαθητές. Καλό είναι όμως να έχουμε έτοιμες κάποιες ερωτήσεις παρακίνησης των μαθητών.

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να δείξει (sharing) όποια εφαρμογή θέλει και είναι ανοιχτή στον υπολογιστή του πχ μια παρουσίαση, ένα αρχείο κειμένου, ένα λογισμικό, ένα browser και να δείξει κάτι στο διαδίκτυο.

Χωρίζουμε τους μαθητές σε ομάδες (ομαδοσυνεργατική μέθοδος, εφόσον η πλατφόρμα το επιτρέπει). Δίνουμε σε κάθε ομάδα ένα θέμα με το οποίο θα ασχοληθούν. Πηγαίνουμε κάθε ομάδα στο δωμάτιό της, όπου κάθε μια θα ασχοληθεί με το δικό της θέμα. Πηγαινοερχόμαστε στα δωμάτια να εμψυχώσουμε, να λύσουμε απορίες κλπ. Κάνουμε δηλαδή ότι αναφέρει αυτή η παιδαγωγική μέθοδος και στις δια ζώσης συναντήσεις. Στο τέλος τους μαζεύουμε στην ολομέλεια και παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της συνεργασίας τους.

Πλατφόρμες: Webex, Lessons.sch.gr (BigBlueButton) (Zoom, Meeting,sch.gr (BBΒ), Demo BBB, BBC…)

Χαρακτηριστικά

 

  • Έχεις άμεση επαφή με τους μαθητές
  • Μπορούμε να κάνουμε καταγραφή σε βίντεο (record) το μάθημα και να το βλέπουν οι μαθητές (εάν συμφωνούν όλοι) όσες φορές χρειάζεται, όποτε θέλουν. Επίσης μπορούν να το δουν και οι μαθητές που λείπουν.
  • Υπάρχει ο λευκός πίνακας (whiteboard, annotate) για να γράφετε και να τα βλέπουν οι μαθητές (εντός πλατφόρμας ή εκτός, πχ. LiveBoard).
  • Μπορούμε να τους στείλουμε online μέσα από την πλατφόρμα αρχεία (File in chat).
  • Χρησιμοποιούμε το chat, το οποίο επίσης είναι σύγχρονη επικοινωνία.
  • Υπάρχει η διαδικασία να σηκώνουν χέρι οι μαθητές για να ζητούν το λόγο. Ο εκπαιδευτικός βλέπει ποιος είναι πρώτος, δεύτερος κλπ.
  • Υπάρχει διαδικασία ψηφοφορίας (polling) για ένα θέμα που θέτει ο εκπαιδευτικός
  • Μπορεί ο εκπαιδευτικός να κάνει κοινόχρηστη (sharing) την οθόνη του. Δηλαδή οι μαθητές να βλέπουν την οθόνη του ή μια εφαρμογή που τρέχει στον υπολογιστή του εκπαιδευτικού.
  • Μπορούμε να χωρίσουμε τους μαθητές σε ομάδες και να συζητήσει κάθε ομάδα μια εργασία που θα τους αναθέσουμε χωριστά.

(πηγή: https://seminars.etwinning.gr/mod/page/view.php?id=31588)

 Δείτε περισσότερα για την Ασύγχρονη και Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση από την ακόλουθη παρουσίαση αλλά και ενημερωθείτε γενικότερα από τη σελίδα του ΠΕΚΕΣ Στ. Ελλάδας.

H δομή (ενεργοί υπερσύνδεσμοι) της ιστοσελίδας ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΚΕΣ Στ. ΕΛΛΑΔΑΣ, ακολουθεί:

Tηλεδιάσκεψη στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – Cisco Webex Meetings (20/3/20)

ΠΣΔ / Ενημερώσεις
ΚΕΣΥ

Ιδέες από το:

ΚΕΣΥ Φθ/δας

ΚΕΣΥ Ευβοίας (υλικό για παρέμβαση!) 1ο ΚΕΣΥ Ανατολικής Αττικής

ΚΕΣΥ Νάξου

Βιντεομαθήματα (για τις πλατφόρμες Webex & Zoom και για : η-τάξη & e-me):
 • WEBEX

Τηλεδιάσκεψη στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – Cisco Webex Meetings (20/3/20) Συμμετοχή στην πλατφόρμα

Σύνδεση μαθητή στην πλατφόρμα

 • ZOOM

Εγγραφή και προγραμματισμός συνάντησης στο Zoom

Σύνδεση Μαθητών/τριών στην πλατφόρμα Zoom

Χρήση της πλατφόρμας

Τηλεδιάσκεψη με zoom.us

 • E-CLASS

Σειρά βίντεο για την η-τάξη (ΠΣΔ)

https://docs.openeclass.org/el/teacher

 • E-ME

Πρόσκληση μαθητών σε κυψέλη

100min webinar |e-me

Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι
 1. Αίσωπος – Ψηφιακά Διδακτικά Σενάρια.
 2. Διαδραστικά Βιβλία.
 3. Φωτόδεντρο.
 4. Ψηφιακό Σχολείο.
 5. Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα.( Γ` Λυκείου)
 6.  Ψηφιακοί πόροι για την Ελληνική Γλώσσα και Γλωσσική Εκπαίδευση

Όλοι οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Στερεάς Ελλάδας βρισκόμαστε στο πλευρό σας και καθημερινά καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να σας υποστηρίξουμε πρωτίστως παιδαγωγικά και επιστημονικά, στο δύσκολο, αλλά αναγκαίο αυτό εγχείρημα.

Καλή δύναμη

 ΟΙ ΣΕΕ του ΠΕΚ.Ε.Σ. Στερεάς Ελλάδας

 Δείτε σχετικά

Πρόγραμμα Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης 01-03/04/2020
Πρόσκληση δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού για τα εξ αποστάσεως μαθήματα της ΕΡΤ
Εξ αποστάσεως: Δουλεύουν και τα Σαββατοκύριακα οι “τεμπέληδες” εκπαιδευτικοί
 Οδηγίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: Σύγχρονες και ασύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας
Εκπαίδευση από απόσταση: Ερωτήσεις και Απαντήσεις
 Νέες οδηγίες ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
Οδηγίες για την εξ αποστάσεως ειδική αγωγή: Από τη Μονάδα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του ΕΚΠΑ

Πριν φύγετε

 Εξ αποστάσεως υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από ΚΕΣΥ-ΕΔΕΑΥ | Εγκύκλιος
Ειδικά σχολεία-ΕΕΠ: Εγκύκλιος για εξ αποστάσεως συμβουλευτική και υποστήριξη
Κορονοϊός-άνθρωποι με πρόβλημα όρασης: Μην πλησιάζετε σε απόσταση μικρότερη των 2 μέτρων | video
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση