Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Οι 8.225 προσλήψεις ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022-23 ανά κλάδο, δομή απασχόλησης, Φάση πρόσληψης | Πλήρης χάρτης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Οι 8.225 προσλήψεις ΕΕΠ-ΕΒΠ για το 2022-23 ανά κλάδο, δομή απασχόλησης και Φάση πρόσληψης – Σε Ειδικά Σχολεία, Γενικά Σχολεία, ΕΠΑΛ, Τ.Υ/ΖΕΠ, ΚΕΔΑΣΥ, ΕΔΥ.

Οι 8.225 προσλήψεις ΕΕΠ-ΕΒΠ

Τις 8.225 έφτασαν οι προσλήψεις αναπληρωτών μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το 2022-23 μετά από 4 Φάσεις προσλήψεων και 2 Ειδικές Προσκλήσεις.

Να σημειωθεί πως οι 8.225 προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ δεν αντιστοιχούν και σε 8.225 εργαζόμενα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που αρκετές προσλήψεις εξ αυτών αφορούν σε κάλυψη θέσεων που προέκυψαν από παραιτήσεις αναπληρωτών ή από μη ανάληψη υπηρεσίας κάποιων εξ αυτών.

Ακολούθως παρατίθεται από το especial.gr:

A. Η κατανομή των 8.225 προσλήψεων αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ ανά κλάδο, σε Ειδικά Σχολεία, Γενικά Σχολεία, ΕΠΑΛ, Τ.Υ/ΖΕΠ, ΚΕΔΑΣΥ, ΕΔΥ.

B. Η κατανομή των 2.746 προσλήψεων Κοινωνικών Λειτουργών (ΠΕ30) και Ψυχολόγων (ΠΕ23) σε Ειδικά Σχολεία, Γενικά Σχολεία, ΕΠΑΛ, Τ.Υ/ΖΕΠ, ΚΕΔΑΣΥ, ΕΔΥ.

Γ. Οι 8.225 προσλήψεις ανά Φάση πρόσληψης

Δ. Οι 8.225 προσλήψεις ΕΕΠ-ΕΒΠ ανά κλάδο, Φάση πρόσληψης, και δομή απασχόλησης

Αναλυτικά

Α. Κατανομή

Οι 8.225 προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ ανά κλάδο, σε Ειδικά Σχολεία, Γενικά Σχολεία, ΕΠΑΛ, Τ.Υ/ΖΕΠ, ΚΕΔΑΣΥ, ΕΔΥ, κατανέμονται ως εξής

  1. ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΒΠ) – 2.319
  2. ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ (ΠΕ21) – 315
  3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΠΕ22) – 7
  4. ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ23) – 1.512
  5. ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ (ΠΕ25) – 2.417 + 11 ΠΕ87.02 = 2.428
  6. ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ (ΠΕ28) – 207
  7. ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ (ΠΕ29) – 203
  8. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ (ΠΕ30) – 1.234

Β. Προσλήψεις 2.746 Κοινωνικών Λειτουργών (ΠΕ30) και Ψυχολόγων (ΠΕ23) 

Συνολικά προσλήφθηκαν 1.234 αναπληρωτές Κοινωνικοί Λειτουργοί (ΠΕ30) και 1.512 Ψυχολόγοι (ΠΕ23), σύνολο 2.746, σε Ειδικά Σχολεία, Γενικά Σχολεία, ΕΠΑΛ, Τ.Υ/ΖΕΠ, ΚΕΔΑΣΥ, ΕΔΥ.

Ακολουθεί σχετικός Πίνακας

Κ.Λ ΠΕ30 ΨΥΧ ΠΕ23
ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 234 260 494
ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 193 280 473
ΕΠΑΛ 249 249
ΤΥ/ΖΕΠ 50 50
ΕΔΥ 422 399 821
ΚΕΔΑΣΥ 335 324 659
ΣΥΝΟΛΟ 1.234 1.512 2.746

Γ. Οι 8.225 προσλήψεις ανά Φάση πρόσληψης

Σύνολο Α ΦΑΣΗΣ: 5.116

Σύνολο Β ΦΑΣΗΣ: 1.015

Σύνολο Γ ΦΑΣΗΣ: 1.237

Σύνολο 1ης ΕΙΔ. ΠΡΟΣΚΛ.: 210

Σύνολο E ΦΑΣΗΣ: 484

Σύνολο 2ης ΕΙΔ. ΠΡΟΣΚΛ.: 163

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 8.225

_______________________________

Δ. Ακολουθούν οι 8.225 προσλήψεις ΕΕΠ-ΕΒΠ ανά κλάδο, Φάση πρόσληψης, και δομή απασχόλησης

ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΒΠ)

Α ΦΑΣΗ: 1.569 (Ειδικά σχολεία  562, Παράλληλη 491 ΠΕΠ, Παράλληλη 514 ΤΟΜΕΑΚΟ, Νοηματική 2)

Β ΦΑΣΗ: 258 (Ειδικά σχολεία 113, Παράλληλη 21 ΠΕΠ, Παράλληλη 124 ΤΟΜΕΑΚΟ)

Γ ΦΑΣΗ: 231 (Ειδικά σχολεία 50, Παράλληλη 181 Τακτικός)

1η ΕΙΔ. ΠΡΟΣΚΛ.: 30 (Ειδικά σχολεία 5, Παράλληλη 25 Τακτικός)

E ΦΑΣΗ: 196 (Ειδικά σχολεία 78 , Παράλληλη 118 Τακτικός)

2η ΕΙΔ. ΠΡΟΣΚΛ.: 35 (Ειδικά σχολεία 19, Παράλληλη 16 Τακτικός)

ΣΥΝΟΛΟ: 2.319

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΠΕ21

Α ΦΑΣΗ: 240 (Ειδικά σχολεία 160, ΚΕΔΑΣΥ 74, Braille 2, Νοηματική 4)

Β ΦΑΣΗ: 31 (Ειδικά σχολεία 26, ΚΕΔΑΣΥ 5)

Γ ΦΑΣΗ: 17 (Ειδικά σχολεία 14, ΚΕΔΑΣΥ 3)

1η ΕΙΔ. ΠΡΟΣΚΛ.: 2 (Ειδικά σχολεία 2)

E ΦΑΣΗ: 22 (Ειδικά σχολεία 22)

2η ΕΙΔ. ΠΡΟΣΚΛ.: 3 (Ειδικά σχολεία 3)

ΣΥΝΟΛΟ: 315

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΠΕ22)

Α ΦΑΣΗ 7 Ειδικά σχολεία

Β ΦΑΣΗ      –

Γ ΦΑΣΗ       –

1η ΕΙΔ. ΠΡΟΣΚΛ.: –

E ΦΑΣΗ: –

2η ΕΙΔ. ΠΡΟΣΚΛ.: –

ΣΥΝΟΛΟ: 7

ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ΠΕ23

Α ΦΑΣΗ: 818 (Ειδικά σχολεία 164, ΚΕΔΑΣΥ 291, ΕΔΥ 358, Νοηματική 5 )

Β ΦΑΣΗ: 298 (Ειδικά σχολεία 31, ΚΕΔΑΣΥ 19, ΕΔΥ 22, ΕΠΑΛ 226 )

Γ ΦΑΣΗ: 298 (Ειδικά σχολεία 19, ΚΕΔΑΣΥ 6, ΕΔΥ 12, ΕΠΑΛ 20, Γενικά σχολεία 241)

1η ΕΙΔ. ΠΡΟΣΚΛ.: 37 (Ειδικά σχολεία 6, ΚΕΔΑΣΥ 3, ΕΔΥ 1, ΕΠΑΛ 2, Γενικά σχολεία 25)

E ΦΑΣΗ: 41 (Ειδικά σχολεία 25, ΚΕΔΑΣΥ 4, ΕΔΥ 4, Γενικά σχολεία 8)

2η ΕΙΔ. ΠΡΟΣΚΛ.: 20 (Ειδικά σχολεία 10, ΚΕΔΑΣΥ 1, ΕΔΥ 2, ΕΠΑΛ 1, Γενικά σχολεία 6)

ΣΥΝΟΛΟ : 1.512

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΠΕ25

Α ΦΑΣΗ: 1.337 (Ειδικά σχολεία 161, Παράλληλη  ΠΕΠ 97, Παράλληλη  ΤΟΜΕΑΚΟ 1.078, Νοηματική 1)

Β ΦΑΣΗ:  266 (Ειδικά σχολεία 32, Παράλληλη ΠΕΠ 7, Παράλληλη  ΤΟΜΕΑΚΟ 227)

Γ ΦΑΣΗ: 480 (Ειδικά σχολεία 20,  Παράλληλη  Τακτικός 54, Παράλληλη ΤΟΜΕΑΚΟ 406)

1η ΕΙΔ. ΠΡΟΣΚΛ.: 108 (Ειδικά σχολεία 7,  Παράλληλη ΤΟΜΕΑΚΟ 101)

E ΦΑΣΗ: 159 (Ειδικά σχολεία 19,  Παράλληλη ΤΟΜΕΑΚΟ 140)

2η ΕΙΔ. ΠΡΟΣΚΛ.: 67 (Ειδικά σχολεία 6,  Παράλληλη ΤΟΜΕΑΚΟ 61 ) + 11 ΠΕ87.02 (Ειδικά σχολεία 4,  Παράλληλη 7)

ΣΥΝΟΛΟ: 2.417 + 11 = 2.428

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΠΕ28

Α ΦΑΣΗ: 150 (Ειδικά σχολεία 131, ΚΕΔΑΣΥ 19)

Β ΦΑΣΗ:  24 (Ειδικά σχολεία 23, ΚΕΔΑΣΥ 1)

Γ ΦΑΣΗ: 10 (Ειδικά σχολεία 10)

1η ΕΙΔ. ΠΡΟΣΚΛ.: –

E ΦΑΣΗ: 17 (Ειδικά σχολεία 17)

2η ΕΙΔ. ΠΡΟΣΚΛ.: 6 (Ειδικά σχολεία 6)

ΣΥΝΟΛΟ: 207

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΠΕ29

Α ΦΑΣΗ: 161 (Ειδικά σχολεία 118, ΚΕΔΑΣΥ 19, Νοηματική 1 )

Β ΦΑΣΗ:  19 (Ειδικά σχολεία 18, ΚΕΔΑΣΥ 1 )

Γ ΦΑΣΗ:  5 (Ειδικά σχολεία 5)

1η ΕΙΔ. ΠΡΟΣΚΛ.: 1 (Ειδικά σχολεία 1)

E ΦΑΣΗ: 14 (Ειδικά σχολεία 14)

2η ΕΙΔ. ΠΡΟΣΚΛ.: 3 (Ειδικά σχολεία 3)

ΣΥΝΟΛΟ: 203

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΠΕ30

Α ΦΑΣΗ:  834 (Ειδικά σχολεία 152 , ΚΕΔΑΣΥ 294, ΕΔΥ 383, Braille 2, Νοηματική 3 )

Β ΦΑΣΗ: 119 (Ειδικά σχολεία 30, ΚΕΔΑΣΥ 19, ΕΔΥ 24 , ΤΥ-ΖΕΠ 46 )

Γ ΦΑΣΗ: 196 (Ειδικά σχολεία 16, ΚΕΔΑΣΥ 6, ΕΔΥ 12, ΤΥ-ΖΕΠ 3, Γενικά σχολεία 159)

1η ΕΙΔ. ΠΡΟΣΚ: 32 (Ειδικά σχολεία 4, ΤΥ-ΖΕΠ 1, Γενικά σχολεία 27)

Ε ΦΑΣΗ: 35 (Ειδικά σχολεία 18, ΚΕΔΑΣΥ 9, ΕΔΥ 3, Γενικά σχολεία 5)

1η ΕΙΔ. ΠΡΟΣΚ: 18 (Ειδικά σχολεία 9, ΚΕΔΑΣΥ 7, Γενικά σχολεία 2)

ΣΥΝΟΛΟ: 1.234

_______________________________________

*Στα πλαίσια της Β Φάσης προσελήφθησαν επίσης 1 αναπληρωτής Σχολικός Νοσηλευτής-ΠΕ25  για εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη σε Εκκλησιαστικό Σχολείο και 2 αναπληρωτές κλάδου ΠΕ23-Ψυχολόγων, στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων.

Δείτε επίσης

Οργανικά κενά ΕΕΠ-ΕΒΠ 2023: Πίνακες ανά κλάδο και ανά ΣΜΕΑΕ/περιοχή Α/θμιας & Β/θμιας-ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΥ 

Οδηγός ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022: Η ταυτότητα των κλάδων-Δομές απασχόλησης-Καθηκοντολόγια-Ιστορική αναδρομή 

Ολες οι προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Πριν φύγετε

Αναπληρωτές: To διαφορετικό καθεστώς απασχόλησης και ο αριθμός προσλήψεων για το 2022-23

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση