Σάββατο, 18 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Οι νέοι μισθοί στο δημόσιο με Πίνακες και παραδείγματα-Μισθολογικά κλιμάκια | Εγκύκλιος ΥΠ.ΟΙΚ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Οι νέοι μισθοί στο δημόσιο με Πίνακες και παραδείγματα-Μισθολογικά κλιμάκια: Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών με όλα τα επιδόματα.

Οι νέοι μισθοί στο δημόσιο

Εγκύκλιο με την οποία προσδιορίζεται το ποσό της προσαύξησης των βασικών μισθών του προσωπικού του δημοσίου τομέα, σε εφαρμογή διατάξεων του Μέρους Γ΄ του ν. 5045/2023 (Α΄ 136), κοινοποίησε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Συγκεκριμένα οι βασικοί μισθοί των μισθολογικών κλιμακίων, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2023, βάσει των άρθρων 9 και 14 του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) προσαυξάνονται από 01.01.2024 με ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο γινόμενο του εισαγωγικού μισθού της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή 0,0897, στρογγυλοποιούμενο στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.

Η προσαύξηση είναι σταθερή, ανέρχεται στο ύψος των εβδομήντα (70) ευρώ και προστίθεται στους βασικούς μισθούς, χωρίς να επηρεάζεται ο τρόπος με τον οποίο αυτοί διαμορφώνονται βάσει των αναφερομένων διατάξεων, δηλαδή χωρίς συνυπολογισμού της προσαύξησης των εβδομήντα (70) ευρώ κατά τη διενέργεια του όποιου προβλεπόμενου στις αναφερόμενες διατάξεις πολλαπλασιασμού για τη διαμόρφωση του κάθε βασικού μισθού.

Τα Υπουργεία να προβούν στην ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων

Εδώ πρέπει να επισημανθεί πως το ΥΠ.ΟΙΚ κοινοποίησε σε όλα τα Υπουργεία της χώρας τις διατάξεις του μέρους Γ΄ του ν. 5045/2023 (Α΄ 136) περί Μισθολογικών Ρυθμίσεων για το προσωπικό του Δημοσίου Τομέα προκειμένου να προβούν στην ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

Δείτε σε μορφή pdf την Εγκύκλιο ΕΔΩ

Δείτε

Τα νέα επιδόματα θέσεων ευθύνης των Στελεχών Εκπαίδευσης και οι βασικοί μισθοί Συμβούλων ΙΕΠ | Εγγραφο

Οικογενειακή παροχή εκπαιδευτικών: Πως διαμορφώνεται από 1ης.01.2024 σύμφωνα με το Υπ. Οικονομικών 

______________________________________

Επίσης παρατίθενται αναλυτικοί πίνακες, στους οποίους αναφέρεται:

  • Η αύξηση στο επίδομα παιδιού των δημοσίων υπαλλήλων,
  • οι αναπροσαρμογές στο επίδομα θέσης ευθύνης,
  • η αναπροσαρμογή επιδόματος ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας,
  • η αναπροσαρμογή επιδόματος των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και
  • το νέο ανώτατο όριο αποδοχών στο δημόσιο.

______________________________________

Οι νέοι μισθοί σε Πίνακες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
 

ΕΤΗ

 

ΜΙΣΘ ΚΛΙΜ

ΒΑΣΙΚ ΜΙΣΘ ΕΩΣ 31/12/

2023

ΒΑΣΙΚ ΜΙΣΘ ΑΠΟ

01/01/

2024

0-2 ΜΚ : 1 1.092 1.162
2-4 ΜΚ : 2 1.151 1.221
4-6 ΜΚ : 3 1.210 1.280
6-8 ΜΚ : 4 1.269 1.339
8-10 ΜΚ : 5 1.328 1.398
10-12 ΜΚ : 6 1.387 1.457
12-14 ΜΚ : 7 1.446 1.516
14-16 ΜΚ : 8 1.505 1.575
16-18 ΜΚ : 9 1.564 1.634
18-20 ΜΚ : 10 1.623 1.693
20-22 ΜΚ : 11 1.682 1.752
22-24 ΜΚ : 12 1.741 1.811
24-26 ΜΚ : 13 1.800 1.870
26-28 ΜΚ : 14 1.859 1.929
28-30 ΜΚ : 15 1.918 1.988
30-32 ΜΚ : 16 1.977 2.047
32-34 ΜΚ : 17 2.036 2.106
34-36 ΜΚ : 18 2.095 2.165
36-38 ΜΚ : 19 2.154 2.224
Υπηρεσιακοί & Γενικοί Γραμματείς ΜΚ : 19 3.231 3.301
Ειδικοί Γραμματείς ΜΚ : 19 2.800 2.870
Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων ΜΚ : 19 2.585 2.655
Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης ΜΚ : 19 2.585 2.655
Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ΜΚ : 19 2.585 2.655
Επιθεωρητές-Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης ΜΚ : 19 2.585 2.655
Ειδικών Θέσεων 1ου βαθμού 1.960 2.030
Ειδικών Θέσεων 2ου βαθμού 1.820 1.890
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
 

ΕΤΗ

ΜΙΣΘΟΛ ΚΛΙΜ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΩΣ

31/12/

2023

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ

01/01/

2024

0-2 ΜΚ : 1 1.037 1.107
2-4 ΜΚ : 2 1.092 1.162
4-6 ΜΚ : 3 1.147 1.217
6-8 ΜΚ : 4 1.202 1.272
8-10 ΜΚ : 5 1.257 1.327
10-12 ΜΚ : 6 1.312 1.382
12-14 ΜΚ : 7 1.367 1.437
14-16 ΜΚ : 8 1.422 1.492
16-18 ΜΚ : 9 1.477 1.547
18-20 ΜΚ : 10 1.532 1.602
20-22 ΜΚ : 11 1.587 1.657
22-24 ΜΚ : 12 1.642 1.712
24-26 ΜΚ : 13 1.697 1.767
26-28 ΜΚ : 14 1.752 1.822
28-30 ΜΚ : 15 1.807 1.877
30-32 ΜΚ : 16 1.862 1.932
32-34 ΜΚ : 17 1.917 1.987
34-36 ΜΚ : 18 1.972 2.042
36-38 ΜΚ : 19 2.027 2.097
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
 

ΕΤΗ

ΜΙΣΘΟΛ ΚΛΙΜ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΩΣ

31/12/

2023

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ

01/01/

2024

0-3 ΜΚ : 1 858 928
3-6 ΜΚ : 2 918 988
6-9 ΜΚ : 3 978 1.048
9-12 ΜΚ : 4 1.038 1.108
12-15 ΜΚ : 5 1.098 1.168
15-18 ΜΚ : 6 1.158 1.228
18-21 ΜΚ : 7 1.218 1.288
21-24 ΜΚ : 8 1.278 1.348
24-27 ΜΚ : 9 1.338 1.408
27-30 ΜΚ : 10 1.398 1.468
30-33 ΜΚ : 11 1.458 1.528
33-36 ΜΚ : 12 1.518 1.588
36-39 ΜΚ : 13 1.578 1.648
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ
 

ΕΤΗ

ΜΙΣΘΟΛ ΚΛΙΜ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΩΣ

31/12/

2023

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ

01/01/

2024

0-3 ΜΚ : 1 780 850
3-6 ΜΚ : 2 823 893
6-9 ΜΚ : 3 866 936
9-12 ΜΚ : 4 909 979
12-15 ΜΚ : 5 952 1.022
15-18 ΜΚ : 6 995 1.065
18-21 ΜΚ : 7 1.038 1.108
21-24 ΜΚ : 8 1.081 1.151
24-27 ΜΚ : 9 1.124 1.194
27-30 ΜΚ : 10 1.167 1.237
30-33 ΜΚ : 11 1.210 1.280
33-36 ΜΚ : 12 1.253 1.323
36-39 ΜΚ : 13 1.296 1.366

Δείτε σχετικά

Νόμος 5045/2023: Αυξήσεις στο δημόσιο και άλλα μισθολογικά και συνταξιοδοτικά θέματα 

Δείτε επίσης

Οδηγός εκπαιδευτικού 2023-24: Ολα όσα αφορούν στους μόνιμους, νεοδιόριστους και αναπληρωτές 

Οδηγός ΕΕΠ-ΕΒΠ 2023-24: Ιστορική διαδρομή-προσλήψεις-διορισμοί-καθηκοντολόγια-νομοθεσία 

Εγγραφή στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) αναπληρωτών και νεοδιόριστων εκπαιδευτικών | Ενημέρωση

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση