Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ολες οι προσλήψεις ΕΕΠ-ΕΒΠ ανά κλάδο και δομή για το 2022/23-Εσπασε το φράγμα των 7.000

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ολες οι προσλήψεις ΕΕΠ-ΕΒΠ και των 3 Φάσεων ανά κλάδο και δομή για το 2022-23- Εσπασε το φράγμα των 7.000 – Παράθεση αριθμών.

Ολες οι προσλήψεις ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022-23

Παραθέτουμε ακολούθως τις προσλήψεις αναπληρωτών μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) της Α, Β και Γ Φάσης προσλήψεων αναπληρωτών για το 2022-23, ανά κλάδο και δομή πρόσληψης (ΣΜΕΑΕ-Εξειδικευμένη υποστήριξη-ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΥ-ΕΠΑΛ-ΤΥ/ΖΕΠ-Γενικά Σχολεία).

Συνολικά στα πλαίσια και των 3 Φάσεων έχουν διενεργηθεί 7.371 προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ για το 2022-23.

Αναλυτικά

ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΒΠ)

Α ΦΑΣΗ: 1.569 (Ειδικά σχολεία  562, Παράλληλη 491 ΠΕΠ, Παράλληλη 514 ΤΟΜΕΑΚΟ, Νοηματική 2)

Β ΦΑΣΗ: 258 (Ειδικά σχολεία 113, Παράλληλη 21 ΠΕΠ, Παράλληλη 124 ΤΟΜΕΑΚΟ)

Γ ΦΑΣΗ: 231 (Ειδικά σχολεία 50, Παράλληλη 181 Τακτικός)

ΣΥΝΟΛΟ Α – Β – Γ ΦΑΣΗΣ: 2.058

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΠΕ21

Α ΦΑΣΗ: 240 (Ειδικά σχολεία 160, ΚΕΔΑΣΥ 74, Braille 2, Νοηματική 4)

Β ΦΑΣΗ: 31 (Ειδικά σχολεία 26, ΚΕΔΑΣΥ 5)

Γ ΦΑΣΗ: 17 (Ειδικά σχολεία 14, ΚΕΔΑΣΥ 3)

ΣΥΝΟΛΟ Α – Β – Γ ΦΑΣΗΣ: 288

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΠΕ22)

Α ΦΑΣΗ 7 Ειδικά σχολεία

Β ΦΑΣΗ      –

Γ ΦΑΣΗ       –

ΣΥΝΟΛΟ Α – Β – Γ ΦΑΣΗΣ: 7

ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ΠΕ23

Α ΦΑΣΗ: 818 (Ειδικά σχολεία 164, ΚΕΔΑΣΥ 291, ΕΔΥ 358, Νοηματική 5 )

Β ΦΑΣΗ: 298 (Ειδικά σχολεία 31, ΚΕΔΑΣΥ 19, ΕΔΥ 22, ΕΠΑΛ 226 )

Γ ΦΑΣΗ 298 (Ειδικά σχολεία 19, ΚΕΔΑΣΥ 6, ΕΔΥ 12, ΕΠΑΛ 20, Γενικά σχολεία 241)

ΣΥΝΟΛΟ Α – Β – Γ ΦΑΣΗΣ: 1.414

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΠΕ25

Α ΦΑΣΗ: 1.337 (Ειδικά σχολεία 161, Παράλληλη  ΠΕΠ 97, Παράλληλη  ΤΟΜΕΑΚΟ 1.078, Νοηματική 1)

Β ΦΑΣΗ:  266 (Ειδικά σχολεία 32, Παράλληλη ΠΕΠ 7, Παράλληλη  ΤΟΜΕΑΚΟ 227)

Γ ΦΑΣΗ: 480 (Ειδικά σχολεία 20,  Παράλληλη  Τακτικός 54, Παράλληλη ΤΟΜΕΑΚΟ 406)

ΣΥΝΟΛΟ Α – Β – Γ ΦΑΣΗΣ: 2.083

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΠΕ28

Α ΦΑΣΗ: 150 (Ειδικά σχολεία 131, ΚΕΔΑΣΥ 19)

Β ΦΑΣΗ:  24 (Ειδικά σχολεία 23, ΚΕΔΑΣΥ 1)

Γ ΦΑΣΗ: 10 (Ειδικά σχολεία 10)

ΣΥΝΟΛΟ Α – Β – Γ ΦΑΣΗΣ: 184

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΠΕ29

Α ΦΑΣΗ: 161 (Ειδικά σχολεία 118, ΚΕΔΑΣΥ 19, Νοηματική 1 )

Β ΦΑΣΗ:  19 (Ειδικά σχολεία 18, ΚΕΔΑΣΥ 1 )

Γ ΦΑΣΗ:  5 (Ειδικά σχολεία 5)

ΣΥΝΟΛΟ Α – Β – Γ ΦΑΣΗΣ: 185

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΠΕ30

Α ΦΑΣΗ:  834 (Ειδικά σχολεία 152 , ΚΕΔΑΣΥ 294, ΕΔΥ 383, Braille 2, Νοηματική 3 )

Β ΦΑΣΗ: 119 (Ειδικά σχολεία 30, ΚΕΔΑΣΥ 19, ΕΔΥ 24 , ΤΥ-ΖΕΠ 46 )

Γ ΦΑΣΗ: 196 (Ειδικά σχολεία 16, ΚΕΔΑΣΥ 6, ΕΔΥ 12, ΤΥ-ΖΕΠ 3, Γενικά σχολεία 159)

ΣΥΝΟΛΟ Α – Β – Γ ΦΑΣΗΣ: 1.149

Σύνολο Α ΦΑΣΗΣ: 5.116

Σύνολο Β ΦΑΣΗΣ: 1.015

Σύνολο Γ ΦΑΣΗΣ: 1.237

Στα πλαίσια της Β Φάσης προσελήφθησαν επίσης 1 αναπληρωτής Σχολικός Νοσηλευτής-ΠΕ25  για εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη σε Εκκλησιαστικό Σχολείο και 2 αναπληρωτές κλάδου ΠΕ23-Ψυχολόγων, στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α – Β – Γ ΦΑΣΗΣ: 5.116 + 1.018 + 1.237= 7.371

Προσλήψεις ΕΕΠ-ΕΒΠ Α Φάσης 2022-23 

Προσλήψεις ΕΕΠ-ΕΒΠ Β Φάσης 2022-23 

Προσλήψεις ΕΕΠ-ΕΒΠ Γ Φάσης 2022-23

Δείτε επίσης

Οδηγός ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022: Η ταυτότητα των κλάδων-Δομές απασχόλησης-Καθηκοντολόγια-Ιστορική αναδρομή 

Προσωπικός Βοηθός ΑμεΑ-Ψυχολόγοι: Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στις Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση