Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Οδηγός υλοποίησης νέου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου για προσλήψεις αναπληρωτών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Οδηγός υλοποίησης νέου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου: Yποστήριξη λειτουργίας των Ενιαίου Τύπου Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων καθώς και στην επέκταση λειτουργίας του Ολοήμερου Δημοτικού – Προσλαμβάνονται αναπληρωτές εκπαιδευτικοί καθώς και αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ).

Οδηγός υλοποίησης νέου Ολοήμερου

Δημοσιεύθηκε από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του ΥΠΑΙΘ ο Οδηγός Υλοποίησης του Έργου “ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023″.

Τι αφορά

Το Έργο αφορά στην υποστήριξη λειτουργίας των Ενιαίου Τύπου Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων καθώς και στην επέκταση λειτουργίας του Ολοήμερου Δημοτικού, για την παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση για όλους τους μαθητές της ίδιας βαθμίδας, σε όλους τους τύπους δημοτικών σχολείων της χώρας.

Στο πλαίσιο του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, με την ενιαία παροχή γνωστικών και διδακτικών αντικειμένων, προσφέρεται η ευκαιρία για την πολύπλευρη ανάπτυξη των ψυχοκινητικών και γνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών.

Πιλοτική Εφαρμογή

Από το σχολικό έτος 2022-2023, τίθεται σε εφαρμογή, πιλοτικά σε εκείνες τις σχολικές μονάδες που ορίζονται και για κάθε επόμενο σχολικό έτος, το νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, με την υποστήριξη της επέκτασης λειτουργίας του Ολοήμερου Δημοτικού.

Διάρκεια υλοποίησης του Έργου:

01.08.2022 – 31.12.2023 (Σχολικό έτος 2022-2023).

Στόχος της επέκτασης του Ολοήμερου

Στόχος της επέκτασης της λειτουργίας του Ολοήμερου Δημοτικού είναι η κάλυψη αναγκών για μαθησιακή, παιδαγωγική και εν γένει εκπαιδευτική υποστήριξη των μαθητών και η ανάγκη υποστήριξης οικογενειών με έμφαση στην υποστήριξη των εργαζόμενων γονέων, σύμφωνα με το άρθρο 371, του Ν.4957/2022 (ΦΕΚ 141 Α’).

Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ

Στο πλαίσιο του Έργου απασχολούνται οι αναγκαίοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ), προκειμένου να στελεχώσουν τις σχολικές μονάδες του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου καθώς και την επέκταση λειτουργίας του Ολοήμερου Δημοτικού.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου, προσλαμβάνονται αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (πλήρους και μειωμένου ωραρίου) καθώς και αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ).

Προσλήψεις εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί/ΕΕΠ προσλαμβάνονται, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για απασχόληση πλήρους ωραρίου ή μειωμένου ωραρίου (9 μέχρι και 15 ώρες την εβδομάδα). Τα εργασιακά, μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα των ανωτέρω αναπληρωτών είναι αντίστοιχα με εκείνα των αναπληρωτών πλήρους ή μειωμένου ωραρίου των αντίστοιχων ειδικοτήτων που μισθοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό.

Οι δαπάνες του Έργου αφορούν:

– Την τακτική μηνιαία μισθοδοσία αναπληρωτών εκπαιδευτικών και ΕΕΠ: καταβάλλεται μετά το πέρας κάθε μήνα. Οι απουσίες των αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ καταγράφονται σε απουσιολόγια που τηρούνται στις σχολικές μονάδες.

– Την Αποζημίωση για μη ληφθείσα άδεια: καταβάλλεται μετά τη λήξη του διδακτικού έτους. Οι ανωτέρω δαπάνες καταβάλλονται στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και ΕΕΠ μέσω Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ).

– Τα Οδοιπορικά έξοδα συμπλήρωσης ωραρίου λόγω διάθεσης σε άλλη σχολική μονάδα από τη σχολική μονάδα τοποθέτησης.

Οι ανωτέρω δαπάνες καταβάλλονται στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και ΕΕΠ από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης βάσει Καταστάσεων «Αποζημίωσης Οδοιπορικών» από το ΟΠΣΔ μισθοδοσίας.

Δείτε τον  Οδηγό νέου Ολοήμερου

Δείτε επίσης

ΦΕΚ: Σχολικές μονάδες νέου ολοήμερου σχολείου 

Μέντορες-ενδοσχολικοί συντονιστές-εκπαιδευτικοί όμιλοι: 3 Αποφάσεις για το σχ. έτος 2022-23 

Τάξεις Υποδοχής: Ενταξη σχολικών μονάδων στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) 

Ολιγομελή Τμήματα ΓΕΛ 2022: Κατά παρέκκλιση έγκριση λειτουργίας

Ενταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-προσλήψεις εκπ/κών/ΕΕΠ | Οδηγός

Οδηγός Υποστηρικτικών δομών για προσλήψεις αναπληρωτών σε ΚΕΔΑΣΥ και ΕΔΥ 

Πρόσληψη αναπληρωτών σε ΣΜΕΑΕ-ΤΕ: Υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπ/κές ανάγκες, 2022-23 | Οδηγός υλοποίησης

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση