Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Οδηγός ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022: Η ταυτότητα των κλάδων-Δομές απασχόλησης-Καθηκοντολόγια-Ιστορική αναδρομή

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Οδηγός ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022: Η ταυτότητα των κλάδων – Δομές απασχόλησης – Καθηκοντολόγια – Αδειες – Ωράρια- Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού Εργου – Προσλήψεις αναπληρωτών για το 2022-23 – Μόνιμοι διορισμοί- Ιστορική αναδρομή.

Οδηγός ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022

Από τη Γ. Μπουλμέτη και τον Β. Βούγια

Παρουσιάζουμε ακολούθως προς ενημέρωση των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), την ταυτότητα των κλάδων αυτών όπως διαμορφώθηκε από το 1987 και μετά.

Ο παρών Οδηγός θα εμπλουτίζεται στην πορεία και με άλλα στοιχεία.

Εν γένει

Καθήκον και αποστολή των μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ είναι η διασφάλιση, μέσω των εκπαιδευτικών του υπηρεσιών και παρεμβάσεων, σε όλους τους μαθητές με αναπηρία και διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ίσων ευκαιριών για πλήρη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, προετοιμάζοντας και διευκολύνοντας την εγκύκλια εκπαίδευσή τους, εκπαιδεύοντάς τους σε δεξιότητες ατομικής και κοινωνικής αυτονομίας, προωθώντας την κοινωνική και εργασιακή τους ενσωμάτωση, στηρίζοντας ταυτόχρονα τις οικογένειές τους και ευαισθητοποιώντας την κοινότητα για την πλήρη αποδοχή και ενσωμάτωσή  τους.

Αναλυτικά – Οδηγός ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022

Οι κλάδοι του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) συστάθηκαν με το άρθρο 35 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄) και ο κλάδος του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού συστάθηκε με το άρθρο 18 του Ν.3699/2008/ΦΕΚ 199/Α/2-10-2008.

Α. Το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ)

Ανήκει στο ΥΠΑΙΘ, από το 1987, υπαγόταν στη Δ/νση Ειδικής Αγωγής Και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και τώρα υπάγεται στο Αυτοτελές Τμήμα Ειδικού Εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).

Αποτελεί κλάδο της Εκπαίδευσης και ασκεί το εκπαιδευτικό του λειτούργημα:

 1. Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), δηλαδή στα Ειδικά Σχολεία και Ειδικά Νηπιαγωγεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στα Γυμνάσια και Λύκεια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια (ΕΝΕΕΓΥΛ) και στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΕΕΕΚ) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 2. Στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) και στα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ)/ΚΕΔΑΣΥ των Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΕΔΥ) (Κοιν. Λειτουργοί-ΠΕ30, Ψυχολόγοι-ΠΕ23).
 3. Στα Γενικά Σχολεία, δηλαδή στο Πρόγραμμα covid (Κοιν. Λειτουργοί-ΠΕ30, Ψυχολόγοι-ΠΕ23), στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης (Κοιν. Λειτουργοί-ΠΕ30, Ψυχολόγοι-ΠΕ23), στα ΕΠΑΛ (Ψυχολόγοι-ΠΕ23) και ως Παράλληλη Στήριξη (Σχολικοί Νοσηλευτές-ΠΕ25).

Οι κλάδοι που το αποτελούν είναι: ΠΕ21-Λογοθεραπευτών,  ΠΕ22-Επαγγελματικών Συμβούλων, ΠΕ23-Ψυχολόγων,  ΠΕ-24-Παιδοψυχιάτρων, ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών, ΠΕ28-Φυσικοθεραπευτών, ΠΕ29-Εργοθεραπευτών, ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών, ΠΕ31-Ειδικών στη Νοηματική Γλώσσα, Ειδικών Επαγγελματικού Προσανατολισμού Τυφλών και Ειδικών στις Δεξιότητες Καθημερινής Διαβίωσης και Κινητικότητας Τυφλών.

Το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π) υπηρετεί στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση από το 1987 (βάση του ν. 1566/85), λίγο προσωπικό στην αρχή και πολύ περισσότερο από το 2000 και μετά (ν. 2817/2000).

Αριθμοί μόνιμων και αναπληρωτών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για το 2022-23:

 • Το σύνολο των μόνιμων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, ανέρχεται σε 2.083
 • Το σύνολο των προσληφθέντων αναπληρωτών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, ανέρχεται σε 7.448
 • Το γενικό σύνολο μόνιμων και προσληφθέντων αναπληρωτών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, έως 18.11.2022,ανέρχεται σε 9.531

Δείτε αναλυτικά εδώ

Αριθμοί μόνιμων και αναπληρωτών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για το 2021-22:

 • Το σύνολο των μόνιμων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, στις 18.03.2022, ανήλθε σε 1.707
 • Το σύνολο των αναπληρωτών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, στις 07.04.2022, ανήλθε σε 5.773
 • Το γενικό σύνολο μόνιμων και αναπληρωτών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ ανήλθε σε 7.480

Δείτε αναλυτικά εδώ

Μόνιμοι διορισμοί

Το 2020, μετά από πολλά χρόνια,  πραγματοποιήθηκαν 1.040 μόνιμοι διορισμοί μελών ΕΕΠ–ΕΒΠ – ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ – και ΕΔΩ και το 2022 400 μόνιμοι διορισμοί – ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Τι δεν υπήρχε στο παρελθόν και υπάρχει τώρα

Και ενώ επί σειρά ετών τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ μόνιμοι και αναπληρωτές, μονίμως δεν συμπεριλαμβανόντουσαν από τις εκάστοτε ηγεσίες του Υπουργείου Παιδείας, σε κάθε καινούργιο νόμο, σε κάθε καινούργιο μισθολόγιο και σε κάθε είδους διευθετήσεις που αφορούσαν σε εκπαιδευτικούς, χάρη στους αγώνες της ΠΟΣΕΕΠΕΑ και των αιρετών του κλάδου αυτή τη στιγμή:

 • Οι διαδικασίες πρόσληψης αναπληρωτών και διορισμού μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ είναι ταυτόσημες με τις διαδικασίες των εκπαιδευτικών
 • Εχει νομοθετηθεί η Επιστημονική Καθοδήγηση των κλάδων ΕΕΠ μέσω αρμόδιων Συμβούλων Εκπαίδευσης, οι οποίοι για πρώτη φορά θα επιλεγούν πολύ σύντομα.
 • Δίδεται η δυνατότητα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ περιλαμβάνονται σε προγράμματα επιμόρφωσης γενικότερα.
 • Τα μέλη ΕΕΠ μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για θέσεις ευθύνης και συμμετέχουν στις όποιες διαδικασίες επιλογής στελεχών.
 • Οσον αφορά στις μετατάξεις μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, πραγματοποιούνται πια με τους ίδιους  όρους και προϋποθέσεις με τις των εκπαιδευτικών.
Β. Το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ)

Ο κλάδος Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού συστήθηκε με τις διατάξεις της περίπτωσης γ) της παραγράφου 4 και της περίπτωσης γ) της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 τ. Α΄), ορίστηκαν τα τυπικά προσόντα του διορισμού του (απόφοιτοι Τεχνικών και Επαγγελματικών Λυκείων κ.λπ.) και κατηγοριοποιήθηκε ως ΔΕ 1. Υπάγεται στο Αυτοτελές Τμήμα Ειδικού Εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) και ασκεί το εκπαιδευτικό του λειτούργημα:

 1. Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), δηλαδή στα Ειδικά Σχολεία και Ειδικά Νηπιαγωγεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και στα Γυμνάσια και Λύκεια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια (ΕΝΕΕΓΥΛ) και στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΕΕΕΚ) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 2. Στα Γενικά σχολεία, ως Παράλληλη Στήριξη.

Αριθμοί μόνιμων και αναπληρωτών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για το 2022-23:

 • Το σύνολο των μόνιμων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, ανέρχεται σε 2.107
 • Το σύνολο των προσληφθέντων αναπληρωτών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, έως 18.11.2022, ανέρχεται σε 7.371
 • Το γενικό σύνολο μόνιμων και προσληφθέντων αναπληρωτών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, έως 18.11.2022,ανέρχεται σε 9.478

Δείτε αναλυτικά εδώ

Αριθμοί μόνιμων και αναπληρωτών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για το 2021-22:

 • Το σύνολο των μόνιμων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, στις 18.03.2022, ανήλθε σε 1.707
 • Το σύνολο των αναπληρωτών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, στις 07.04.2022, ανήλθε σε 5.773
 • Το γενικό σύνολο μόνιμων και αναπληρωτών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ ανήλθε σε 7.480

Δείτε αναλυτικά εδώ

Αναφορικά με το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ),

από το 2000, το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει κάνει τις απαραίτητες  εκείνες ρυθμίσεις που θα διασφάλιζαν την ισότιμη μεταχείριση του Ε.Β.Π. ως προς το μισθολόγιό του και την υπηρεσιακή του κατάσταση (ωράριο εργασίας, επιμόρφωση, σύμβουλοι ειδικότητάς τους), ώστε το προσωπικό αυτό να έχει τις απολαβές που αρμόζουν στο έργο του και τη θέση του στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Ωστόσο, η φύση της εργασίας του ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ και κατ’ επέκταση η θέση του στην εκπαιδευτική κοινότητα,  έτσι όπως ορίζεται στην υπ’ αριθμ. 27922/Γ6 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 449/3-4-2007) «Καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων …. )», κεφάλαιο Γ’ «ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» βάσει της οποίας τα μέλη του Ε.Β.Π.:

«… 2. Συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων, απασχολούν δημιουργικά τους μαθητές και ενθαρρύνουν τη συμμετοχή τους στις διάφορες δραστηριότητες  μέσα και έξω από την τάξη, ακολουθώντας το ημερήσιο πρόγραμμα του σχολείου. (…)

 1. Συμμετέχουν στις συνεδριάσεις ως μέλη του συλλόγου προσωπικού του σχολείου. Λαμβάνουν μέρος ισότιμα στις δραστηριότητες του και διατυπώνουν τις απόψεις τους για θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα τους ή είναι γενικότερου ενδιαφέροντος. Δεν απαλλάσσονται από τα γενικά ή ειδικά καθήκοντα και από την ανάληψη εργασιών που ο διευθυντής του σχολείου μπορεί να τους αναθέσει στο πλαίσιο της ίσης μεταχείρισης.
 2. Επικοινωνούν με τους γονείς, έπειτα από συνεννόηση με το διευθυντή, ενημερώνοντας τους για θέματα διαβίωσης των μαθητών στο σχολείο και τους προτείνουν τρόπους στήριξης και καθημερινής φροντίδας στο σπίτι, αντίστοιχους με αυτούς που εφαρμόζονται στο σχολείο.».

Επί πλέον, εφαρμόζουν προγράμματα χρήσης τουαλέτας, εκμάθησης κανόνων γενικής και προσωπικής υγιεινής, σίτισης και εν γένει προγράμματα Αυτοϋπηρέτησης και Αυτόνομης Διαβίωσης.

Οδηγός ΕΒΠ στην εκπαίδευση

Δείτε ΕΔΩ

Γ. Προσλήψεις αναπληρωτών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για το 2022-23

Ολες οι προσλήψεις ΕΕΠ-ΕΒΠ ανά κλάδο και δομή για το 2022/23-Εσπασε το φράγμα των 7.000 

Προσλήψεις ΕΕΠ-ΕΒΠ Α Φάσης 2022-23 

Προσλήψεις ΕΕΠ-ΕΒΠ Β Φάσης 2022-23 

Προσλήψεις ΕΕΠ-ΕΒΠ Γ Φάσης 2022-23

Προσλήψεις ΕΕΠ-ΕΒΠ Α Φάσης 2022-23: Τα ονόματα των 5.116 αναπληρωτών-Σύγκριση με πέρσι 

Δείτε τις προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ όλων των Φάσεων πρόσληψης για το 2021-22 ΕΔΩ

Ιστορική αναδρομή προσλήψεων αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Έως το έτος 2010 οι προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ μετά  βίας προσέγγιζαν τις 400 με 450 τον αριθμό.

Δείτε ενδεικτικά τις προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ από τα έτη 2010 έως 2021

ΣΧ. ΕΤΗ  ΣΜΕΑΕ

 

 ΚΕΔΔΥ

ΕΔΕΑΥ

 

ΕΒΠ &

ΣΧΟΛ.

ΝΟΣ.

ΠΕ25

ΠΑΡΑ

ΛΛΗΛΗ

Προγρ.

Δημοσ

Επενδ

ΣΥΝ.
2017-18 1.554 628 1.233 3.415
2016-17 1.588 656 881 3.125
2015-16 1.066 353 725 461 2.605
2014-15 586 220 438 1.244
2013-14 384 548 328 1.260
2012-13 880 880
2011-12 1.110 1.110
2010-11 1.100 1.100

Αριθμοί προσλήψεων ΕΕΠ-ΕΒΠ για το 2018-19 και 2017-18 | Πίνακες

Προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ ανά Διεύθυνση Εκπ/σης για το 2019-20

Δείτε: Μόνιμοι και αναπληρωτές ΕΕΠ-ΕΒΠ 2019-20 – Πίνακες ΕΔΩ

Δείτε: Μόνιμοι και αναπληρωτές ΕΕΠ-ΕΒΠ 2020-21 – Πίνακες ΕΔΩ

Δ. Καθηκοντολόγια

Παραθέτουμε ακολούθως, προς ενημέρωση των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, τα καθηκοντολόγια των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ):

 1. Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ)-(Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ)
 2. Στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ)-(Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ)-(Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό-ΕΕΠ)
 3. Στις Επιτροπές Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΕΔΥ) των Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ)-(Ψυχολόγοι-ΠΕ23 και Κοινωνικοί Λειτουργοί-ΠΕ30)
 4. Στα Γενικά Σχολεία-Πρόγραμμα covid-(Ψυχολόγοι-ΠΕ23 και Κοινωνικοί Λειτουργοί-ΠΕ30)
 5. Στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ)-(Ψυχολόγοι-ΠΕ23)
 6. Στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης-(Ψυχολόγοι-ΠΕ23 και Κοινωνικοί Λειτουργοί-ΠΕ30)
 7. Στα Γενικά Σχολεία-(Σχολικοί Νοσηλευτές-ΠΕ25 και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό-ΕΒΠ)
Αναλυτικά
1. Καθηκοντολόγιο ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ

Απόφαση υπ. αριθμ. 27922/Γ6/8-3-2007-ΦΕΚ B 449 – 03.04.2007 

Τροποποίηση Απόφασης υπ. αριθμ. 27922/Γ6/8-3-2007-ΦΕΚ B 449 – 03.04.2007 με την Απόφαση υπ. αριθμ.  48275/Δ3- ΦΕΚ B 1088 – 02.04.2019

Δείτε τα σημεία που τροποποιούνται ΕΔΩ

_________________

2. Καθηκοντολόγιο ΕΕΠ ΚΕΣΥ-ΚΕΔΑΣΥ

(Σημείωση: Αναμένεται το καθηκοντολόγιο ΕΕΠ ΚΕΔΑΣΥ και έως ότου εκδοθεί ισχύει το των ΚΕΣΥ)

Δείτε το ΦΕΚ B 5614 – 13.12.2018

Δείτε επίσης στη Διαύγεια “Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του προσωπικού τους” ΕΔΩ

 _________________

3. Καθηκοντολόγιο ΕΕΠ-(Ψυχολόγων-ΠΕ23 και Κοινωνικών Λειτουργών-ΠΕ30) ΕΔΥ-ΣΔΕΥ

Δείτε το ΦΕΚ B 5009 – 27.10.2021

Δείτε ακόμη

Οδηγός ΕΔΥ: Συντονισμός-Οργανωτικά-Προτεραιότητες-Διεπιστημονική Συνεργασία-Σχέδια 

 _________________

4. Καθηκοντολόγιο Ψυχολόγων (ΠΕ23) και Κοινωνικών Λειτουργών (ΠΕ30) Γενικών Σχολείων-Πρόγραμμα covid

Δείτε το ΦΕΚ Β 5034/27-9-2022 

_________________

5. Καθηκοντολόγιο Ψυχολόγων (ΠΕ23) ΕΠΑΛ

Δείτε την Απόφαση Φ.ΜΝΑΕ/111356/Δ4 – ΦΕΚ Β 4921/21-9-2022

_________________

6. Καθηκοντολόγιο ΠΕ23-Ψυχολόγων και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Δείτε την Απόφαση υπ. αριθμ. 142628/ΓΔ4/- ΦΕΚ Β 3032-4-9-2017

_________________
7. Καθηκοντολόγιο Σχολικών Νοσηλευτών-ΠΕ25 και ΕΒΠ Γενικών Σχολείων

Δείτε την Απόφαση 88348/Δ3/ 30-05-2018 / ΦΕΚ-Β-2038-2018

Δείτε το ΦΕΚ B 4706 – 12.10.2021 με την τροποποίηση της Υ.Α 88348/Δ3/ 30-05-2018 / ΦΕΚ-Β-2038-2018 Καθήκοντα και αρμοδιότητες ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών και ΕΒΠ στα γενικά σχολεία

Δείτε τι τροποποιείται ΕΔΩ

Δείτε τη νέα Τροποποίηση – 26.04.2022 – για Σχολικούς Νοσηλευτές (ΠΕ25) ΕΔΩ

Ε. Ωράριο ΕΕΠ-ΕΒΠ

Ωράριο ΕΕΠ – ΕΒΠ: Σε ΣΜΕΑΕ και Γενικά σχολεία | Διευκρινίσεις 

ΣΤ. Προγραμματισμός εκπαιδευτικού Εργου

Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου ΕΝΕΕΓΥΛ-ΕΕΕΕΚ-Γυμνασίων ΕΑΕ και Λυκείων ΕΑΕ 2022-23 

Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου Ειδικών Δημοτικών και Ειδικών Νηπιαγωγείων 2022-23-Ολοήμερο 

Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου Δημοτικών 2022-23-Ολοήμερο 

Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου Νηπιαγωγείων 2022-23-Το Ολοήμερο Πρόγραμμα 

Ζ. Αδειες

Αδειες μόνιμων εκπαιδευτικών-ΕΕΠ και ΕΒΠ: Αναλυτικός οδηγός Υπ. Παιδείας-Ποιες δικαιούνται-Νομοθετικό πλαίσιο 

Αδειες αναπληρωτών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ και ΕΒΠ: Αναλυτικός οδηγός Υπ. Παιδείας-Ποιες δικαιούνται-Νομοθετικό πλαίσιο 

Αδειες αναπληρωτών ΕΣΠΑ: Επικαιροποιημένος οδηγός για εκπαιδευτικούς-ΕΕΠ-ΕΒΠ 

Αδειες αναπληρωτών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ και ΕΒΠ: Αναλυτικός οδηγός Υπ. Παιδείας-Ποιες δικαιούνται-Νομοθετικό πλαίσιο 

Αδειες άνευ αποδοχών-νεοδιόριστοι: Δίδονται όπως και στους λοιπούς εκπαιδευτικούς-Όχι πάνω από 5 έτη

Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας: Επικαιροποιημένος – Οι αλλαγές στις άδειες

Η. Ποινές αναπληρωτών όταν δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή παραιτούνται | Οι 4 περιπτώσεις

Δείτε ΕΔΩ

Θ. Ασκηση ιδιωτικού έργου

 • Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ για 10ωρο και εμπορική ιδιότητα-Αμοιβές | Παράθεση νομοθεσίας 

Δείτε ΕΔΩ

 • Αδεια άσκησης ιδιωτικού έργου: Διαδικασία χορήγησης

Δείτε ΕΔΩ

 • Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή: Εφαρμοστική Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών 

Δείτε ΕΔΩ

 • Γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) σχετικές με την Ασκηση Ιδιωτικού Εργου

Δείτε ΕΔΩ

Ι. Διάφορα

 • Περικοπή αποδοχών λόγω απεργίας εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ: Προϋπηρεσία-Ενσημα 

Δείτε ΕΔΩ

 • Αποζημίωση μη ληφθείσας άδειας αναπληρωτών: Από τι εξαρτάται το τελικό ποσό 

Δείτε ΕΔΩ

 • Τι ισχύει για τις Εκδρομές – Μετακινήσεις και τους Σχολ. Νοσηλευτές(ΠΕ25) και Ε.Β.Π., σχολείων Γενικών και Ειδικών Β/θμιας Εκπ/σης

Δείτε ΕΔΩ

 • Κάρτα εισόδου εκπαιδευτικών σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους: Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Δείτε ΕΔΩ

Πολύ χρήσιμο

Οδηγός εκπαιδευτικού-ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022: Νομοθεσία-Λειτουργία Α/θμιας και Β/θμιας-Νεοδιόριστοι-Αναπληρωτές 

Δείτε επίσης

Οδηγός νεοδιόριστου εκπαιδευτικού-ΕΕΠ-ΕΒΠ: Δικαιολογητικά-Ανάληψη υπηρεσίας-Ορκωμοσία-Τοποθέτηση-Μισθός-Αδειες 

Στοιχεία μόνιμων και αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ 2021-22 όπως δόθηκαν από το ΥΠΑΙΘ

Δείτε ακόμη

Σχολικοί Νοσηλευτές-Επισκέπτες Υγείας Γενικών σχολείων: Καθήκοντα, αρμοδιότητες, ωράριο | Οδηγός

Σχολικοί Νοσηλευτές και Επισκέπτες Υγείας ΣΜΕΑΕ: Καθήκοντα, αρμοδιότητες, ωράριο, προγρ/σμός εκπ/κού έργου | Οδηγός 2020 

Χρήσιμο υλικό για Σχολικούς Νοσηλευτές 

Τι ισχύει για τις Εφημερίες και την Επιτήρηση μαθητών στο σχολείο 

Καθήκοντα και αρμοδιότητες Διευθυντών Εκπαίδευσης | ΦΕΚ 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση