Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ολες οι Αποφάσεις πρόσληψης ΕΕΠ-ΕΒΠ έως 20/10/2019

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ολες οι Αποφάσεις πρόσληψης ΕΕΠ-ΕΒΠ έως 20/10/2019: Aπό όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) της χώρας για το 2019-20.

Ολες οι Αποφάσεις πρόσληψης ΕΕΠ-ΕΒΠ

ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Προσλήψεις 303 ΕΒΠ: ΣΜΕΑΕ (144) και Γενικά σχολεία (159)

Προσλήψεις 284 Σχολικών Νοσηλευτών (Π25) σε ΣΜΕΑΕ (45) και Γενικά σχολεία (239)

Προσλήψεις 139 Κ.Λ.ΠΕ30: ΣΜΕΑΕ (34)-ΚΕΣΥ (50)-ΕΔΕΑΥ (46)-Τάξεις Υποδοχής (9)

Ανακλήσεις πρόσληψης

Ανακλήσεις πρόσληψης

Προσλήψεις 196 Ψυχολόγων (ΠΕ23) σε ΣΜΕΑΕ (37) – ΚΕΣΥ (47) – ΕΔΕΑΥ (48) – Ολοήμερα Δ.Σ. (64)

Προσλήψεις 44 Λογοθεραπευτών (ΠΕ21) σε ΣΜΕΑΕ (31) – ΚΕΣΥ (13)

Ανάκληση πρόσληψης
Τροποποίηση Απόφασης πρόσληψης ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ

19 ΠΕ28 και 35 ΠΕ29 σε ΣΜΕΑΕ  και 5 ΠΕ28 ΚΑΙ 7 ΠΕ29 σε ΚΕΣΥ 

Ανάκληση ΠΕ23 σε Ολοήμερα Δ.Σ
Πρόσληψη 1 Φυσικοθεραπεύτριας (ΠΕ28) σε ΣΜΕΑΕ
Τροποποίηση απόφασης πρόσληψης Ψυχολόγων (ΠΕ23) σε ΣΜΕΑΕ
Τροποποίηση απόφασης πρόσληψης Σχολικών Νοσηλευτών (ΠΕ25) σε ΣΜΕΑΕ
Τροποποίηση Απόφασης πρόσληψης ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ
Απόλυση 1 Ψυχολόγου (ΠΕ23) σε ΚΕΣΥ
Πρόσληψη  25 Κοινωνικών Λειτουργών (ΠΕ30) και 35 Ψυχολόγων (ΠΕ23) σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΣΥ-ΕΔΕΑΥ-Γενικά σχολεία
Πρόσληψη 25 Σχολικών Νοσηλευτών (ΠΕ25) σε ΣΜΕΑΕ (13) και Γενικά σχολεία (12)
Πρόσληψη 51 ΕΕΠ σε ΣΜΕΑΕ (34)  – ΚΕΣΥ (13) – ΕΔΕΑΥ (1) – Ολοήμερα Δ.Σ (3)
Πρόσληψη 53 ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ (43) και Γενικά Σχολεία (10)
Ανακλήσεις – απολύσεις ΕΕΠ
Ανάκληση πρόσληψης ΠΕ21
Τροποποίηση απόφασης ΠΕ25
Τροποποίηση απόφασης ΠΕ23
Πρόσληψη 37 ΕΒΠ σε Γενικά Σχολεία και 6 σε ΣΜΕΑΕ και 10 ΕΕΠ σε ΣΜΕΑΕ και 1 ΠΕ21 σε ΚΕΣΥ

____________________________

ΠΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Προσλήψεις 72 ΕΕΠ σε ΚΕΣΥ
Πρόσληψεις 72 ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ
Προσλήψεις 107 ΕΕΠ σε ΣΜΕΑΕ
Προσλήψεις 193 Σχολικών Νοσηλευτών (ΠΕ25) σε Γενικά σχολεία
Προσλήψεις 145 ΕΒΠ σε Γενικά σχολεία και 25 Σχολικών Νοσηλευτών (ΠΕ25) σε Γενικά σχολεία
Προσλήψεις 138 ΕΕΠ: ΕΔΕΑΥ (113) – Ολοήμερα ΔΣ (20) – Τάξεις Υποδοχής (5)
Τροποποίηση τοποθέτησης 2 Σχολ. Νοσηλευτών (ΠΕ25) σε Γενικά σχολεία
Ανακλήσεις πρόσληψης 40 ΕΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας
Παραίτηση ΕΒΠ

Πρόσληψη 17 ΕΕΠ σε ΚΕΣΥ και 2 Ψυχολόγων (ΠΕ23) σε Ολοήμερα ΔΣ και 2 Κ.Λ (ΠΕ30) σε Τ.Υ και 4 Σχολικών Νοσηλευτών (ΠΕ25) και 1 ΕΒΠ σε Γενικά Σχολεία.

Παραίτηση ΠΕ25

Πρόσληψη 30 ΕΕΠ και 23 ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ και 1 ΕΒΠ σε Γενικό Σχολείο
Παραίτηση ΠΕ25 και ΠΕ30 και Τροποποίηση απόφασης ΕΕΠ

____________________________

ΠΔΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

Προσλήψεις 81 ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ (23) και Γενικά σχολεία (58)
Προσλήψεις 49 Σχολικών Νοσηλευτών (ΠΕ25) σε ΣΜΕΑΕ (9) και Γενικά σχολεία (40)
Προσλήψεις  29 Κ.Λ. ΠΕ30 σε ΣΜΕΑΕ (4)-ΚΕΣΥ (5)-ΕΔΕΑΥ (16)-Τάξεις Υποδοχής(4)
Προσλήψεις 32 Ψυχολόγων-ΠΕ23 σε ΣΜΕΑΕ (8)-ΚΕΣΥ(7)-ΕΔΕΑΥ(15)-Ολοήμερα(2)
Πρόσληψη 5 Ψυχολόγων (ΠΕ23) σε Ολοήμερα ΔΣ (3), ΕΔΕΑΥ (2)
Τροποποίηση απόφασης πρόσληψης ΕΕΠ
Πρόσληψη 3 ΕΕΠ και 12 ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ
Πρόσληψη 1 ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ

____________________________

ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Προσλήψεις 135 ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΣΥ-ΕΔΕΑΥ-Γενικά Σχολεία

Πρόσληψη 13 ΕΕΠ σε ΣΜΕΑΕ (11) και ΚΕΣΥ (2)
Πρόσληψη 2 ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ
Πρόσληψη 26 ΕΒΠ σε Γενικά Σχολεία

____________________________

ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Προσλήψεις 188 ΕΕΠ σε ΣΜΕΑΕ (65)-ΚΕΣΥ (19)-ΕΔΕΑΥ (59)-Γενικά σχολεία ΠΕ25 (32)-Ολοήμερα ΔΣ ΠΕ23 (6)-Τ.Τ ΠΕ30 (7)
Ανακλήσεις πρόσληψης
Πρόσληψη 1 ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ
Τροποποίηση απόφασης πρόσληψης 1 ΕΒΠ σε Γενικό Σχολείο
Πρόσληψη 27 ΕΕΠ και 9 ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ
Ανακλήσεις πρόσληψης ΕΕΠ
Απόλυση ΕΕΠ
Πρόσληψη 1ΚΛ(ΠΕ30) σε ΣΜΕΑΕ και 9 ΕΒΠ και 1 ΠΕ25 σε Γενικά Σχολεία και 1 ΠΕ23 σε Ολοήμερα και 1 Κ.Λ(ΠΕ30) σε ΤΥ και 6 ΕΕΠ σε ΚΕΣΥ (1) – ΕΔΕΑΥ (5).

____________________________

ΠΔΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Προσλήψεις 207 ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΣΥ, ΕΔΕΑΥ, Γενικά σχολεία

Ανακλήσεις πρόσληψης

Ανακλήσεις πρόσληψης

Προσλήψεις 6 ΕΕΠ σε ΚΕΣΥ/ΕΔΕΑΥ και 2 ΠΕ23 σε ΣΜΕΑΕ και 7 ΠΕ25 σε Γενικά σχολεία

Ανάκληση πρόσληψης 1 ΠΕ25 σε Γενικό σχολείο
Ανάκληση πρόσληψης 2 Ψυχολόγων (ΠΕ23) σε ΕΔΕΑΥ
Πρόσληψη 14 ΕΕΠ σε ΣΜΕΑΕ (9) – ΚΕΣΥ (3) – ΕΔΕΑΥ (2)
Πρόσληψη 1 Σχολικού Νοσηλευτή (ΠΕ25) σε Γενικό Σχολείο
Ανάκληση πρόσληψης – Τροποποίηση Απόφασης ΕΕΠ
Ανάκληση πρόσληψης ΕΕΠ
Τροποποιήσεις αποφάσεων πρόσληψης ΕΕΠ-ΕΒΠ

____________________________

ΠΔΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Προσλήψεις 71 ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ (32) και Γενικά σχολεία (39)

Προσλήψεις 55 Σχολικών Νοσηλευτών (ΠΕ25) σε ΣΜΕΑΕ (10) και Γενικά σχολεία (45)

Προσλήψεις 25 ΕΕΠ σε  ΣΜΕΑΕ (20): ΠΕ21-(6), ΠΕ22-(1), ΠΕ28-(7), ΠΕ29-(6) και ΚΕΣΥ (5): ΠΕ21-(4), ΠΕ28-(1) 

Ανακλήσεις πρόσληψης
Προσλήψεις 2 Εργοθεραπευτών (ΠΕ29) σε ΣΜΕΑΕ

Προσλήψεις 9 ΕΕΠ σε ΣΜΕΑΕ (8 ΠΕ23 και 1 ΠΕ28)

Πρόσληψη 1 Ψυχολόγου (ΠΕ23) σε Ολοήμερο Δ.Σ.

Προσλήψεις 42 Κ.Λ. (ΠΕ30): 7 σε ΣΜΕΑΕ και 7 σε Τάξεις Υποδοχής και 28 σε ΚΕΣΥ (7) και ΕΔΕΑΥ (21) 

Πρόσληψη 1 Κ.Λ ΠΕ30 σε ΣΜΕΑΕ
Πρόσληψη 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) σε ΚΕΣΥ
Πρόσληψη 1 ΕΒΠ σε Γενικό Σχολείο
Τροποποίηση Απόφασης Πρόσληψης
Τροποποίηση Απόφασης Πρόσληψης ΕΒΠ
Πρόσληψη 10 ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ
Πρόσληψη 7 ΕΕΠ σε ΣΜΕΑΕ και 1 ΠΕ29 σε ΚΕΣΥ 
Τροποποιήσεις αποφάσεων πρόσληψης ΕΕΠ
Πρόσληψη 1 Ψυχολόγου (ΠΕ23) σε ΚΕΣΥ

____________________________

ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Προσλήψεις 159 ΕΕΠ-ΕΒΠ: 66 ΚΕΣΥ/ΕΔΕΑΥ, 36 ΕΕΠ και 24 ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ, 15 ΕΒΠ και 13 Σχ. Νοσ. (ΠΕ25) σε Γενικά σχολεία, 4 Κ.Λ.(ΠΕ30) σε Τ.Υ., 1 Ψυχολόγος ΠΕ23 σε Ολοήμερο Δ.Σ.

Ανακλήσεις πρόσληψης

Ανάκληση Πρόσληψης και Πρόσληψη 3 ΕΕΠ σε ΣΜΕΑΕ, 1 ΠΕ25 σε Γενικό σχολείο, 1 ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ

και 6 ΕΕΠ σε ΚΕΣΥ (2) και ΕΔΕΑΥ (4)
14 ΕΕΠ σε ΣΜΕΑΕ (8) και 6 σε ΚΕΣΥ (4) – ΕΔΕΑΥ (2)

____________________________

ΠΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ

Προσλήψεις 106 ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΣΥ, ΕΔΕΑΥ, Γενικά σχολεία

Ανακλήσεις πρόσληψης
Πρόσληψη 1 ΠΕ25 σε ΣΜΕΑΕ
Τροποποίηση απόφασης πρόσληψης εξατομικευμένη ΕΕΠ
Πρόσληψη 6 ΕΕΠ και 4 ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ και 3 ΕΕΠ σε ΚΕΣΥ

____________________________

ΠΔΕ ΚΡΗΤΗΣ

Προσλήψεις 348 ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΣΥ, ΕΔΕΑΥ, Γενικά σχολεία

Ανακλήσεις πρόσληψης

Ανακλήσεις πρόσληψης

Προσλήψεις μετά από ανακλήσεις ΕΕΠ – ΕΕΠ
Πρόσληψη 1 ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ
Ανάκληση πρόσληψης 1 Κ.Λ(ΠΕ30) σε ΚΕΣΥ
Πρόσληψη 2 ΕΕΠ σε ΣΜΕΑΕ
Τροποποιήσεις Αποφάσεων πρόσληψης
Διάθεση ΕΒΠ – Τροποποίηση απόφασης ΕΕΠ – Λύση σύμβασης ΕΒΠ
Ανακλήσεις πρόσληψης και Τροποποίηση απόφασης ΕΕΠ-ΕΒΠ
Πρόσληψη 3 ΕΕΠ και 1 ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ και 14 ΕΒΠ και 1 ΠΕ25 σε Γενικά Σχολεία

____________________________

ΠΔΕ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ανακλήσεις πρόσληψης
Πρόσληψη 1 ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ
Πρόσληψη 1 ΕΒΠ σε Γενικό σχολείο

Πρόσληψη 13 ΕΕΠ και 1 ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ και 17 ΕΕΠ σε ΚΕΣΥ (12) – ΕΔΕΑΥ(5)

Πρόσληψη 1 ΕΒΠ σε Γενικό Σχολείο

____________________________

ΠΔΕ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Προσλήψεις 95 ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ – ΚΕΣΥ/ΕΔΕΑΥ – Γενικά σχολεία

Ανακλήσεις πρόσληψης – Δείτε και εδώ

Πρόσληψη 3 Ψυχολόγων (ΠΕ23) σε ΕΔΕΑΥ
Πρόσληψη 1 ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ
Πρόσληψη 1 Σχολικού Νοσηλευτή (ΠΕ25) σε Γενικό σχολείο
Ανάκληση πρόσληψης 1 Ψυχολόγου (ΠΕ23) σε ΕΔΕΑΥ
Πρόσληψη 1 ΕΒΠ σε Γενικό Σχολείο

____________________________

ΠΔΕ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Προσλήψεις 86 ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ – ΚΕΣΥ/ΕΔΕΑΥ – Γενικά σχολεία

Ανακλήσεις πρόσληψης

Πρόσληψη 1 Ψυχολόγου (ΠΕ23) σε ΚΕΣΥ και 1 ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ

Πρόσληψη 3 ΕΕΠ και 5 ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ και 1 Κ.Λ (ΠΕ30) σε ΕΔΕΑΥ
Πρόσληψη 1 Ψυχολόγου (ΠΕ23) σε ΕΔΕΑΥ

_____________________

Δείτε επίσης

Ανακοινοποίηση: Προσωρινοί Πίνακες ΕΕΠ – Προκήρυξη 2ΕΑ/2019

Στατιστικά απορριφθέντων ΕΕΠ: Πίνακας Προκήρυξης 2ΕΑ/2019

Προσωρινοί Πίνακες ΕΒΠ Προκήρυξης 1ΕΑ/2019 ΑΣΕΠ

Στατιστικά απορριφθέντων ΕΒΠ: Πίνακας απορριπτέων Προκήρυξης 1ΕΑ/2019

Ψήφισμα διορισμών: Ισόποση και άμεση κατανομή των 4.500 θέσεων | ΕΕΠ-ΕΒΠ

Αριθμοί μονίμων σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΣΥ: Εκπαιδευτικοί Α/θμιας-Β/θμιας-ΕΕΠ-ΕΒΠ

 _____________________

Πριν φύγετε

Δίκαιη και ισόποση κατανομή: Επιστολή ΠΟΣΕΕΠΕΑ στην Πολιτική Ηγεσία του ΥΠΑΙΘ

Διορισμοί Ειδικής: Ισότιμη κατανομή τώρα – Ερώτηση στη Βουλή 43 Βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ

Κατανομή 4500 θέσεων: Κάντε τη να πάψει η εκπαίδευση να δηλητηριάζεται

Ολες τις έως σήμερα προσλήψεις εκπαιδευτικών – ΕΕΠ – ΕΒΠ.

Κατανομή Β Φάσης πιστώσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ στις 13 ΠΔΕ

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών – ΕΕΠ – ΕΒΠ έως τώρα

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση