Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ολιγομελή τμήματα ΓΕΛ-ΕΠΑΛ: Συμπληρωματική έγκριση λειτουργίας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ολιγομελή τμήματα ΓΕΛ-ΕΠΑΛ: Συμπληρωματική έγκριση λειτουργίας τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού ΓΕΛ και Τμημάτων ΕΠΑΛ για το 2021-22.

Α. Απόφαση της Υφυπουργού ΠΑΙΘ κας Ζ. Μακρή

Αρ. Πρωτ. 119204/Δ2/22-09-2021

Συμπληρωματική Υ.Α. με θέμα “κατά παρέκκλιση έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού ΓΕΛ για το σχ.έτος 2021-22

Αποφασίζεται η συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 106077/Δ2/01-09-2021 Υ.Α. (ΑΔΑ: ΩΝΝ646ΜΤΛΗ- 73Ρ), σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Δείτε σε μορφή pdf την Απόφαση 119204/Δ2/22-09-2021-Συμπληρωματική Υ.Α. Ολιγομελή ΓΕΛ

___________________

Β. Απόφαση της Υφυπουργού ΠΑΙΘ κας Ζ. Μακρή

Αρ. Πρωτ.: 119206/Y2/22-09-2021

Συμπληρωματική έγκριση, κατ εξαίρεση για το σχ. έτος 2021-22 της λειτουργίας ολιγομελών Τμημάτων ΕΠΑΛ

Εγκρίνονται με μικρότερο αριθμό μαθητών από τον προβλεπόμενο στην υπό στοιχεία Φ12/134644/Δ4/08- 08-2017 (Β ́ 2891) υπουργική απόφαση «Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος Γενικής Παιδείας της Α’ Τάξης, τμήματος Τομέα της Β’ Τάξης και τμήματος Ειδικότητας της Γ’ Τάξης Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)», κατ’ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2021-2022, και συμπληρωματικά της υπό στοιχεία 106084/Υ2/01-09-2021 (ΑΔΑ: 6ΣΕΘ46ΜΤΛΗ-2Τ8) Απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, τα παρακάτω τμήματα Α ́ τάξης, τμήματα Τομέων Β ́ τάξης και τμήματα Ειδικοτήτων Γ ́ τάξης Επαγγελματικών Λυκείων, κατά παρέκκλιση των αναφερόμενων στο άρθρο 1 της υπό στοιχεία Φ12/134644/Δ4/08-08-2017 (Β ́ 2891) υπουργικής απόφασης:

Δείτε σε μορφή pdf την Απόφαση 119206/Y2/22-09-2021-Συμπληρωματική Υ.Α. Ολιγομελή ΕΠΑΛ

Δείτε σχετικά

Ολιγομελή Τμήματα ΓΕΛ 2021-22: Κατά παρέκκλιση έγκριση λειτουργίας
Ολιγομελή Τμήματα ΕΠΑΛ 2021-22: Εγκριση, κατ ́ εξαίρεση

Δείτε επίσης

ΦΕΚ: Σύμβουλος Καθηγητής ΕΠΑΛ: Οργάνωση και λειτουργία του θεσμού
Εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία ΕΠΑΛ 2021-22: Στα μαθήματα Νέα Ελληνικά και Μαθηματικά
ΦΕΚ: Τα ΕΠΑΛ πρόσληψης 222 Ψυχολόγων (ΠΕ23) για το σχολικό έτος 2021-2022

Πριν φύγετε

Θεοδωρικάκος: Δεν θα προσάγονται εκπαιδευτικοί στα Αστυνομικά Τμήματα επειδή εφαρμόζουν το νόμο για τον κορονοϊό
 Επιμόρφωση Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας: Υλοποίηση Α’ Φάσης
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση