Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Οι Ηρωες του 1821 ζωντανεύουν με Τεχνητή Νοημοσύνη από to sakidio – Video και Φύλλα Εργασίας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Οι Ηρωες του 1821 ζωντανεύουν με Τεχνητή Νοημοσύνη από to sakidio – Video και Φύλλα Εργασίας – “Οι ήρωες του 1821 ζωντανεύουν και μας διδάσκουν, με τα ηρωικά τους κατορθώματα, τις αξίες και τα ιδανικά της χώρας μας”.

Οι Ηρωες του 1821 ζωντανεύουν με Τεχνητή Νοημοσύνη

Με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης ζωντάνεψε, σχεδιάζοντας σε 3D περιβάλλον, με αφορμή την εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου, τους Ήρωες του 1821, To Sakidio, το Αποθετήριο εκπαιδευτικών video με υλικό διδακτικής αξιοποίησης, που δημιούργησαν οι εκπαιδευτικοί Δημήτρης Αίσωπος και Ευτυχία Πλακαρού.

Επισυνάπτεται θεωρητικό υλικό, καθώς και Φύλλα εργασίας, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν και σε ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ, καθώς περιέχονται διαδραστικές ασκήσεις, όπως και με VIRTUAL REALITY HEADSETS, καθώς περιέχονται ασκήσεις που  «οδηγούν» σε Εικονική Πραγματικότητα.

Αναλυτικά

Ζωντανεύοντας τους ήρωες του 1821 με τεχνητή νοημοσύνη!

Οι ήρωες του 1821 ζωντανεύουν και μας διδάσκουν, με τα ηρωικά τους κατορθώματα, τις αξίες και τα ιδανικά της χώρας μας.

Η επανάσταση του 1821 αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα στην ιστορία της Ελλάδας και παγκοσμίως. Είναι ένας αγώνας που σήμανε την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης ενάντια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Μια ιστορική εξέγερση που αντιπροσώπευε την πνευματική και πολιτική αφύπνιση μιας εθνικής κοινότητας, καθιστώντας την έναν αναπόσπαστο μέρος της πορείας προς τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία και κράτος.

Οι γενικοί διδακτικοί στόχοι της Ιστορίας στο δημοτικό σχολείο εστιάζουν στην κατανόηση και ανάλυση του παρελθόντος με σκοπό την ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής σκέψης, κατανόησης της συνεχόμενης αλληλεπίδρασης μεταξύ ανθρώπων και κοινωνικών δομών, και απόκτησης ευαισθησίας σε πολιτισμικά και ιστορικά θέματα.

Η διδασκαλία της επανάστασης του 1821 στα παιδιά του δημοτικού σχολείου είναι σημαντική για την εκπαίδευση τους όχι μόνο σε ιστορικά γεγονότα αλλά και στην ανάπτυξη ενός πολιτισμού της μνήμης και της συνείδησης.

Ακόμη συμβάλλει στη δημιουργία ενός πλαισίου που επιτρέπει στους μαθητές να αναπτύξουν κριτική σκέψη, πολιτισμική ευαισθησία και κατανόηση της σημασίας του παρελθόντος για το παρόν και το μέλλον.

 1. Κατανόηση της χρονολογικής σειράς γεγονότων: Οι μαθητές αναπτύσσουν τη δεξιότητα να ταξινομούν γεγονότα και περιόδους σε χρονολογική σειρά, κατανοώντας τη συνεχή ροή του χρόνου.
 2. Ανάπτυξη ιστορικής συνείδησης: Οι μαθητές εξερευνούν τη σημασία του παρελθόντος στο σύγχρονο κόσμο και αναπτύσσουν ευαισθησία σε ιστορικά και πολιτισμικά θέματα.
 3. Κριτική σκέψη: Οι μαθητές μαθαίνουν να αναρωτιούνται και να αμφισβητούν τις πηγές πληροφοριών, να αναλύουν προβλήματα και να αναζητούν λύσεις, αναπτύσσοντας έτσι κριτική σκέψη.
 4. Ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων: Οι μαθητές μαθαίνουν να εκφράζουν τις ιδέες τους με τρόπο που να είναι κατανοητός και πειστικός, τόσο προφορικά όσο και γραπτά.
 5. Ανάπτυξη πολιτισμικής ευαισθησίας: Οι μαθητές μαθαίνουν να εκτιμούν τη διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα και να κατανοούν την επίδραση του πολιτισμού στην ανάπτυξη της κοινωνίας.
 1. Εθνική αυτογνωσία: Οι ηρωικές πράξεις των επαναστατών αντιπροσωπεύουν την αγάπη και την αφοσίωσή τους στην πατρίδα. Η μελέτη των ηρώων ενισχύει την εθνική αυτογνωσία των μαθητών.
 2. Κατανόηση ιστορικού πλαισίου: Οι ηρωικές προσωπικότητες του 1821 παρέχουν ένα ιστορικό πλαίσιο για τα γεγονότα της εποχής και την κατανόηση της ανάγκης για ανεξαρτησία και ελευθερία.
 3. Εμπνευση- πρότυπα: Οι ηρωικές πράξεις των επαναστατών μπορούν να λειτουργήσουν ως πηγή έμπνευσης και να παρέχουν πρότυπα για την ανάπτυξη ηθικών αξιών και αρετών.
 4. Διατήρηση πολιτιστικής κληρονομιάς: Οι ηρωικές προσωπικότητες του 1821 αποτελούν σημαντικό κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας. Διδάσκοντας τους ηρώες της επανάστασης, διατηρείται και ενισχύεται η συνείδηση αυτής της κληρονομιάς.
 5. Ανάπτυξη κριτικής σκέψης: Η μελέτη των ηρώων του 1821 προσφέρει την ευκαιρία για ανάλυση και κριτική αξιολόγηση των πράξεών τους, ενισχύοντας έτσι την ανάπτυξη κριτικής σκέψης στους μαθητές.

Το video

Το video «Ζωντανεύοντας του ήρωες του 1821 με τεχνητή νοημοσύνη-μέρος 1ο» εντάσσεται στην κατηγορία “ΙΣΤΟΡΙΑ”.

Μπορεί να λειτουργήσει ως αυτόνομο πληροφοριακό υλικό και ως αφόρμηση σε σχέδια εργασίας που αφορούν την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου, τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων αλλά και άλλα γνωστικά αντικείμενα, όπως πχ. στη Γλώσσα,Ιστορία, Γεωγραφία, Μουσική, Εικαστικά, Πληροφορική

Πιο συγκεκριμένα το video μπορεί ν’ αξιοποιηθεί:

 1. Ως μέρος στο αφιέρωμα της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου.
 2. Ως ενισχυτικό υλικό σε γνωστικά αντικείμενα αναλυτικού προγράμματος σπουδών. Πχ.Γλώσσα,Ιστορία, Γεωγραφία, Μουσική, Εικαστικά, Πληροφορική
 3. Στη θεματική των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων:Παγκόσμια και τοπική Πολιτιστική κληρονομιά Λέξεις κλειδιά:  τοπική πολιτιστική κληρονομιά, παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά

Υποθεματική: Πολιτιστική κληρονομιά

Η προσέγγιση βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη οπτικοποίηση της πληροφορίας που καθιστάται, μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, οικεία, ελκυστική και βιωματική.

Μπορεί να αξιοποιηθεί στην τυπική τάξη και μικτή τάξη, στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, στην αντίστροφη τάξη(Flipped Classroom).

Παράλληλα η παρέμβαση συμπληρώνεται με φύλλα εργασίας που έχουν ποικίλες δραστηριότητες, στα πλαίσια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, που ενεργοποιούν ποικιλότροπα τους μαθητές και μαθήτριες, εμβαθύνοντας και ενισχύοντας το οπτικό ερέθισμα.

1. Να καλλιεργήσουν δεξιότητες παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου.

2. Να αναπτύξουν κριτική σκέψη μέσω λογικών συσχετίσεων.

3. Να αναγνωρίσουν τα μηνύματα των εικόνων (εγγραμματισμός της εικόνας).

4. Να γνωρίσουν την τοπική ιστορία τους αναπτύσοντας δεξιότητες έρευνας.

4. Να αυτοαξιολογηθούν.

5. Να ενδυναμώσουν την προϋπάρχουσα γνώση και τη νέα με παιχνίδια, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή.

Μπορείτε να κατεβάσετε ΕΛΕΥΘΕΡΑ τα φύλλα εργασίας ΕΔΩ

Δείτε επίσης

Το σακίδιο-tosakidio: Αποθετήριο εκπαιδευτικών video με υλικό διδακτικής αξιοποίησης 

Ο Μέγας Αλέξανδρος με Τεχνητή Νοημοσύνη: Video και Φύλλα Εργασίας από “To Sakidio” 

Συνήγορος του εκπαιδευτικού θεσμοθετείται από το Υπουργείο Παιδείας

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση