Κυριακή, 26 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Οδηγός εκπαιδευτικού 2023-24: Ολα όσα αφορούν στους μόνιμους, νεοδιόριστους και αναπληρωτές

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Οδηγός εκπαιδευτικού 2023-24: Νομοθεσία-Λειτουργία Α/θμιας και Β/θμιας-Αδειες-Νεοδιόριστοι-Αναπληρωτές και πλήθος εκπαιδευτικών θεμάτων.

Οδηγός εκπαιδευτικού 2023-24

Το especial.gr παραθέτει ακολούθως τον επικαιροποιημένο Οδηγό εκπαιδευτικού και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, ο οποίος περιλαμβάνει ενότητες αναφορικά με την υπηρεσιακή κατάσταση και τις υπηρεσιακές μεταβολές, το ωράριο, τις λειτουργικές υπεραριθμίες, την υπερωριακή διδασκαλία, τις εφημερίες, τις άδειες, τα καθηκοντολόγια, τη λειτουργία Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, συνταξιοδοτικό οδηγό, θέματα μισθοδοσίας, συνάφειες Μεταπτυχιακών, άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου, τον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας, τα πιστοποιημένα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα για μαθησιακές δυσκολίες, θέματα αναπληρωτών και νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠΕΒΠ, αλλά και τη Νομοθεσία της εκπαίδευσης και πλήθος άλλων εκπαιδευτικών θεμάτων.

Ο Οδηγός θα ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Αναλυτικά
 • Περιοχές Α/θμιας και Β/θμιας σε Νομούς/Δήμους-Στοιχεία Δ/νσεων Εκπ/σης και ΠΔΕ | Πίνακες 

Δείτε ΕΔΩ

 • Πως μπορώ να βρω σχολικές μονάδες της χώρας: Χάρτης Μονάδων ΠΣΔ-Οδηγίες χρήσης 

Δείτε ΕΔΩ

 • Ωράριο εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ σε Νηπιαγωγεία-Δημοτικά-Γυμνάσια-Λύκεια-Ειδικά σχολεία-ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΥ – Διδακτικό – Εργασιακό – Υπερωριακή διδασκαλία – Παράθεση Νομοθεσίας

Δείτε ΕΔΩ

 • Κατανομή Τμημάτων και μαθητών σε Δημοτικά-Νηπιαγωγεία-ΕΕΕΕΚ-ΕΝΕΕΓΥΛ-Γυμνάσια & Λύκεια ΕΑΕ-Ειδικά Δημοτικά και Νηπιαγωγεία

Δείτε ΕΔΩ

 • Αναθέσεις μαθημάτων Γενικού Λυκείου-ΕΠΑΛ-ΠΕΠΑΛ-Γυμνασίου-Εργαστηρίων Δεξιοτήτων-Γυμνασίου και Λυκείου ΕΑΕ 

Δείτε ΕΔΩ

 • ΕΝΕΕΓΥΛ 2023: Εξεταστέα ύλη Α’ B’ Γ’ Δ’ τάξης Λυκείων-Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου/Λυκείου-Ολα τα ΦΕΚ 

Δείτε ΕΔΩ

 • Καθήκοντα και αρμοδιότητες Διευθυντών σχολ. μονάδων-Και σε σχέση με τον Σύλλογο Διδασκόντων-Εξωδιδ/κές εργασίες 

Δείτε ΕΔΩ

 • Σύλλογοι Διδασκόντων: Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία τους 

Δείτε ΕΔΩ

 • Λειτουργία Συλλόγου Διδασκόντων: Η σύνθεση και το έργο, καθήκοντα και αρμοδιότητες 

Δείτε ΕΔΩ

 • Τι ισχύει για τις Εφημερίες και την Επιτήρηση μαθητών στο σχολείο

Δείτε ΕΔΩ

 • Ρύθμιση οργανικών υπεραριθμιών: Ποιοι εκπαιδευτικοί χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι-πως τοποθετούνται 

Δείτε ΕΔΩ

Και ΕΔΩ

 • Ρύθμιση οργανικών υπεραριθμιών: Ποιοι εκπ/κοί χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι-πως τοποθετούνται 

Δείτε ΕΔΩ

 • Ρύθμιση λειτουργικών υπεραριθμιών εκπαιδευτικών

Δείτε ΕΔΩ

 • Οδηγίες για υπεραριθμίες, βελτιώσεις, τοποθετήσεις μεταθέσεων και οριστικές τοποθετήσεις 

Δείτε ΕΔΩ

 • Λειτουργία Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων 2023-24: Αναλυτική ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας 

Δείτε ΕΔΩ

 • Λειτουργία Δημοτικών σχολείων 2023-24: Ολη η νομοθεσία αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία του σχολείου καθώς και τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου – Αγιασμός 

Δείτε ΕΔΩ

 • Λειτουργία Νηπιαγωγείων 2023-24: Ολη η νομοθεσία για την οργάνωση του σχολείου και το εκπ/κό έργο

Δείτε ΕΔΩ

 • Λειτουργία Νηπιαγωγείων-Δημοτικών-Ειδικών σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας – Ολοήμερο

Α. Ολοήμερο Δημοτικό σχολείο: Η Απόφαση με τη διεύρυνση της πρόωρης αποχώρησης των μαθητών 

Β. Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου Δημοτικών 2023-24-Ολοήμερο 

Γ. Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου Νηπιαγωγείων 2023-24-Το Ολοήμερο Πρόγραμμα

Δ. Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου Ειδικών Δημοτικών και Ειδικών Νηπιαγωγείων 2023-24-Ολοήμερο 

Ε. Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου ΕΝΕΕΓΥΛ-ΕΕΕΕΚ-Γυμνασίων ΕΑΕ και Λυκείων ΕΑΕ 2023-24 

 • Σχολικές μονάδες νέου ολοήμερου σχολείου 

Δείτε ΕΔΩ

 • Οδηγός ΕΕΠ-ΕΒΠ 2023: Η ταυτότητα των κλάδων-Δομές απασχόλησης-Καθηκοντολόγια-Ιστορική αναδρομή

Δείτε ΕΔΩ

 • Οδηγός ΕΒΠ στην εκπαίδευση

Δείτε ΕΔΩ

 • Καθηκοντολόγια ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΥ-ΕΠΑΛ-Γενικά σχολεία | Νομοθεσία

Δείτε ΕΔΩ

 • Οδηγός ΕΔΥ: Συντονισμός-Οργανωτικά-Προτεραιότητες-Διεπιστημονική Συνεργασία-Σχέδια 

Δείτε ΕΔΩ

 • Καθήκοντα και αρμοδιότητες Διευθυντών Εκπαίδευσης | ΦΕΚ

Δείτε ΕΔΩ

 • Οι νέοι Διευθυντές Εκπαίδευσης Α/θμιας και Β/θμιας

Δείτε ΕΔΩ

 • Υπηρεσιακές Μεταβολές εκπαιδευτικών: Η σειρά που ακολουθείται-Επισημάνσεις και παράθεση διατάξεων 

Δείτε ΕΔΩ

 • Μισθοδοσία μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών και ΕΕΠ-ΕΒΠ: Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις 

Δείτε ΕΔΩ

 • Συνταξιοδοτικός Οδηγός Εκπαιδευτικών: Απαντήσεις σε ερωτήσεις 

Δείτε ΕΔΩ

 • Δυσπρόσιτα: Κατάταξη σχολείων σε κατηγορίες-Επιπλέον μοριοδότηση εκπαιδευτικών 

Δείτε ΕΔΩ

 • Οδηγός νεοδιόριστου εκπαιδευτικού-ΕΕΠ-ΕΒΠ: Δικαιολογητικά-Ανάληψη υπηρεσίας-Ορκωμοσία-Τοποθέτηση-Μισθός-Αδειες

Δείτε ΕΔΩ

 • Βασικές και χρήσιμες πληροφορίες για νεοδιόριστους

Δείτε ΕΔΩ

 • Ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας: Τι ισχύει για τους νεοδιοριζόμενους

Δείτε ΕΔΩ

 • Διαδικασία τοποθέτησης νεοδιόριστου: Το νομοθετικό πλαίσιο για προσωρινή και οριστική τοποθέτηση 

Δείτε ΕΔΩ

 • Διευκρίνιση για νεοδιόριστους: Πότε θεμελιώνουν δικαίωμα Μετάθεσης 

Δείτε ΕΔΩ

 • Οδηγός οριστικής τοποθέτησης ή βελτίωσης θέσης εκπαιδευτικών 

Δείτε ΕΔΩ

 • Στοιχεία Δ/νσεων Εκπ/σης-ΠΔΕ-ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΥ-Ειδικών σχολείων-Περιοχών πρόσληψης

Δείτε ΕΔΩ

 • Μονιμοποίηση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ: Τι ισχύει-παράθεση νομοθεσίας 

Δείτε ΕΔΩ

 • Υπολογισμός μισθοδοσίας 2023 εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, μονίμων και αναπληρωτών 

Δείτε ΕΔΩ

 • Αδειες μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ | Οδηγός

Δείτε ΕΔΩ

 • Ποιος χορηγεί τις άδειες των εκπαιδευτικών

Δείτε ΕΔΩ

 • Τι ισχύει για τον υπολογισμό αναρρωτικής άδειας ως χρόνου πραγματικής διδακτικής προϋπηρεσίας αναπληρωτών

Δείτε ΕΔΩ

 • Αδειες μόνιμων εκπαιδευτικών-ΕΕΠ και ΕΒΠ: Αναλυτικός οδηγός Υπ. Παιδείας-Ποιες δικαιούνται-Νομοθετικό πλαίσιο

Δείτε ΕΔΩ

 • Αδειες αναπληρωτών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ και ΕΒΠ: Αναλυτικός οδηγός Υπ. Παιδείας-Ποιες δικαιούνται-Νομοθετικό πλαίσιο

Δείτε ΕΔΩ

 • Μακροχρόνιες άδειες εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ

Δείτε ΕΔΩ

 • Αδειες άνευ αποδοχών εκπαιδευτικών: Πότε και με ποιους όρους χορηγούνται-Νομοθετικό πλαίσιο 

Δείτε ΕΔΩ

 • Αδειες άνευ αποδοχών-νεοδιόριστοι: Δίδονται όπως και στους λοιπούς εκπαιδευτικούς-Όχι πάνω από 5 έτη

Δείτε ΕΔΩ

 • Αδειες εκπαιδευτικών: Ποιες υπολογίζονται για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης 

Δείτε ΕΔΩ

 • Αδειες ΑμεΑ: Το νομοθετικό πλαίσιο χορήγησης αδειών σε εκπαιδευτικούς-ΕΕΠ-ΕΒΠ και υπαλλήλους ΑμεΑ και σε γονείς τέκνων ΑμεΑ | Εγκύκλιοι – Νόμοι

Δείτε ΕΔΩ

 • Συνελεύσεις εκτός χρόνου απασχόλησης: Διευκρινίσεις για συνδικαλιστικές άδειες 

Δείτε ΕΔΩ

 • Οι Αποφάσεις συνάφειας Μεταπτυχιακών με την Ειδική Αγωγή και τη Σχολική Ψυχολογία σε ένα αρχείο

Δείτε ΕΔΩ

 • Φάκελος αναπληρωτή: Τα δικαιολογητικά που περιλαμβάνει-Οδηγίες για μισθοδοσία

Δείτε ΕΔΩ

 • Οδηγός νέου αναπληρωτή: Γενικές οδηγίες-Πριν και μετά την πρόσληψη-Προς την απόλυση 

Δείτε ΕΔΩ

 • Ποινές αναπληρωτών όταν δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή παραιτούνται | Οι 4 περιπτώσεις

Δείτε ΕΔΩ

 • Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ από το 2019 έως σήμερα

Δείτε ΕΔΩ

 • Προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ από το 2017 έως σήμερα ανά κλάδο, δομή, περιοχή-Και η Α Φάση 4ετίας

Δείτε ΕΔΩ

 • Ασκηση ιδιωτικού έργου: Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ για 10ωρο και εμπορική ιδιότητα-Αμοιβές | Παράθεση νομοθεσίας 

Δείτε ΕΔΩ

 • Αδεια άσκησης ιδιωτικού έργου: Διαδικασία χορήγησης

Δείτε ΕΔΩ

 • Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή: Εφαρμοστική Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών 

Δείτε ΕΔΩ

 • Γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) σχετικές με την Ασκηση Ιδιωτικού Εργου

Δείτε ΕΔΩ

 • Περικοπή αποδοχών λόγω απεργίας εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ: Προϋπηρεσία-Ενσημα 

Δείτε ΕΔΩ

 • Αποζημίωση μη ληφθείσας άδειας αναπληρωτών: Από τι εξαρτάται το τελικό ποσό 

Δείτε ΕΔΩ

 • Αναπληρωτές-επίδομα ανεργίας: Πως γίνεται η αίτηση-ποια δικαιολογητικά χρειάζονται 

Δείτε ΕΔΩ

 • Τι ισχύει για τις Εκδρομές – Μετακινήσεις και τους Σχολ. Νοσηλευτές(ΠΕ25) και Ε.Β.Π., σχολείων Γενικών και Ειδικών Β/θμιας Εκπ/σης

Δείτε ΕΔΩ

 • Κάρτα εισόδου εκπαιδευτικών σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους: Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Δείτε ΕΔΩ

 • Κατ’ ιδίαν διδαχθέντες: Το νομοθετικό πλαίσιο-Ποιοι μαθητές μπορούν να υπαχθούν-Οι προϋποθέσεις και τα δικαιολ/κά 

Δείτε ΕΔΩ

 • Νομοθεσία της Εκπαίδευσης

Δείτε ΕΔΩ

 • Πιστοποιημένα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα για μαθησιακές δυσκολίες

Δείτε ΕΔΩ

 • Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (Ε.Π.Π.Π.Α.).

Δείτε ΕΔΩ

 • Αναθεώρηση Πίνακα μη αναστρέψιμων παθήσεων, για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον 

Δείτε ΕΔΩ

 • Κανονισμός Λειτουργίας ΚΕΠΑ-Υποδείγματα Αιτήσεων και Διοικητικών Εγγράφων

Δείτε ΕΔΩ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση