Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΙΕΠ: Οδηγός έγκρισης εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ερευνών που υλοποιούνται σε σχολικές μονάδες

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Οδηγός έγκρισης εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ερευνών που υλοποιούνται σε σχολικές μονάδες, από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).

Οδηγός έγκρισης εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) εξέδωσε νέο Οδηγό με τον οποίο ορίζει τα κριτήρια και τις προδιαγραφές που οφείλουν να πληρούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα και οι έρευνες που υλοποιούνται σε σχολικές μονάδες και εγκρίνονται είτε από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας, εφόσον αφορούν αποκλειστικά και μόνον την ίδια τη σχολική μονάδα, είτε από τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, εφόσον αφορούν περισσότερες από μία σχολικές μονάδες που υπάγονται στην ίδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης, είτε από τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, εφόσον αφορούν σχολικές μονάδες που υπάγονται σε περισσότερες από μία Διευθύνσεις Εκπαίδευσης εντός της αυτής Περιφερειακής Διεύθυνσης.

Το ΙΕΠ  εξέδωσε τον Οδηγό

ως επιτελικός επιστημονικός φορέας του ΥΠΑΙΘ, εκ του θεσμικού του ρόλου, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 87 του ν.4823/2021, όπως ισχύει.

Επίσης,

βάσει της παρ. 3 του άρθρου 87 και της παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 4823/2021, όπως ισχύει, το ΙΕΠ γνωμοδοτεί και εγκρίνει αιτήματα που αφορούν εκπαιδευτικά προγράμματα και έρευνες που υλοποιούνται σε σχολικές μονάδες που υπάγονται σε περισσότερες από μία Περιφερειακές Διευθύνσεις.

Δείτε σε μορφή pdf τον Οδηγό για την Έγκριση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Ερευνών

Ο νέος Οδηγός απευθύνεται

σε όσους/όσες υποβάλλουν τα σχετικά αιτήματα – φορείς που αιτούνται την έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε σχολικές μονάδες, καθώς και σε ερευνητές/-ήτριες ή ερευνητικές ομάδες που αιτούνται την άδεια διεξαγωγής ερευνών σε σχολικές μονάδες ή σε δομές αρμοδιότητας του ΥΠΑΙΘ.

Σύμφωνα με το ΙΕΠ

Αποτελεί ένα εγχειρίδιο χρήσης, στο οποίο περιγράφονται οι διαδικασίες, οι προϋποθέσεις έγκρισης και τα κριτήρια εξέτασης των υποβαλλόμενων αιτημάτων από τις παραπάνω αρμόδιες υπηρεσίες, σύμφωνα με το ευρύτερο πλαίσιο εκπλήρωσης του σκοπού του ΙΕΠ για τη διαμόρφωση, τον διαρκή εκσυγχρονισμό και τη βέλτιστη εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής σε όλους τους τύπους των σχολικών μονάδων.

Ειδικότερα, ο Οδηγός διαρθρώνεται σε τρία μέρη, ως εξής:

– στο Μέρος Α΄ παρέχονται γενικές πληροφορίες όσον αφορά την εξέταση αιτημάτων για υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων – δράσεων,

– στο Μέρος Β΄ δίνονται επιπρόσθετες οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων που αφορούν ειδικές κατηγορίες εκπαιδευτικών προγραμμάτων (μαθητικών διαγωνισμών, αθλητικών προγραμμάτων και αγωγής υγείας),

– στο Μέρος Γ΄ περιλαμβάνεται η σχετική πληροφόρηση για τη διαδικασία έγκρισης ερευνών, οι οποίες διεξάγονται σε σχολικές μονάδες και σε δομές αρμοδιότητας του ΥΠΑΙΘ.

Τέλος, στο Παράρτημα,

το οποίο δομείται ομοίως σε τρία μέρη (Α΄, Β΄ και Γ΄), παρατίθενται πρότυπα έγγραφα όσον αφορά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (αίτηση και συνοδευτικά) για τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τις ειδικές κατηγορίες προγραμμάτων και τις έρευνες αντίστοιχα.

Δείτε επίσης

Η νέα διαδικασία έγκρισης εκπαιδευτικών προγραμμάτων από το ΙΕΠ: Τι ανακοινώθηκε στη Βουλή 

Αλλαγή διαδικασίας έγκρισης προγραμμάτων από το ΙΕΠ με παρέμβαση της Νίκης Κεραμέως 

Τις εισηγήσεις του ΙΕΠ για την Προγεννητική Αγωγή και την Ελληνική Αγωγή ζητά η Χαρά Κεφαλίδου 

Κεφαλίδου για εκπαιδευτικά προγράμματα: “Όταν η κυβέρνηση δεν έχει απαντήσεις, ένα “Συγνώμη λάθος” αρκεί;” 

Προγράμματα Ελληνικής Αγωγής: Διευκρινίσεις ΙΕΠ-Δήλωση Α. Γεωργιάδη-αντιδράσεις από ΣΥΡΙΖΑ 

Πρόγραμμα Εταιρείας Προγεννητικής Αγωγής: Ανάκληση από ΙΕΠ-Δήλωση Τζούφη για πνευματικό μεσαίωνα 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση