Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Οδηγός Erasmus+ 2023: Η τελευταία έκδοση για υποβολή προτάσεων το 2023

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Οδηγός Erasmus+ 2023: Δείτε την τελευταία έκδοση, έναν εμπεριστατωμένο κατάλογο με τις ευκαιρίες που προσφέρει το Πρόγραμμα-Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων Erasmus+ 2023.

Οδηγός Erasmus+ 2023

Δημοσιεύθηκε ο Οδηγός του 2023 για τα Προγράμματα Erasmus+. Ο Οδηγός του προγράμματος Erasmus+ είναι απαραίτητος για την κατανόηση του Erasmus+. Παρέχει στους συμμετέχοντες οργανισμούς και στα φυσικά πρόσωπα έναν εμπεριστατωμένο κατάλογο με τις ευκαιρίες που προσφέρει το Πρόγραμμα.

Τι είναι το Erasmus+

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της ΕΕ που αφορά τους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού για την περίοδο 2021-2027.

Η εκπαίδευση, η κατάρτιση, η νεολαία και ο αθλητισμός είναι βασικοί τομείς που στηρίζουν τους πολίτες στην προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη.

Η εκπαίδευση και κατάρτιση υψηλής ποιότητας χωρίς αποκλεισμούς, καθώς και η άτυπη και μη τυπική μάθηση, στην ουσία εφοδιάζουν τους νέους και τους συμμετέχοντες κάθε ηλικίας με τα προσόντα και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ουσιαστική συμμετοχή τους στη δημοκρατική κοινωνία, τη διαπολιτισμική κατανόηση και την επιτυχή μετάβαση στην αγορά εργασίας.

Με βάση την επιτυχία του προγράμματος κατά την περίοδο 2014-2020, το Erasmus+ ενισχύει τις προσπάθειές του για αύξηση των ευκαιριών που προσφέρονται σε περισσότερους συμμετέχοντες και σε ευρύτερο φάσμα οργανισμών, εστιάζοντας στον ποιοτικό του αντίκτυπο και συμβάλλοντας σε κοινωνίες πιο συνεκτικές, με μεγαλύτερο οικολογικό προσανατολισμό και καλύτερα ψηφιακά προετοιμασμένες.

Σχετικά με τον οδηγό του προγράμματος

Ο οδηγός του προγράμματος Erasmus+ είναι απαραίτητος για την κατανόηση του Erasmus+. Παρέχει στους συμμετέχοντες οργανισμούς και στα φυσικά πρόσωπα έναν εμπεριστατωμένο κατάλογο με τις ευκαιρίες που προσφέρει το πρόγραμμα.

Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων Erasmus+ 2023.

Ποιοι πρέπει να τον διαβάσουν

Οι οργανισμοί και τα ιδρύματα που επιθυμούν να λάβουν χρηματοδότηση στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης πρέπει να πληρούν τους όρους συμμετοχής και χρηματοδότησης που αναφέρονται στον οδηγό.

Το έγγραφο αυτό παρέχει πληροφορίες σχετικά με:

  • τις προτεραιότητες του προγράμματος
  • τις δράσεις που λαμβάνουν στήριξη
  • τη χρηματοδότηση που διατίθεται για τις διάφορες δράσεις
  • τους όρους συμμετοχής

Πώς να διαβάσετε την τελευταία έκδοση

Ο οδηγός του προγράμματος δημοσιεύεται σε διαδικτυακό μορφότυπο και σε μορφότυπο pdf που μπορεί να τηλεφορτωθεί.

Δείτε το Οδηγό –  Έκδοση 1 της 23.11.2022  ΕΔΩ

Δείτε επίσης

Συμπερίληψη στην εκπαίδευση: 4η συνάντηση “Learning, Teaching and Training Activity” 

Δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα (ΜΟΟCS) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+“CONNECT” 

Διαχείριση εργασιακού άγχους με τεχνικές ενσυνειδητότητας: 2ο δωρεάν σεμινάριο 7ου κύκλου της Ενωσης Διευθυντών 

Τροπολογία για δόκιμους εκπαιδευτικούς-ΕΕΠ/ΕΒΠ: Μπορούν να είναι υποψήφιοι Διευθυντές-Αξιολόγηση και μονιμοποίηση μετά

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση