Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΟΚΑΝΑ-προκήρυξη 20 Ψυχολόγων: Αιτήσεις 22 Νοεμβρίου έως 11 Δεκεμβρίου 2022

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΟΚΑΝΑ-προκήρυξη 20 Ψυχολόγων: Η προθεσμία υποβολής της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αρχίζει την 22η /11/2022 ημέρα Τρίτη και λήγει την 11η /12/2022 ημέρα Κυριακή.

ΟΚΑΝΑ-προκήρυξη 20 Ψυχολόγων

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) για την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό ενδιαφέρεται να προσλάβει Ψυχολόγους ΠΕ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και ως ακολούθως:

Νομός Αττικής

Ψυχολόγων ΠΕ : 12 θέσεις

Νομός Θεσσαλονίκης

Ψυχολόγων ΠΕ : 2 θέσεις

Νομός Πιερίας – Κατερίνη

Ψυχολόγων ΠΕ: 1 θέση

Νομός Έβρου – Αλεξανδρούπολη

Ψυχολόγων ΠΕ : 1 θέση

Νομός Τρικάλων – Τρίκαλα

Ψυχολόγων ΠΕ : 1 θέση

Νομός Ηλείας – Πύργος

Ψυχολόγων ΠΕ : 1 θέση

Νομός Αχαΐας – Πάτρα

Ψυχολόγων ΠΕ : 2 θέσεις

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστείλουν την Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση ΜΟΝΟ με συστημένη επιστολή στον Ο.ΚΑ.ΝΑ. στη διεύθυνση:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ – ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, 10433 – Αθήνα

Για την Προκήρυξη: (αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της προκήρυξης και η ημερομηνία) Πόλη: (αναγράφεται η πόλη για την οποία φορά η θέση)

Ειδικότητα: (αναγράφεται η ειδικότητα για την οποία αφορά η θέση)

Η προθεσμία υποβολής της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αρχίζει την 22η /11/2022 ημέρα Τρίτη και λήγει την 11η /12/2022 ημέρα Κυριακή.

Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Αιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν από την 22η /11/2022 ή που θα υποβληθούν μετά την 11η /12/2022, δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση.

Η υποβολή περισσοτέρων της μιας αιτήσεων για θέσεις της ίδιας προκήρυξης σε άλλο Νομό συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Δείτε την Προκήρυξη ΕΔΩ

Επίσης, η αναλυτική προκήρυξη συνοδευόμενη από τη σχετική αίτηση είναι αναρτημένη και στον ιστότοπο του οργανισμού https://www.okana.gr/el/prokiryxeis

Δείτε επίσης

Προσωπικός Βοηθός ΑμεΑ-Ψυχολόγοι: Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στις Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης

Πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Για δημοσίευση σε ΦΕΚ η 2Γ/2022 Προκήρυξη-Πίνακας προσόντων 

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 2Ε/2022: 9 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην ΕΘΑΑΕ (ΑΔΙΠ) & 1 στο Υπ. Περιβάλλοντος 

 Ολες οι προσλήψεις ΕΕΠ-ΕΒΠ ανά κλάδο και δομή για το 2022/23-Εσπασε το φράγμα των 7.000

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση