Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Οδηγός κατάρτισης ΙΕΚ | ΦΕΚ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Οδηγός κατάρτισης ΙΕΚ: Σύμφωνα με τον οποίο θα εκπονούνται και θα συντάσσονται οι Οδηγοί Κατάρτισης των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) – Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κου Γεώργιου Βούτσινου.

Οδηγός κατάρτισης ΙΕΚ

Με την υπ. αριθμ. ΦΒ6/87959/Κ3  – ΦΕΚ Β 4001/29-7-2022 – Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κου Γεώργιου Βούτσινου εγκρίθηκε ο Πρότυπος Οδηγός Κατάρτισης των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.E.K.).

Το περιεχόμενο του Οδηγού Κατάρτισης της ειδικότητας διαμορφώθηκε από τη συγγραφική ομάδα με βάση μεθοδολογικές προδιαγραφές και ειδικά πρότυπα που επεξεργάστηκε το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ στο πλαίσιο της Πράξης «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ε.Κ.)» [κωδικός ΟΠΣ (MIS) 5069281] του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014 – 2020», που υλοποιήθηκε από σύμπραξη των κοινωνικών εταίρων, και, ειδικότερα από το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ (επικεφαλής εταίρος της κοινοπραξίας), το ΙΝΕ/ ΓΣΕΕ, το ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ, το ΚΑΕΛΕ/ΕΣΕΕ, το ΙΝΣΕΤΕ καθώς και από τον ΕΟΠΠΕΠ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ).

Μεθοδολογία Ανάπτυξης των Οδηγών Κατάρτισης – Συντακτική ομάδα

Γούλας Χρήστος, Βαρβιτσιώτη Ρένα, Θεοδωρή Ελένη, Καρατράσογλου Μάκης, Μαρκίδης Κωνσταντίνος, Μπαμπανέλου Δέσποινα, Νάτσης Παναγιώτης.

Επιμέλεια σύνταξης: Μπαμπανέλου Δέσποινα

Αναλυτικά

Εκδοση πρότυπου οδηγού κατάρτισης σύμφωνα με τον οποίο θα εκπονούνται και θα συντάσσονται οι Οδηγοί Κατάρτισης των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.). Ο συνημμένος πρότυπος οδηγός αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής και δύναται να τροποποιηθεί μετά την πρώτη εφαρμογή του.

Δείτε σε μορφή pdf το ΦΕΚ Β 4001/29-7-2022

Δείτε επίσης

Στατιστικά Βάσεων Πανελλαδικών 2022: Στατιστικά προτιμήσεων ΓΕΛ-ΕΠΑΛ-ΔΙΕΚ-Σοβαρές Παθήσεις 

Αιτήσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ για διορισμό: Από Δευτέρα 25 έως Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022 | Η Πρόσκληση 

Αιτήσεις εκπαιδευτικών για διορισμό από Δευτέρα 25 έως Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022 | Η Πρόσκληση 

Επιλογή Διευθυντών σχολικών μονάδων: Επισπεύδεται με τροπολογία του ΥΠΑΙΘ-Αλλάζει και η σειρά επιλογής στελεχών

Κεραμέως: Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου ανοίγουν τα σχολεία με την πιο υγιή ισορροπία ανθρώπινου δυναμικού 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση